safir-perkutan-sac-ekimi-cln

Safir perkutan saç ekimi bu alanda yaşanan yenilikçi gelişmelerin en son ortaya konan bir türüdür.

Saç ekimi konusunda her geçen talebin artışı ile alanında uzman kişilerce en iyi saç ekim yöntemi de geliştirilmeye çalışılmaktadır. Saç dökülmesi sorunu günümüzde oldukça yaygın olan problemlerdendir. Saç dökülmesi genetik sebeplerle meydana gelebileceği gibi çevresel ve strese bağlı sebeplerle de ortaya çıkmaktadır. Günümüzde hem erkek hem de kadın hastalarca tercih edilen saç ekimi alanında çalışmalarda devam etmektedir.

Talebin artışı sebebiyle yöntemlerin geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Gelişen saç ekimi yöntemleri sayesinde operasyonların süreleri kısalmış, sosyal hayta dönüş kolaylaştırılmıştır. Yaşanan gelişmeler hastaların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş; safir perkutan saç ekimi yöntemi de bu ihtiyaçlara cevap vermek için ortaya atılmıştır.


Online Saç Analizi

Saç ekimi yöntemlerinin gelişmesiyle beraber işlemi uygulayan klinikler de farklı alanlarda kendilerini geliştirmiştir. İstanbul saç ekimi klinikleri bu konuda adeta yeni bir çağ açmıştır. Hastaları için bu klinikler operasyon öncesi ve sonrası planlaması yaparak hastanın en az zararla operasyonu atlatması sağlanmıştır. Bu gibi gelişmeler sayesinde İstanbul saç ekim merkezleri ülkenin ve dünyanın tercih ettiği klinikler haline gelmiştir. Hasta yorumları da dikkate alındığında bu durum açıkça anlaşılmaktadır.

Safir Perkutan Saç Ekimi Uygulaması

Safir perkutan saç ekimi yöntemi kişilerin sosyal hayatta saç dökülmesi sebebiyle yaşadığı sorunları etkili bir şekilde çözen bir yöntemdir. Bu yöntem ile genellikle hastanın ense kısmından mikromotorlar aracılığı ile greftler toplanmaktadır. İlgili toplama işlemi gerçekleştirilirken bu mikromotorlar düşük devirlerde çalıştırılmaktadır. Saç ekimi sonuçları konusunda başarının sağlanması için motorların düşük devirlerde çalıştırılması önem arz eder. Zira yüksek devirli çalışmalar ısınmayı doğurmakta ve yüksek devir sebebiyle meydana gelen ısınma sebebiyle kök kayıpları yaşanmaktadır. Bu özel motorlar greft gruplarını parçalamadan toplayıp ekime hazır hale getirmektedir.

Safir perkutan saç ekimi yönteminde bahsedilen mikromotorlar aracılığı ile toplanan greftler doğada bulunan Safir elementinden yapılmış uçlara sahip cihazlarla, üç boyutlu kanallara ekimi gerçekleştirilir. Yapılan bu yerleştirmede kanalların üç boyutlu olması diğer saç ekimi yöntemlerinden ayrılmasını sağlamaktadır. Zira başka saç ekimi yöntemlerinde kullanılan kanallar genel anlamda iki boyutludur. Safir iğneler saç ekimi sonrası ödem oluşunu en aza indirgenmektedir. Ayrıca bu iğneler ekim alanında bulunan deriye verilen zararı en aza indirdiğinden iyileşme de oldukça hızlıdır. Bu faydaları ile birlikte bu saç ekimi yönteminde yara izi de olmamaktadır.  Bahsedilen olumlu özellikleri sayesinde günümüzde yaygınlaşan bu saç ekim tekniği başarılı operasyonlar gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Safir Perkutan Saç Ekiminin Başarısının Sebepleri

Safir perkutan saç ekimi yukarıda da bahsedildiği gibi doğada bulunan safirden yapılan iğneler aracılığıyla gerçekleştirilir. Safir elementinden kullanılması bu saç ekimi türünün başarılı olmasını sağlamaktadır. Bununla beraber safir perkutan saç ekiminde açılan kanalların üç boyutlu olması da saç ekiminde doğal sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Saçın kendi boyutundaki küçük kanal sayısının fazla olması ekim sıklığını da maksimum seviyeye çıkardığından bu işlem sonrasında sık ve doğal görünümlü saçlara ulaşılmaktadır. Safir perkutan saç ekimindeki başarı yöntemin kalitesinin yanında operasyonun işi bilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesine de bağlıdır. Hastaların alanında uzman olan kişilere ve tanınmış kliniklere başvurması; saç ekimi fiyatları ön planda tutularak ucuz hizmet alma amacıyla kalitesiz hizmet tercih etmemelidir.


WhatsApp Hattımız

Safir Perkutan Saç Ekimi Süresi

Safir perkutan saç ekimi yöntemi belirli değişken durumlar ve hastaların kişisel özelliklerine göre değişen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Dökülme oranı, operasyon sırasında meydana gelebilecek olan aksilikler saç ekimi süresini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki safir saç ekimi yöntemi ile gerçekleşen ekimler genel olarak beş ile sekiz saat arasında gerçekleştirilmektedir.

Belirtilen sürede sık kanal açılması sayesinde sık ekim yapılmaktadır. Yapılan bu sık ekim ile her bir santimetrekareye ortalama kırk ile elli adet arasında saç ekilebilmektedir. Bununla beraber bu seanslar sonucunda yaklaşık on iki bin ile on beş bin arasında saç kökü ekilebilmektedir. Bu da ortalama altı bin grefte karşılık gelir.

Saç Ekimi Öncesi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Safir perkutan saç ekimi başka saç ekim yöntemlerinde olduğu gibi yalnızca cerrahi operasyondan ibaret değildir. Hastaların saç ekimi öncesi sonrası uyması gereken kurallar mevcuttur. Bu kurallara uyulup uyulmaması operasyonun başarısını doğrudan etkileyebilmektedir.  Bu sebeple hastaların operasyon öncesinde saç ekimi operasyonunun öncesi ve sonrası ile bir süreç olduğunu idrak etmesi önem arz eder.

Saç ekimi öncesinde hastalar operasyona yalnız gelmemelidir. Zira saç ekimi sonrasında rahatça ulaşım sağlayabilecek şekilde birilerinin yanında gelmesi önem arz eder. Saç ekiminin ağır yan etkileri olmasa da konuya ilişkin hastaların dikkat etmesi önem taşır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi öncesinde hastaların tok olarak operasyona gelmeleri de önemlidir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi bu yöntemde saç ekimi seans süreleri beş ile sekiz saat arasında değişkenlik göstermektedir. Bu sürelerde ara verilmeden seansların tamamlanacağı düşünüldüğünde hastaların aç olması bu durumu daha zor hale getirecektir.

Saç ekimi sonrasında hastalar uzun yolculuklar çıkmamalı ortalama on iki saate kadar araç kullanmamaları gerekmektedir. Belirtildiği gibi ağır yan etkileri olmasa da saç ekimi en nihayetinde bir cerrahi bir operasyon olup hastaların istirahat etmeleri önem taşır. Hastaların bu kurallara uyum sağlaması operasyonun başarılı ve kalıcı sonuçlar vermesini sağlamaktadır.

Safir Perkutan Saç Ekimi Fiyatları

Safir perkutan saç ekimi belirtildiği gibi safirden yapılan iğneler den oluşan özel cihazlar ile gerçekleştirilen bir saç ekim yöntemidir. Bu yöntem ile gerçekleştirilen saç ekimler diğer yöntemlere göre fiyat konusunda farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebebi yöntemin henüz fazla yaygın olmamasından da kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yöntemin yaygınlaşması ile rekabet ortamının da oluşturulması fiyatlar konusunda değişimler yaşanmasını sağlayacaktır. Safir perkutan saç ekimi fiyatları 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi diğer saç ekimi yöntemlerine göre biraz daha pahalıdır. Bunun nedeni ise yukarıda değinilen sebeplerle benzerlik göstermektedir. Bu yöntemde kullanılan cihazların ithal edilmesi de fiyatlara etki eden önemli unsurlardandır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?