robotik-sac-ekimi-cln

Robotik saç ekimi bu alanda son teknolojilerin kullanılması ile yapılan ekim işlemidir.

İnsanlar her dönemde beğenilme arzusu ile yaşamalarını sürdüren varlıklar olmuştur. Bu sebeple kişisel bakım ve dış görünüş her zaman önemsenen bir alan olmuştur. Özellikle erkeklerde görülen saç dökülmesi ile meydana gelen kelleşme her dönemde hastaların özgüvenlerini olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendini iyi hissetme ihtiyacı duyan hastalar saç dökülmesine karşı birçok alanda denemelerde bulunmuş; bu alanda en fazla saç ekimi konusunda yoğunlaşılmıştır.

Birçok alanda olduğu gibi saç ekimi konusunda da teknolojik gelişmeler oldukça önemli değişikliklere yol açmıştır. İlkel yöntemlerle uzun sürelerde ve ağrılar ile yapılan saç ekimi günümüzde teknolojik gelişmelerin etkisi ile çok kısa sürelerde, ağrısız ve doğal sonuçlar ile gerçekleştirilmektedir. Teknolojik gelişmenin güncel ürünü olan robot teknolojisi ise sağlık alanında sıkça kullanılmaktadır. Özellikle karaciğer ve kalp ameliyatları gibi önemli ameliyatlarda kullanılan robot teknolojisi günümüzde saç ekimi alanında da kullanılmaya başlanmıştır.


Online Saç Analizi

Robotik saç ekimi bahsedilen bu gelişmeler sayesinde hayatımıza girmiştir. Ülkemizde yeni denilebilecek olan bu teknolojiyi uygulayan klinik sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada ilk olarak 2010 yılında uygulanmaya başlayan robotik saç ekimi teknolojisi, saç ekimi sonuçları açısından ortaya koyduğu başarı sayesinde ülkemizde de yaygınlaşmakta olan bir ekim yöntemidir. Yakın gelecekte bu sistemin çokça tercih edilen bir yöntem olacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde saç ekiminin adeta ustalıkla gerçekleştirildiği İstanbul klinikleri robotik saç ekimi yöntemini de ülkemize taşımakta etkili olmuştur. Saç ekimi konusunda çok önemli başarılar yakalayan ve dünya çapında bilinen kliniklere sahip olan İstanbul ilimiz her yıl birçok turistin de ülkemize gelişini sağlamaktadır. İstanbul ilimizdeki kliniklerin bu başarısı ülke içinden hastaların da saç ekimi için İstanbul’a gelmelerini sağlamaktadır.

Robotik Saç Ekimi Uygulaması

Robotik saç ekimi yönteminde klasik yöntemlere göre kök toplama işlemi saç ekimi robotu tarafından yapılmaktadır. Robot tarafından saç kökleri dönor bölgeden toplanmaktadır. İşlem gerçekleştirilirken uzmanlar bilgisayar başında olur ve gerekli gördükleri anlarda robota müdahale edilebilmektedir. Robot tarafından yapılan işlemde saç kökleri sağlıklı saçlara zarar verilmeden toplanmaktadır. Operatör tarafından müdahale edilmeyen robot saç köklerini otomatik olarak toplar ve bir sonraki alacağı kökleri de kendisi belirler. Robot saç köklerinin toplanmasının yanında kanal açma işlemlerini de gerçekleştirir. Kanal açma aşamasında kişinin ihtiyacına göre saç yönünde kanallar otomatik olarak açılır. Ekim öncesinde çekilen fotoğraflar üç boyutlu hale getirilir ve hangi bölgeye ne yoğunlukta ekim yapılacağı belirlenir.

Ekimin Gerçekleştirilmesi

Robotik saç ekimi teknolojisi ile yukarıda özetlendiği şekilde robotlar tarafından kökler toplanır ve yine robot tarafından kanal açılır. Ekim işlemi ise bu teknikte robot tarafından değil uzman hekim tarafından Manuel olarak gerçekleştirilir. Yani talimatlar ile saç yönü doğrultusunda toplanan saç kökleri ve açılan kanallar sonucu robotun görevi sona ermektedir. Bu andan itibaren saç ekiminin uzman hekimlerce gerçekleştirilmesi aşamasına geçilmektedir. Hekimler robotların bahsedildiği şekilde otomatik olarak topladığı saç köklerini büyük bir titizlikle ekmeye başlamaktadır. Bu şekilde robotik saç ekimi aşamaları tamamlanmış olur.


WhatsApp Hattımız

Robotik Saç Ekimi Tamamlanma Süresi

Robotik saç ekimi işlemi uzman hekimlerin manuel olarak saç köklerini ekim alanına ekmesi ile tamamlanır. Belirtmek gerekir ki klasik saç ekimi tekniklerine oranla bu yöntem daha kısa süreler almaktadır. Zira köklerin toplanması aşamasının robotlar aracılığı ile en az hata ile seri olarak gerçekleştirilmesi ve sonrasında kanal açılması işleminin de tamamlanması operasyonun hızlı bir şekilde sonlandırılmasını sağlamaktadır.

Robotik saç ekimi sonrası başarılı sonuçlara ulaşmada en önemli aşama ise hekimin toplanan kökleri manuel olarak ekim bölgesine yerleştirmesidir. Ortalama yedi ile sekiz saat arası süren bu operasyonun en fazla zaman alan kısmı da manuel ekimin yapıldığı son aşamadır. Zira bu aşamada hekimlerin oldukça titizlikle çalışma gerçekleştirmesi operasyonun başarısı için önem arz eder.

Robotik Saç Ekimi Yönteminin Faydaları

Robotik saç ekimi işleminde robot tarafından köklerin toplanması ve kanalların açılması işlemin hızı açısından oldukça yararlı bir uygulamadır. Zira klasik yöntemlerde olduğu gibi tek tek toplanan greftler uzun süreler gerektirmektedir. Oysa bu yöntem ile bu süreler oldukça kısaltılmıştır. Hastaların operasyondan etkilenme oranı da en aza bu işlem sayesinde indirgenmiş olmaktadır. Robotik saç ekimi sisteminde verilen talimatlar ile toplanan kökler saç yönü doğrultusunda olduğundan başarı oranı da oldukça yüksektir. Bununla birlikte bu yöntemde daha sık olarak kök toplanması sağlanmaktadır.

Robotik saç ekiminde saç derisine fue tekniğinden farklı olarak sıvı verilmediğinden ödem ve şişme daha az olmaktadır. Bu yöntemde cilt dokusu travmatize olmamaktadır.

Robotik Saç Ekimi Öncesi ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Robotik saç ekimi yöntemi ile gerçekleştirilen saç ekiminde başarılı sonuçlar elde edilmesinin gereklerinden bir diğeri de kurallara riayet etmektir. Saç ekimi öncesi sonrası bazı kurallar bulunmaktadır.

Saç ekimi öncesinde hastaların uzun süreler alacak olan operasyona tok olarak gitmeleri gerekmektedir. Bu sayede uzun sürelerde gerçekleşecek olan operasyonun rahat geçirilmesi sağlanmaktadır.

Saç ekimi sonrasında ise hastaların sporcu bandı kullanması önerilmektedir. Bu sayede ödemin göz çevresine inmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber hastaların oluşacak ödemi atabilmeleri için günlük iki ile üç litre arasında su tüketmeleri önemlidir. Son olarak yıkamanın kırk sekiz saat sonra uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Yıkama konusu en fazla önemsenmesi gereken konulardan olup hekimlerin tavsiyeleri bu konuda dikkate alınmalıdır.

Robotik Saç Ekimi Fiyatları

Robotik saç ekimi diğer yöntemlerde olduğu gibi birçok değişken tarafından etkilenmektedir. Bu yöntemde de hastaların kişisel özellikleri ve dökülme oranı fiyatlara doğrudan etki etmektedir. Bununla beraber saç ekimi fiyatları konusunda bu sistem teknolojik gelişmeler ile sürekli değiştiğinde maliyetli olabilmektedir. Ancak operasyonun rahatlığı ve başarısı göz önüne alındığında bu miktarlar oldukça küçük miktarlardır.

Saç ekimi fiyatları 2020 senesinde önceki yıllara göre çok büyük değişiklik göstermemektedir. Ancak robotik saç ekimi ülkemizde yeni olması ve güncel teknolojiyi gerektirmesi sebebiyle klasik yöntemlere kıyasla daha fazla ücretlerle gerçekleştirilebilmektedir. Operasyonun gerektirdiği teknoloji fiyat farkları meydana getirebilmektedir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?