yuz-inceltme-ameliyati-cln-min

Yüz inceltme ameliyatı estetik algının değişiminin çok somut bir şekilde ortaya konulabildiği bir estetik türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira önemle belirtmek gerekir ki, her ne kadar içinde bulunduğumuz yüzyılda bu tarz ameliyatlar ile keskin yüz hatlarına kavuşmak istendiği görülse de, bu isteğin yakın geçmişte tam tersi olduğu açıkça görülmektedir. Zira yakın geçmişte keskin hatların yerini yuvarlak yüz ve şişkin yanakların yerini günümüzde keskin yüz ve hatlar almıştır. Yüz inceltme ameliyatının ortaya çıkması da zaten bu sebeple olmuştur. Günümüzde estetik algısı hastaları keskin hatlarla belirli yüzlere sahip olmaya itmektedir. Dolayısıyla günümüzde ‘bişektomi’ olarak da adlandırılan bu ameliyat öne çıkmaktadır.

Yüz İnceltme Ameliyatı Nedir

Yüz inceltme ameliyatı yukarıda da değinildiği gibi içinde bulunduğumuz yüzyılın güzellik algısı sebebiyle hastaların keskin hatlı yüzlere sahip olması için belirli tekniklerle gerçekleştirilen bir ameliyattır. Yüz inceltmek ilk etapta kulağa anlamsız bir durum içeriyor gibi gelse de, günümüzde en çok gerçekleştirilen ameliyatlar arasında yer almaktadır. Gündemden bu operasyonu gerçekleştiren ünlü isimlerin adı da düşmemektedir. Yüz inceltme ameliyatı ile suratta bulunan yağlar hedef olmakta ve hastaların bu yağların kendilerini daha kilolu gösterdiği şikayetleri ile bu yağların alınması ile gerçekleştirilen operasyondur. Bahsedildiği şekilde içerisinde bulunduğumuz dönemde hastaların yüzü güzellik değerlendirilmesi için oldukça önemli bir bölge olduğundan, bu operasyon günümüzün trend operasyonları arasındadır.

Yüz İnceltme Ameliyatı İle Amaçlanan Hedefler

Yüz inceltme ameliyatı ile hedeflenen olay yanaklardaki yağların alınmasıyla birlikte hastanın gençleşmesini sağlamaktır. Bununla beraber yüz inceltme estetiği hastalara dinamik bir görüntü de sağlamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, şişkin yanaklar kişiyi olduğundan daha şişman ve yaşlı göstermektedir. Bu estetik ile yanaklardan yağların alımı gerçekleştirilmekte ve bu şişkinlik ortadan kaldırılarak daha keskin surat hatları ile genleşme ve zayıf bir görünüm kazanılmaktadır. Operasyon öncesi amaçlanan bu hedeflere ulaşabilmek açısından bir ön hazırlık işlemi gerçekleştirilmesi gerekmekte ve yapılacak olan işlemlerin önceden belirlenerek bir plan dahilinde hareket edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak amaçlanan hedeflere bu şekilde ulaşabilmek mümkün olabilecektir.

Estetiksiz Yüz İnceltme Mümkün Müdür

Yüz inceltme ameliyatı ile yanaklarda bulunan fazla yağlar alınarak dolgun ve şişkin görüntü giderilecek daha genç ve zayıf bir görünüm kazanmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu işlemin bir ameliyat olmadan gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığı ise değerlendirilmesi gerekli bir husustur. Önemle belirtilmelidir ki yüz inceltme için günlük belirli süreler ve disiplin içerisinde yüz inceltme egzersizleri mevcut olsa da, hastalar bu egzersizler ile çabuk sonuç alamamaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın hız çağı olduğu değerlendirmesi yapıldığında yüz inceltmek amacıyla bahsedilen egzersizleri yapmak insanlara zor gelmekte ve bununla birlikte hemen sonuca ulaşmak istenmesi ile bu egzersizler çok fazla uygulanmamakta; estetik işlemleri ise daha büyük rağbet görmektedir.

Yüz İnceltme Estetiği Hazırlık

Yüz inceltme ameliyatı öncesinde önemli hazırlıkları gerektiren bir operasyondur. Önemle belirtmek gerekir ki yüz estetiği öncesinde hasta ile doktor görüşerek yüz inceltme uygulaması aşamasına geçilmeden küçük bir toplantı gerçekleştirmektedir. Bu toplantıda hastanın istekleri ve kafasındaki görünüm talebi değerlendirilerek hasta bu konularda bilgilendirilmektedir. Bununla beraber, hasta ile kurulan iletişim sonucunda belirlenen yüz inceltme programı dahilinde operasyonun adete resmi hastanın yüzündeki işaretlemeler ile belirlenir. Bu şekilde hasta ile iletişim içerisinde olunarak operasyondan memnuniyet sağlanması uzmanların önceliğini oturmaktadır. Hastaların yüzlerinde uygulanacak olan işlem belirtildiği şekilde hastanın yüzündeki çizimler doğrultusunda ayrılmadan yapılmaktadır.

Yüz İnceltme Estetiği Yapılabilecek Kişiler

Yüz inceltme ameliyatı ile hastalar, çok iyi sonuçlar almakta ve hayalini kurduğu o yüz görünümüne ulaşmayı amaçlamaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bu operasyon bazı durumların varlığı halinde uygulanması sorun teşkil edeceğinden uygulanamamaktadır. İlk olarak yüz estetiğinin bazı çeşitlerinin yirmi beş yaş altı ve altmış beş yaş üstü hastalara uygulanması önerilmemektedir. Bunun yanında gebelik ve emzirme gibi bir dönemde bulunan hastalar ile kas hastalığı olan kişilere bu operasyonun uygulanması önerilmemektedir. Yine önemle belirtmek gerekir ki, ileri derecede kronik rahatsızlığı olan ve yine on sekiz yaşından küçük bireylere de bu işlemin uygulanabilmesi mümkün değildir.

Yüz İnceltme Operasyonu Nasıl Yapılır

Yüz inceltme ameliyatı yukarıda belirlenen prensip ve kurallar çerçevesinde genel olarak plastik cerrahi alanında çalışan uzmanlar tarafından yapılan bir uygulamadır. Önemle belirtmek gerekir ki, işleme başlamadan evvel hastaya lokal anestezi işlevi gören kremler yedirilerek sürülür ve yüz kısmına soğuk işlem uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu sayede hastalar operasyon sırasında acı çekmemektedirler. Önemle belirtmek gerekir ki, bahsedilen estetik operasyon on veya on beş dakika içerisinde tamamlanmakta olup etkisi ise ilk haftadan sonra görülmektedir. Ancak, en belirgin olduğu zaman ise üçüncü haftanın tamamlanmasıyla yaşanmaya başlanır. Yine önemle değinmek gerekir ki, bahsedilen bu estetiğin etkisi geçebilmekte iken, tekrar yaptırılmasında herhangi problem mevcut değildir.


WhatsApp Hattımız

Yüz Estetiğinin Birden Fazla Kez Yaptırılması

Yüz inceltme ameliyatı yukarıda da belirtildiği gibi, etkisi geçtiğinde hastalar tarafında tekrardan yaptırılabilmekte ve bu konuda uzmanlar herhangi bir sakıncanın mevcut olmadığını belirtmektedir. Önemle değinilmesi gerekir ki, yüz inceltme ameliyatının tekrarlanması sonuca ulaşmak açısından önemli bir etki meydana getirmektedir. Zira belirtildiği gibi, yüz estetiği operasyonu etkisini gösterdikten belli bir süre sonrasında ilk etaptaki incelme aynı şekilde devam etmeyip etkisini yitirebilmektedir. Bu şekilde gerçekleşen süreçte, hastalar aynı işlemi tekrar uygulatmakta ve tekrar bu aşamalardan geçmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, hastaların tekrardan bu estetiği yaptırması, yüz incelemesini kalıcı hale getirmeye yardımcı olan bir eylem olarak karşımıza çıkar.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?