tirassiz-sac-ekimi-cln-min

Traşsız saç ekimi geçmişten günümüze gelişen teknoloji ile özellikle erkeklerin en çok yaptırdığı saç ekimi alanında, gelinen en son nokta olarak değerlendirilmektedir. Saç ekimi konusunda geçmişten günümüze hastalar operasyon sonrası kalan izlerin ve göstergelerin varlığından rahatsızlık duymuşlar; toplumun vereceği tepkilerden çekinmişlerdir. İşte dolayısıyla bu tepki ve yorumlardan dolayı hastalar için bu durum çekilmez bir hal haline gelmektedir. Bu durumun yaşanmasına engel olan traşsız saç ekimi hastaların bu endişelerine adeta çare olmuş; dolayısıyla saç ekimi konusunda olan bu ön yargılar ortadan kaldırılmıştır. Bu gelişmeler saç ekimine olan talebi de büyük ölçüde arttırmıştır. Bu işlemin getirisi bu açılardan çok fazla olmuş; hastalar da böylece büyük konfor kazanmıştır.

Traşsız Saç Ekiminin Hastalar İçin Kazanımları

Traşsız saç ekimi hastalar için adeta bir kurtarıcı olmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi saç ekimi sonucu hastaların gündelik yaşantılarına dönmesine çok büyük yardımı dokunmaktadır. Zira hastaların bu yöntemi tercih etmesindeki en büyük sebep zaten budur. Traşsız saç ekimi ile hastalar operasyon sonrası saç tarzlarını da hiç kaybetmeden hayatlarına devam edebildiğinden, saç ekiminin meydana getireceği o zorlu süreç bu yöntem ile adeta geçilmektedir. Dolayısıyla traşsız saç ekiminin hastalara kazandırdığı konfor tartışılmayacak seviyededir. Bilindiği üzere saç ekimi hem erkek, hem de kadınlar tarafından kullanılan bir estetik olup, tüm hastalar açısından bu yöntem büyük kazanımlar sunar.

Traşsız Saç Ekiminde Yöntemler

Tıraşsız saç ekimi günümüzde en çok tercih edilen saç ekimi şekillerinden olup, bu sistemin uygulanabilmesi geliştirilen yöntemler sayesinde olmuştur. Önemle belirtmek gerekir ki traşsız saç ekimi her yöntem ile gerçekleştirilmemektedir. İlk olarak fue saç ekimi yöntemi tıraşsız saç ekimini mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte tıraşsız saç ekimini mümkün kılan bir diğer yöntem ise dhi saç ekim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemler sayesinde hastaların saçları kesilmeden veya kısaltılmadan saç ekimi gerçekleştirilmekte ve yukarıda da belirtildiği gibi saç ekimi sonrası meydana gelen olumsuzluklar minimuma indirgenmektedir.


Online Saç Analizi

Klasik Saç Ekimi İle Tıraşsız Saç Ekiminin Karşılaştırılması

Tıraşsız saç ekimi ile klasik yöntemler ile saçların kesilerek ekimin gerçekleştirildiği yöntemlerin karşılaştırılması yapıldığında önemle belirtmek gerekir ki, traşsız saç ekimi daha uzun süreler isteyen ve operasyonu gerçekleştiren cerrahın yeteneklerinin çok daha önemli olduğu bir yöntemdir. Zira önemle belirtmek gerekir ki ekim yapılacak olan alanın tıraşlanmaması uzmanın deriye ulaşmasını zorlaştıracak ve daha ince bir çalışma yapmasını beraberinde getirecektir. Bu sebeple klasik saç ekimi yöntemlerinden farklı olarak daha uzun süren seanslar oluşacaktır. Bu anlatılanlar sebebi ile de doğal olarak saç ekimi fiyatları bu yöntemde daha fazla olacaktır. Ancak, her ne olursa olsun bu yöntem ile sağlanan konfor diğer yöntemlerden çok daha fazla olacaktır.

Traşsız Saç Ekimi Öncesi Yapılması Gerekenler

Tıraşsız saç ekimi veya klasik yöntem olduğuna bakılmaksızın saç ekimi öncesi uyulması gereken birçok kural vardır. Önemle belirtmek gerekir ki bu kurallar saç ekimini nasıl yapılırsa yapılsın uyulması gereken kurallardır. Yani tıraşsız da olsa saç ekimi öncesi bu kurallara uyularak, operasyonun başarısına gölge düşürülmemelidir. Saç ekim operasyonunda başarı sağlanabilmesinin yolu yalnızca hastaya veya ekimi gerçekleştiren uzmana bağlı olmamaktadır. Bu operasyonda başarının sağlanabilmesinin tek yolu hasta ile uzman başarısının aynı anda gerçekleşmesidir. Hastalar saç ekimi öncesinde alkol kullanımından uzak durmalı, yorucu egzersizlerden kaçınmalıdır. Ayrıca hastalar operasyona tok olarak ve rahat elbiselerle yanında bir kişi ile gelmelidir.

Saç Ekimi Sonrası Yapılması Gerekenler

Tıraşsız saç ekimi olup olmamasına bakılmaksızın yine hastaların s ekimi öncesinde olduğu gibi saç ekimi sonrası da uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar saç ekiminin başarısı açısından hayati önem arz etmekte olan kurallar olup hastaların saç ekimi sürecini yalnızca operasyonun sonuçlanması olarak değerlendirmemeli; bunun bir süreci gerektirdiği bilincine sahip olması gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki operasyon sonrası ekim bölgesine temastan kaçınılması, bu bölgeye güneşin teması engellenmelidir. Bununla beraber saç ekiminin stresten kaynaklandığı bilinen hastaların ekim sonrası stresli ortamlara girmemesi de büyük önem taşır. Bunun gibi uzmanın tüm tavsiyelerine harfiyen uyulması gerekir.

Traşsız Saç Ekimi Süresi

Traşsız saç ekimi operasyonlarında en önemli hususlardan biri de operasyonların süresinin ne kadar olduğudur. Önemle belirtmek gerekir ki traşsız saç ekimi operasyonları gerektirdiği ince çaba sebebiyle klasik saç ekimi yöntemlerinden farklı olarak daha fazla seans sürelerini beraberinde getirmektedir. Bu süreler her ne kadar hastadan hastaya değişiklik gösterse de, seanslar altı saat civarında sürdüğü ortalama olarak bilinmektedir. Bu uzun seanslar sebebiyle önemle belirtmek gerekir ki; hastaların saç ekimi öncesi uyulması gerekenler başlığı altında belirtilen kurallara uyması önem taşımaktadır. Sonuç olarak klasik saç ekimi yöntemlerine göre, hastalara büyük konfor sağlayan traşsız saç ekimi yöntemlerinin operasyon süresi oldukça fazladır.


WhatsApp Hattımız

Saç Ekimi Fiyatları

Traşsız saç ekimi fiyatları ile alakalı olarak yukarıda da değinildiği üzere klasik saç ekimi yöntemlerine kıyasla daha fazla ücretlerin söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bunun sebebi traşsız saç ekimi yönteminde uzmanın ekimi gerçekleştireceği saç derisine ulaşması ve saç köklerinin çokluğu sebebiyle çalışabilmesi oldukça zor olmaktadır. Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi; tek yöntemlere göre  seans ve birden fazla seanstan oluşan saç ekimi operasyonları klasik yöntemlere göre daha uzun sürelerde gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla fiyatlar da klasik yöntemlere göre daha fazla olmaktadır. Bununla beraber traşsız saç ekiminde yaşanan değişkenler nedeniyle sabit bir ücret belirtmek mümkün gözükmemektedir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?