sac-ekimi-yontemleri-cln-min

Saç ekimi yöntemleri , geçmişten günümüze sürekli olarak değişiklikler yaşayarak dönemlerin ihtiyaçlarına ve isteklerine karşılık vermeye çalışmıştır. Geçmişten günümüze teknolojinin bu korkutucu gelişimi de saç ekimi yöntemlerinin çok ileri seviyelere çıkabilmesini sağlamıştır. Zira; değişen ve gelişen dünyada bahsedilen bu teknolojik ilerlemeler günümüze kadar birçok saç ekimi yöntemini taşımaya çalışmış ancak, yeni yöntemlerin keşfi sonucunda geleneksel yöntemler bugünleri görememiştir. Saç ekimi yöntemlerinin bu denli gelişmesi ise her dönemde estetiğe verilen önemi göstermektedir. Zira; insanlar hayatlarında belirli bir ekonomik seviye ulaşıp temel ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanmasına beraber fiziksel görünümüne de her zaman özen gösteren varlıklar olmuştur. Dolayısıyla bu alan ilgi odağı olma özelliğini sürekli olarak korumuştur.

Saç Ekimini Tercih Konusunda Kadın Erkek Ayrımı

Saç ekimi yöntemleri belirtilmiş olduğu gibi oldukça büyük gelişmeler kat etmiş ve tarih boyunca genel olarak erkekler tarafından büyük ilgi gören bir alan olmuştur. Saç ekimi sonucu gelen başarılar da gün geçtikçe insanların ilgisini hala canlı tutmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, saç ekimi konusuna yalnızca erkekler ilgi duymamış, kadınlar da her zaman saç ekimi konusunda talebin geldiği taraf olmuştur. Ancak, göz önünde olan tarafın erkekler olmasının sebebi ise erkeklerdeki saç dökülme oranının çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak; bu şekilde bir ayrım mantıklı bir ayrım olmayıp, saç ekimi hem kadınlar, hem de erkekler tarafından tercih edilen bir tekniktir.

Saç Ekiminde Kullanılan Yöntemler

Saç ekimi yöntemleri belirtmiş olduğumuz gibi, tarih boyu değişerek gelişmiş ve çağa ayak uydurmayan yöntemler saf dışı kalmıştır. Günümüzde ise çok başarılı modern yöntemler kullanılmaktadır ve bu yöntemler öylesine gelişmiştir ki; saç kesimi olmadan dahi saç ekimi işlemi gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki günümüzde en popüler olan saç ekimi yöntemleri fue saç ekimi yöntemi ile beraber dhi saç ekimi yöntemidir. Bu yöntemlerde ortak olarak, saç ekimi traşsız olarak gerçekleştirilebilmekte ve bunun hastalara çok büyük yararlar sağladığı bilinmektedir. Bu yararlar birçok açıdan ele alındığında en çok kullanılan tekniklerin bu tekniklerden oluşması gayet anlaşılabilir bir durumdur.


Online Saç Analizi

Saç Traşsız Saç Ekimi

Saç ekimi yöntemleri ile ilgili olarak yukarıda da değinildiği gibi fue ve dhi saç ekimi yöntemleri ile saç traşsız saç ekimler gerçekleştirilebilmekte ve bu hastalar açısından çok olumlu bir şekilde karşılık bulmaktadır. Zira önemle belirtmek gerekir ki; saç ekiminde hastaların geçmişten günümüze en çok zorlandığı husus saç ekimi sonrası günlük hayatına geri dönerek topluma karışmasıdır. Saç ekiminde saçların kesilerek ekimin yapılmasının ortaya çıkardığı olumsuz görüntü hastaların bunu kapatmak için şapka kullanımına sebep olmakta ve bu da operasyonun sonucuna olumsuz etki etmektedir. Sonuç olarak; tıraşsız ekim bu sorunları ortadan kaldırmaktadır.

Saç Ekiminde Şapka Kullanımı

Saç ekimi yöntemleri değerlendirilirken belirtildiği gibi traşlı ekimlerde hastalar bu kötü görüntüyü kapatabilmek için genel olarak saç ekiminden hemen sonra şapka kullanmakta ve bu sebeple ekim bölgesine temas olması durumunda saç kökleri kaybedilmektedir. Traşsız modern saç ekim yöntemleri ile bu olumsuz durum ortadan kaldırılmaktadır. Yine önemle değinilmesi gerekir ki; saç ekimi sonucu bu kötü görüntü kapatılmak istenecekse bile hastaları bu konuda bilinçlendirmek gerekir. Şöyle ki; şapka kullanılacak olsa dahi ilk olarak operasyondan sonra bir süre beklemeli sonrasında ise safari şapkası veya fötr şapka gibi şapkalar kullanılarak temas engellenmelidir.

Saç Ekimi Öncesi Yapılması Gerekenler

Saç ekimi yöntemleri konusu değerlendirilirken yukarıda birçok önemli husus belirtilerek bu süreçte hastaların bilinçlendirilmesi sağlanmaya çalışıldı. Bu amaca hizmet etmesi açısından önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi öncesi hastaların yapmasının çok önemli olduğu bazı hususlar vardır. Burada ilk olarak modern yöntemlere rağmen hastaların operasyon sürecini bir bütün olarak ele alması oldukça büyük önem arz eder. Zira her ne kadar modern yöntemler kullanılarak saç ekimi işlemi gerçekleştirilmeye çalışılsa da süreç hem hasta, hem de uzmanın karşılıklı uyum içerisinde olmasını gerektirir. Dolayısıyla saç ekimi öncesi hasta kendini yormamalı, operasyona tok gelmeli, alkol ve sigara gibi uyuşturucu uyarıcı maddelerden uzak durmalıdır.

Saç Ekimi Sonrası Yapılması Gerekenler

Saç ekimi yöntemleri konusunda yukarıda da belirtildiği gibi başarının sağlanabilmesi için hasta ile doktorun bir uyum içerisinde ve hastanın doktorun tavsiyelerine uyarak bu süreci atlaması önem arz etmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere hasta operasyon öncesi uyması gereken kuralların yanında, operasyon sonrası çok hayati olan kurallara uymaya devam etmesi gerekmektedir. Şöyle ki hasta operasyon sonrası ekim bölgesine teması tamamen sıfıra indirmeli, doktorun tavsiyesi olmadan kafasını yıkamamalıdır. Bununla beraber stresli ortamlardan ve enfeksiyon riskinin olduğu deniz, sauna gibi bölgelerde bulunulmamalı gerekmektedir. İstirahat etmesi gereken zamanlarda gerekeni yapması operasyonun başarısı açısından büyük önem taşır.


WhatsApp Hattımız

Saç Ekimi Yöntemleri Fiyatları

Saç ekimi yöntemleri yukarıda da belirtildiği gibi oldukça gelişmiş yöntemler olup başarı oranı çok yüksek olan yöntemlerdir. Dolayısıyla bu denli başarı sağlanan yöntem ve tekniklerin fiyatları ise oldukça fazla merak konusu olmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi fiyatları konusunda oldukça fazla değişken hususlar mevcuttur. Örneğin kişiye göre değişen saç dökülme oranı, hastanenin konumu, hastanede çalışan uzman ekip, yöntemlerde kullanılan cihazlar sebebiyle dolar kuru, dönemin ekonomik şartları ve hastanelerin bu konudaki ünü fiyatlara etkisi olan unsurlardır. Dolayısıyla konuya ilişkin saç ekimi fiyatları ile ilgili net bir rakam belirtmek oldukça zor bir husustur. Hastalar bir kliniğe başvurarak kendi özelliklerine göre fiyat almalıdır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?