sac-ekimi-sonrasi-sapka-cln-min

Saç ekimi sonrası şapka kullanımının bilinmesi saç ekiminin başarıya ulaşması açısından oldukça önemlidir. Zira hastalar saç ekimi sonrasında şapka kullanımının ne denli doğru olup olmadığı hususunda net bir yargıya ulaşamamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi düşünüldüğü kadar basit bir işlem olmayıp en nihayetinde cerrahi bit müdahale söz konusudur.

Dolayısıyla hastaların saç ekimi öncesinde olduğu kadar saç ekimi sonrasında da yükümlülükleri devam etmekte yani saç ekimi operasyonunun gerçekleşmesi ile yapılması gereken işlemler tamamen sona ermemektedir. Sonuç olarak hastalar basit olarak değerlendirdiklerini saç ekimi işleminin cerrahi bir müdahale olduğunu ve gerekli özenin gösterilmemesi halinde olumsuz sonuçların meydana geleceği hususunda bilgilendirilmelidir.

Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci

Saç ekimi sonrası şapka kullanımı ile amaçlanan durum hem saç ekimi sonrası toplumun tepkilerinden bir nevi kaçınma hem de ekim yapılan bölgeyi koruma amacıyla kullanılmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi sonrası, saç ekimi sonuçları açısından başarıya ulaşmak için belirli bir iyileşme sürecinin gerektiği bilinmektedir.


Online Saç Analizi

Öncelikle hastaların bu süreci de göze alarak kendilerini buna göre hazırlamaları sürece katkı sağlayacaktır. Saç ekimi sonrası ekim yapılan bölgeye hiçbir baskı uygulanmamalı; temastan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Aksi halde kök kayıplarının yaşanması kaçınılmaz son olacaktır. Dolayısıyla saç ekimi sonrası şapka kullanmak operasyonu sekteye uğratarak başarıya ulaşmasına engel olabilmektedir.

Saç Ekimi Sonrası Şapka Kullanılmasının Mümkün Olduğu Haller

Saç ekimi sonrası şapka kullanılıp kullanılmayacağı değerlendirmesi yapılırken yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi saç ekimi sonrası ilk kırk sekiz saat içerisinde şapka kullanımı olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak bu süreçten sonra saç ekimi için özel olarak üretilmiş olan şapkalardan takılmasında sakınca yoktur.

Saç ekimi öncesi sonrası hastanın bu kurallara riayet etmesi ise başarı için çok büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar sosyal yaşama karışmadan saç ekimi sebebiyle zorlanmalar olduğu görülse de ilk kırk sekiz saat haricinde amaca uygun şapkalar takılarak bu süreç atlatılabilecektir. Hem sağlık hem de saç ekimi fiyatları düşünüldüğünde harcanan paraların boşa gitmemesi için kurallara uygun davranılması gerekmektedir.

Saç Ekimi Sonrası Kullanılabilecek Şapka Türleri

Saç ekimi sonrası şapka kullanılıp kullanılmayacağının bilinmesi saç ektirmek isteyen kişiler açısından önemlidir. Saç ektirmek isteyen ancak günlük hayatlarında düzenli olarak şapka takan bireylerin en çok merak ettiği konulardan biri saç ekimi sonrasında şapka takıp takılmayacağı olmaktadır. Saç ekimi sonrasında şapka takılması kesinlikle yasak değildir ancak kontrolün elde tutulması açısından özellikle ilk 3 gün fazlasıyla önemlidir.


WhatsApp Hattımız

Üstü sert eğilip bükülmeyecek şapkalar tercih edilmeli; ekim alanına teması bu şekilde önlenmelidir. Yine şapka ve ekimin yapıldığı bölge ile arasında boşluk olacak olan şapkalar kullanılabilmektedir. Bu tarz şapkalara golf şapkası ve safari şapkaları örnek olarak gösterilebilir.

Saç Ekimi Sonrası Şapka Kullanımı

Saç ekimi sonrası şapka kullanımı ile ilgili olarak saç ekimi sonrası tam anlamıyla rahatça ne zaman şapka takılabileceği hususu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Tam anlamıyla şapka kullanımı saç ekimi ile ekilen greftlerin tam anlamıyla saç derisine oturması ile şapka kullanımında bir sakınca olmamaktadır.

Greftlerin tam anlamıyla oturması ise her ne kadar bir hafta on gün kadar sürse de bu konuda ekimi yapan cerrahın belirttiği sürelere uymak saç ekimi sonrası başarıya ulaşmak açısından oldukça büyük bir önem arz eder. Dolayısıyla cerrahın belirttiği süreler sonucu şapka kullanımında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak saç ekiminin balarısı için cerrahın belirlediği kurallara uyumanın zorunluluk olduğunun kavranması gerekmektedir.

Saç Ekimi Sonrası Şapka Takılmak İstenmesinin Sebepleri

Saç ekimi sonrası şapka kullanımı da önemli olmaktadır. Hastalar ilk olarak bu durumun bilinmesinden çekinmektedirler. Bunun yanında saç ekimi sırasında modern sistemler haricindeki bazı sistemlerde ekim bölgesindeki deri tıraşlandığından o bölgenin kötü görünümü şapka aracılığı ile kapatılmak istenmektedir.

Aslında toplumdan topluma değişen kültürler ve gelişen bazı anlayışlar bu duruma farklı yaklaşımları meydana getirmektedir. Her şeye rağmen belirtilmelidir ki insanlar istediği hayatı yaşamak için toplumsal baskılardan sıyrılarak hayatlarına bu şekilde yön verdikleri takdirde mutluluğu yakalayabileceklerdir. Sonuç olarak saç ekimi sonrası şapka kullanım isteği toplumsal güzellik algıları sebebiyle öne çıkan isteklerdir.

Saç Ekimi Sonrasında Şapka Kullanımının Avantajları

Saç ekimi sonrası şapka kullanımı belirtildiği gibi uzman doktorun tavsiyesi ile belirlenen süreler sonuna kadar kullanılmamalıdır. Ancak bu süre sonunda şapka kullanımının avantajlarından da söz etmek gerekmektedir.

İlk olarak operasyon sonucu meydana gelen kötü görünümde rahatsız olan hastalar için iyi bir kapatıcı rolü üstlenen şapka ayrıca ekim yapılan alanı tahrişten ve istem dışı temaslardan da korumaya yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla şapkanın saç ekimi alanına teması önlenmeli iken şapka kullanımı ayrıca dış etkenlerin ekim bölgesine temas İn engellenmesinde önemli rol oynayabilmektedir.

Saç Ekimi Sonrasında Şapka Kullanımının Dezavantajları

Saç ekimi sonrası şapka kullanımının avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Öncelikle saç ekimi sonrası ilk kırk beş saat içerisinde şapka kullanımı tüm sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasını sebep olabilmektedir.

Yine gerekli özen gösterilmeden şapka kullanımlarında da greftlerin yerleştirildiği kanallardan Dökülme ihtimali ile karşı karşıya kalınmaktadır. Böyle bir durumda kök kaybı kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla şapka kullanımı bilinçli ve cerrah tavsiyeleri doğrultusunda kurallara uyularak gerçekleştirilmiyorsa, basit gibi görünen ancak aslında cerrahi müdahale olan saç ekim işlemi operasyonu sürecinde gösterilen tüm çabanın çöpe atılması demektir. Bunun yanında saç ekim fiyatları için ödenen miktarlarda ortaya çıkacak zararlardan sadece bazılarıdır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?