sac-ekimi-teknikleri-cln

Saç ekimi teknikleri, geçmişten günümüze değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak çeşitlilik göstermiştir. Saç ekiminde kullanılmakta olan teknikler bireylerin saç ekimi yöntemlerini tercih etmesinde büyük etki sağlamıştır.

Saç ekimi konusunda bireyler, diledikleri her an çok sayıda saç ekim seçenekleri içerisinden dilediklerini seçerek daha sağlam saçlara sahip olmakta ve kellik, saç dökülmesi gibi problemleri kolaylıkla çözebilmektedirler.

Saç Ekim Teknikleri

Saç ekimi teknikleri, farklılık göstermektedir. Bu teknikler arasında en çok bilinmekte olan ve aşağıda ayrıntılı olarak ele alınan teknikler DHI yöntemi, DHI PRO ve FUE teknikleridir. Saç ekimi yapılacak olan hastanın kadın veya erkek olması fark etmeksizin bu tekniklerin hem erkek hastalara hem de kadın hastalara uygulanmasında bir sakınca yoktur. Bunun yanında saç ekimi sonrası etkileri en aza indirmek için saç ekimi teknikleri sürekli geliştirilmeye çalışılmaktadır.


Online Saç Analizi

Saç ekimi sonuçları bireylerin saç ektirme yöntemlerinin tercih etmesindeki sebeple doğru orantılı olmaktadır. Saç ektirme işlemini tercih eden bireyler genel olarak saç dökülmesi ve kellik problemi yaşamakta ve bu sebeple saç ektirme yöntemlerini tercih etmektedir. Saç ekimi sonuçları da bu sebeple bu sorunları ortadan kaldırmaktadır.

DHİ Saç Ekimi Yöntemi Nedir

Saç ekimi teknikleri arasında en çok bilinenlerden olan yöntemlerdendir. Bu saç ekimi tekniğinin açılımı ise ‘doğrudan saç ekimi’ anlamına gelmektedir. Bu teknik ile dikiş veya kesi gibi bir işlem olmadan özel medikal kalem şeklindeki iğneler aracılığı ile iki aşamada sonuca gidilen bir tekniktir. Dhi saç ekimi tekniği ile diğer teknikler karşılaştırıldığında,

Dhi saç ekimi tekniği diğer tekniklerde göre daha başarılı bir tekniktir. Bu teknikte kesi veya kanal açılmadığından, günlük hayata dönüş de diğer tekniklerde göre daha çabuktur. Ayrıca kesi veya kanal açılmaması sebebiyle daha sık ekimler gerçekleştirilmektedir. Saç ekimi öncesi sonrası ise kesi veya kanal olmaması hastalara konfor sağlamaktadır. Bu teknikte kullanılan medikal araçların pahalılığı ve daha uzun seansların varlığı bu tekniği diğer saç ekimi tekniklerine kıyasen eşit oranda olmakta bu sebeple de dhi saç ekimi tekniği fazlasıyla avantajlıdır.

DHİ Pro Saç Ekimi Yöntemi Nedir

Saç ekimi teknikleri arasında yine yaygın olarak bilinen teknikler arasında olan bu yöntemde klasik Dhi saç ekimi yönteminden farklı olarak lazer ve prp seansları ile desteklenmesidir. Bu yönteme başlanırken öncelikle hastanın donör bölgesi incelenerek alınacak olan kaliteli saç kökleri incelenerek greft sayısının tespiti ile başlanır. Bu sayı belirlendikten ve titizlikle saçın tasarımı yapıldıktan sonra lazer ve prp seansı gerçekleştirilir.


WhatsApp Hattımız

Saç ekimi öncesinde anestezi uygulanarak hastaların ekim sırasında acı çekmesi önlenir. Uygulanan anestezi lokal olmak üzere uygulanmaktadır. Sonrasında saç ekimi işlemi tamamlanır.

FUE Saç Ekimi Yöntemi Nedir

FUE saç ekimi yönteminin yanı sıra saç ekiminde daha çok dhi yöntemi tercih edilmektedir. Ameliyatsız bir şekilde uygulanmakta olan dhi saç ekimi, acısız ve ağrısız bir iyileşme sunduğu için de sıklıkla tercih edilmektedir. Saç ekim işlemlerinde uygulanmakta olan çok sayıda yöntem bulunmakta ve bu yöntemler bireylerin diledikeri saçlara kavuşmaları açısından oldukça önemli olmaktadır.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi teknikleri bireylerin saç ekimi işlemlerinde tercih edecekleri yöntemler olarak da adlandırılabilir. Geçmişten günümüze çok sayıda saç ekimi yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntemler saç ektirmek isteyen bireylerde kullanılmıştır. Saç ektirme yöntemlerinin her birinde farklı bir teknik kullanılmakta ve bu teknikler doğrultusunda saç ektirme operasyonları gerçekleşmektedir.

Saç ekimi fiyatları bireylerin saç ektirme konusunda en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Saç ektirmek isteyen kişiler diledikleri saçlara kavuşmak amacı ile belirli saç ektirme işlemlerini tercih etmekte ve bu işlemleri tercih ederken saç ekimi fiyatlarını da incelemektedirler. Saç ektirmek isteyen bireyler için saç ektirme operasyonlarının fiyatları da bireylerin bu yöntemlere karar vermesi açısından önemlidir.

Saç Ekimi Öncesi ve Sonrası

Saç ekimi teknikleri anlatıldıktan sonra yine en çok merak edilen konuların başında saç ekimi öncesi sonrası nelerin yapılması gerektiği hususu gelmektedir. Saç ekimi öncesinde alkol kullanılmamalı, vücudu yoracak olan kardiyo egzersizlerinden uzak durulmalıdır. Operasyon günü rahat kıyafetler giyilmesi gerekmekte olup ayrıca saç ve saç derisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmamalıdır. Saç ekimi öncesinde, saçlar temiz olmalı ve operasyona tok olarak girilmelidir. Bunun yanında hastaların operasyondan sonra da saç ekimi yapılmış olan bölgeyi korumaları çok büyük önem arz etmektedir. Yine saç ekimi operasyonuna tabi olan hasta altı saat araç kullanmamalı, uzun yolculuklara çıkmamalıdır.

Saç ekimi yapılmış olan bölgeye sağlık uzmanının belirttiği süreden önce su değdirilmemeli ve yine bu bölgeye temas edilmemelidir. Son olarak sağlık uzmanının tavsiye etmiş olduğu ilaç ve kremler özenle kullanılmalıdır. Önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi teknikleri çeşitlilik gösterse de hangi tekniğin kullanıldığına bakılmaksızın saç ekimi öncesi sonrası yukarıda değinilen tüm hususlar dikkate alınmalı ; süreç bu kurallardan taviz verilmeden yürütülmelidir. Saç ekimi teknikleri farklılık gösterse de tedbirler elden bırakıldığında en kaliteli kliniklerde en iyi hizmeti almış olsanız dahi olumlu sonuçlar almak bu tedbirleri elden bırakmamakla mümkün olacaktır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?