sac-ekim-sonrasi-gunes-cln

Saç ekim sonrası güneş ışınları ile ilgili uygulamada birçok şey yazılmakta, operasyonun başarısı için güneş ışınlarının yararlı olup olmadığı ile ilgili bilgi kirliliği oluşturulmaktadır. Öncelikle, saç ekimi hem erkekler, hem de kadınlar için geçmişten günümüze en çok kullanılan estetiklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemle belirtilmelidir ki, bu sebeple de saç ekiminin başarısının artırılması ve daha iyi sonuçların alınabilmesi amacıyla geçmişten günümüze ortaya birçok yargı atılmış; hastalar bu ifadelerin doğruluğu açısından bir karmaşa içerisinde bırakılmıştır. Saç ekimi operasyonunda başarının sağlanması cerrahın yetenekleri kadar, hastanın bu operasyona inandırılması ve yapması gerekenlerin çok iyi anlatılması ile de mümkün olmaktadır.

Saç Ekimi Sonrası Güneşe Çıkılması

Saç ekim sonrası güneş ışınlarının ne denli alınması gerektiği veya ekim alanına temasının ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağı hususları değerlendirilmelidir. Önemle belirtmek gerekir ki, hangi yöntem ile gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, hastaların uyması gereken bazı ortak kurallar söz konusudur. Burada da dhi saç ekimi olsun fue saç ekimi olsun hangi yöntemle yapıldığına bakılmaksızın saç ekimi operasyonu geçiren hastaların, ekimin gerçekleştirildiği bölgeye güneş ışınlarının temasını önlenmesi; en azından bir süre bunun sağlanması operasyonun başarısı için önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira güneş ışınları ekim olan bölgeye teması ile terlemeye neden olarak kök kaybına neden olabilmektedir.

Güneş Işınlarının Teması ile Kök Kaybı

Saç ekim sonrası güneş ışınlarının ekim alanına teması hastayı terleterek henüz yeni olarak gerçekleşmiş olan operasyonlarda ekimi yapılan köklerin gevşeyerek kaybedilmesine sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi operasyon sonrasında hangi yöntemle saç ekimi yapıldığına bakılmaksızın güneş ışınlarına çıkılmaması saç ekimi sonucu açısından çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla hastaların bu operasyon sürecini öncesi ve sonrası yapılması gerekenler şeklinde bir bütün olarak değerlendirmeye tabi tutarak bu kurallara uymamanın tüm emekleri boşa çıkarabileceğinin farkına varması gerekmektedir. Aksi halde, daha önce de belirtildiği gibi kök kaybı yaşanacak ve hayal edilen görünüm sağlanamayacaktır.


Online Saç Analizi

Güneş Işınlarına Maruz Kalmak Zorunda Olanlar

Saç ekim sonrası güneş ışınları hususu yukarıda net bir şekilde sonuca bağlanmaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bazı olağanüstü hallerde hastaların güneş ışınlarına çıkması gerektiğine uygulamada şahit olunmaktadır. Dolayısıyla hastaların bu durumlarda kalması halinde neler yapması gerektikleri konusunda da bilgilendirilmesi oldukça büyük önem taşır. Açıkça belirtmek gerekir ki başarı ancak saç ekimi öncesi ve sonrası kurallara uyularak gelmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi saç ekimi sonrası güneş ışınlarına çıkmak kök kaybı yarattığından bu kurala riayet edilmesi önemlidir. Ancak her nasıl olağanüstü bir konu da olsa hastaların saç ekimi sonucunda başarılı ve hayal edilen bir görünüm kazanmaları için en azından bir süre bu kurala uyması gerekir. Bu gibi durumlarda şapka takılması bir öneri olabilmektedir.

Saç Ekimi Sonrası Şapka Kullanımı

Saç ekim sonrası güneş ışınlarının etkisi ile ortaya çıkabilecek olan sorunlar belirlendikten sonra olağanüstü durumlar ile karşılaşan hastaların şapka takabileceği belirtilmişti. Ancak bu durumda da dikkat edilmesi gerekmekte olup aksi düşünüldüğünde ve saç ekim fiyatları da dikkate alındığında bu paraların boşuna harcanmış olması durumu ile karşılaşılabilmektedir. Bu tarz durumlarda hastalar yumuşak kumaşı olabilen ve ekim bölgesine temas etmeyecek tarzda şapkalar tercih etmelidir. Bununla birlikte teması olması operasyonun başarısına gölge düşürecek bir başka etkendir.

Kullanılabilecek Şapka Türleri

Saç ekimi sonrası güneş ışınlarından korunmanın önemi yanında hastaların olağanüstü bir durumla karşılaşması hali için şapka takılabileceği ancak teması olmaması gereken şapkaların tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine değinmek gerekir ki hastaların bu değerlendirmeyi kendilerinin yapmaları konunun önemi açısından sakıncalı olabileceğinden kullanılabilecek şapka konusunda da bir değerlendirme yapılması zaruri görülmüştür. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan hastalar öncelikle yumuşak kumaşı şapkalar tercih etmelidir. Bunun yanında yapısal olarak bu şapkaların ekim alanına temasının da olmayacak şapkalardan seçilmesi önemlidir. Bu şekilde belirtilen özellikteki şapkalara bakıldığında bu tanıma en uygun olan şapka yumuşak dokulu olan safari şapkasıdır. Dolayısıyla hastaların bu şapka türünü kullanarak bu durumu çözebileceği belirtilmelidir.

Güneş Işınlarından Korunma Süresi

Saç ekimi sonrası güneş ışınlarından korunmanın önemi ve mecbur kalınması halinde ne yapılması gerektiği yukarıda ayrıntıları ile birlikte anlatılmaktadır. Bununla beraber bu kurala uyan hastaların ne kadar süre ile güneş ışınlarına çıkmaması gerektiği konusu ayrıca değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Öncelikle önemle belirtmek gerekir ki güneş ışınlarına maruz kalmamak köklerin deriye tam olarak tutunmayı için oldukça önemlidir. Zira güneş terleme yaptırmak ta ve henüz ekimin yeni gerçekleştirildiği köklerin kopmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla güneş ışınlarından korunmanın süresi net olarak belirtilmemekle birlikte, derinin kökleri tutma durumuna göre uzmanın tavsiyelerinin dinlenmesi gerekmektedir.


WhatsApp Hattımız

Güneş Işınları ile İlgili Sonuç

Saç ekimi sonrası güneş ışınlarından korunmak saç ekimi sonuçlarında başarı sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla hastaların bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmesi ve yalnızca can sıkıntısının giderilmesi için profesyonel yöntemlerle verilen bu çabaların çöpe gitmesi engellenmelidir.

Yukarıda da ayrıntılı olarak ele alınmakta olduğu gibi güneş ışınlarına çıkmakta mecbur olan hastaların ise olabildiğince yumuşak kumaşı şapkalar ile korunması ve şapkaların bu süreçte temasının da engellenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu operasyonların başarısı için güneş ışınlarından korunmak zaruridir. Hastalar uzmanlarının uyarı ve tavsiyeleri doğrultusunda bu kurala uymalı ve uzmanlarının verdiği süreye göre ışınlardan korunmayı sürdürmeleri gerekmektedir. Hastaların bu süreci içselleştirmesi çok önemlidir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?