Saç Dökülmesi Nedenleri Kadınlarda

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda bazı özel durumlar açısından erkeklere göre farklılıklar göstermektedir.

Saç dökülmesi hem kadınlar için hem de erkekler için büyük problemler oluşturmaktadır. Ancak kadınlarda dökülmeler erkeklere oranla oldukça az görülmektedir. Bunun en önemli sebebi erkeklerde bulunan testosteron hormonudur. Bahsedilen hormon sebebiyle erkeklerde saç köklerinin ölmesi çok daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Kadınlarda ise bu hormon bulunmadığından saç dökülmeleri erkeklerdeki kadar yaygın görülmemektedir.  Bu nedenle erkeklerde oluşan kellik problemleri genel anlamda kadınlar için söz konusu değildir. Olsa bile bu erkeklere oranla çok daha az gerçekleşmektedir. Kadınlarda yaşanan saç dökülmeleri sonucu genel olarak seyrelmeler meydana gelmektedir.

Saç Dökülmesinin Sebepleri

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda erkeklere göre farklı olabilmektedir. Ancak genel anlamda saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda genetik sebeplerle, çevresel faktörlerle, tıbbi müdahaleler ve ilaç kullanımı ile oluşabilmektedir. Bununla beraber bazı hastalıkların tedavisi de saç dökülmelerine sebep olabilmektedir. Saç dökülmesinin nedenleri arasında özel bir neden olan tedavi hususunda en çarpıcı örnek kemoterapi tedavisidir. Kemoterapi genel olarak saç dökülmesine sebep olan bir husus olduğu için tedaviye başlanmadan evvel hastalara saçlarını olabildiğince kısa kestirmesi önerilmektedir. Her ne kadar bu durum hastalar için olumsuz olsa da kemoterapi tedavisi ile yaşanan dökülmeler kalıcı değildir. Tedavinin sona ermesinden itibaren iki veya üç ay içerisinde yeniden saçların uzaması başlar.


Online Saç Analizi

Kadınlarda Emzirme Döneminde Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda farklı olabilmekte olduğu belirtilmişti. Özellikle kadınlara has bazı durumlarda saç dökülmesinin söz konusu olması mümkündür. Doğum sonrası yaşanan saç dökülmesi kadınlarda sıkça görülen bir husustur. Ancak hastaların ilk olarak tedirgin olmaması gerekir. Zira emzirme döneminde yaşanan saç kayıpları gayet normal bir durumdur. Birçok hastada emzirme döneminde saç dökülmelerine rastlamak mümkündür.

Emzirme döneminde saç dökülmesinin meydana gelmesinin en büyük nedeni gebelik dönemindeki hormonsal değişikliklerin farklılaşmasıdır. Bilindiği üzere gebelik döneminde hormonlar daha hızlı salgılanmaya başlar. Bu sebeple de hastaların saçlarının gürleşmesi ve sağlıklı bir görünüme sahip olması söz konusu olmaktadır. Gebe kadınların saçları yumuşak ve parlak olmaktadır.

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda bahsedilen doğum sonrasında özel olarak görülmektedir. Gebelik döneminde yaşanan hormonsal değişiklikler sayesinde gürleşen saçlar doğum sonrasında ise kaybedilmeyecek başlanır. İşte aslında kaybedilen saçlar hastanın gebelik dönemindeki gürleşen saçlardır. Bu süreçte dökülen saçlar ortalama altı aydan az bir süre içerisinde normale dönecektir. Bazı hastalara bu süre bir yıla uzatabilmektedir. Hastaların bu süreden daha uzun saç dökülmesi durumuyla karşı karşıya kalması halinde uzman kişilere başvurulması önerilir. Zira kontrolsüz saç dökülmeleri çok uzun sürdüyse farklı bir hastalığın söz konusu olma ihtimali artar. Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda hamilelik sonrası gibi farklı durumlarda da söz konusu olmaktadır.

Kadınlarda Saç Dökülmesine Neden Olan Farklı Durumlar

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda doğum sonrasından başka özel sebeplerle de gerçekleşebilmektedir. Kadın hastalarda saç dökülmesi nedenleri konusunda özel bazı durumlarda yer almaktadır. Özellikle doğum kontrol hapları kullanan kişilerde belirli bir süre saç dökülmelerinin görülmesi söz konusu olmaktadır. Yine adet dönemleri ile menopoz sürecinde de kadınlarda saç dökülmelerine rastlanmaktadır. Bahsedilen bu özel durumlarda yaşanan saç dökülmeleri de genel olarak geçici bir mahiyettedir. Yani doğum kontrollerinin kullanımı sonrası, adet döneminin geçmesi ile saç dökülmesinde de azalmalar söz konusu olacaktır. Bahsedilen süreçler sonrasında da saç dökülmesi devam eden hastaların kliniklere başvurması oldukça önemlidir.


WhatsApp Hattımız

Saç Dökülmesine Karşı Kullanılabilecek Ürünler

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda yukarıda belirtilen farklı durumlarda da söz konusu olabilmektedir. Bunun dışında normal olarak da her insanın belirli bir düzeyde saçlarının dökülmesi söz konusudur. Bunun en önemli sebebi saç köklerinin belirli bir süre sonra ömrünü doldurması ve dinlenmeye çekilmesidir. Söz konusu süre genel olarak dört ile altı yıl arasında bir süredir.

Normal saç dökülmesine karşı uygulanan birçok ürün söz konusudur. Kullanılan ürünlerin başında şampuanla, saç serumları gelmektedir. Bahsedilen ürünlerin kullanımı ile saç köklerinin beslenmesi ve dökülmelerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca badem yağı ile saçlara yapılan masajın da dökülmelere iyi geldiği söylenmektedir. Ancak tüm bu ürünler kullanılmadan evvel bu alanda uzman kliniklere başvurmak gerekir. Aksi halde yanlış ürünlerin bilinçsiz kullanımı daha büyük zararlara sebep olabilmektedir.

Kadınlarda Saç Ekimi

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda erkeklere göre farklılık gösterebilmektedir. Zira kadınların yaşadıkları ve yaradılışları ile erkekler arasında büyük farklılıklar vardır. Bilindiği üzere günümüzde saç dökülmesi için erkeklerin sıkça saç ekimi operasyonlarına başvurmaktadır. Zira belirli bir yaşın üzerindeki erkeklerin yarısında kelleşme söz konusu olabilmektedir. Her ne kadar kadınlarda kelleşme oranı çok yüksek olmasa da son dönemlerde kadın hastaların da saç ekimi operasyonlarına seyrelmeler açısından sıkça başvurduğu bilinmektedir. Kadınların seyrelme sorunları erkeklere oranla operasyonlarla çok daha kolay bir şekilde halledilebilmektedir.

Saç dökülmesi nedenleri kadınlarda yukarıda belirtilen sebepler ile açıklanmıştır. Yaşanan dökülmeler her ne kadar kadınlar için büyük problemler oluşturması da günümüzde estetik kaygılar kadınların bu sorunların çözümü için saç ekimi operasyonlarına itmektedir.  Bahsedilen ekim operasyonları alanında teknolojik gelişmelerin de etkisiyle geliştirilen modern yöntemler kadınları cezbeden başka bir sebeptir. Zira bu alanda kullanılan bazı teknikler sayesinde tıraşsız saç ekiminin söz konusu olması bu yöntemlerle saç ekimini daha da tercih edilebilir kılmaktadır. Kadınlar saçlarına herhangi bir zarar gelmeden seyrekliklerin giderilebilmesi için bu operasyonlara başvurmaktadır.  Tıraşsız yüksek başarı oranına sahip teknikler sayesinde günlük hayatlarında bir problem olmadan saç ekim işlemini gerçekleştirmek söz konusu olmaktadır. 

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?