Prp Kök Hücre Cilt Gençleştirme Yöntemi Öncesi

PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi akne izi gibi sorunlara Mikroiğneleme ve lazer teknikleri akne izlerini tedavi etmede tekrar tekrar etkinlik gösterirken, PRP bu tedavilerle kombinasyon halinde ancak yakın zamanda araştırılmıştır.

Mikroiğneleme Tedavisi (PCI)

Perkütan kollajen indüksiyon (PCI) tedavisi olarak da bilinen mikroiğneleme, cildi delerek küçük kanallarda epidermal ve dermal hasara neden olur. Hasar gören kollajen çıkarılır ve yeni büyüme ve yeniden şekillenme meydana gelir. Hasar nedeniyle, PDGF, fibroblastlar ve elastik lifler aktive olur ve neovaskülarizasyon ve neokollageneze katkıda bulunur.

PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi gerekli testler yapılır ve uygulamalara geçilir. Mikroiğne PRP tedavisi vücutta ilaç dağıtımını arttırmak için kullanılabilir ve PRP ile ilişkili büyüme faktörlerinin ilave yukarı regülasyonunun, mikroiğneleme ile sinerji içinde hareket edebileceği kanıtlanmıştır.

PRP kök hücre cilt gençleştirme ve yüzey yenileme aynı zamanda yara izlerinin tedavisi için de etkinlik göstermiştir. Lazerler, dokuyu seçici olarak yok etmek ve dermal fibroblastlar tarafından kolajen oluşumunu uyarmak için termal enerji kullanır. PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi lazer yöntemi için uygunmusunuz, hekiminiz bu konuda size gerekli testleri yaparak sonucu bildirecektir.

Tedavi Sonrası

PRP uygulamasının tedavi sonrası iyileşmeyi iyileştirdiği ve hızlandırdığı düşünülmektedir. PRP kök hücre tedavisi mikroiğneleme ve lazer tedavilerinden önce veya sonra topikal veya intradermal olarak kullanılabilir ve önemli yan etkilere neden olduğu tutarlı bir şekilde gösterilmemiştir.

PRP uygulamasını takiben yapılan histolojik çalışmalar, kontrole kıyasla artmış kolajen demetleri ve daha kalın bir epidermal tabaka ortaya çıkarmıştır. PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi yapılan testlerde yan etki gösterebileceğiniz anlaşılır. Bu yan etkiler arasında alerjik reaksiyon yoktur. PRP işlemi yapılan bireylerde alerjik reaksiyon kesinlikle görülmez.

Bunun nedeni ise, kişinin kendi kanından alınarak yapılmasıdır. Yapılan araştırmalarda alerjik reaksiyonların görülmediği yönündedir. Tedavi sonrası çeşitli komplikasyonlar görülmesi her cerrahi işlemde olabilen bir durumdur. Lakin bu komplikasyonlar arasında alerjik reaksiyon görülmez. Hafif şişlikler, morluklar ve ödemle karşılaşmanız olası olsa da bu reaksiyonlar herkeste görülmez.


WhatsApp Hattımız

Deri İçi PRP

Yara izlerinin tedavisi için yeni bir randomize çalışma, üç tedavi grubuna ayrılmış 90 hastayı içeriyordu. Bir gruba mikroiğneleme, başka bir gruba intradermal PRP ve üçüncü gruba alternatif mikroiğneleme ve intradermal PRP tedavileri verildi. Bu denemeler kapsamında alınan sonuçların büyük çoğunluğu pozitiftir. PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi size de çeşitli testler yapılır. Testler sonucuna göre işlemlere geçileceği karar verilir.

PRP’nin sadece izlerin içine enjekte edildiği unutulmamalıdır. Hekim değerlendirmesine göre tüm gruplar, görünümünde iyileşme gösterdi. Bununla birlikte, PRP kök hücre tedavisi, en büyük ortalama iyileşme skoru ile ilişkilendirildi, ardından mikroiğneleme ve PRP geldi. PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi deneyimli bir hekim ile anlaşılmalı ve seanslara onunla devam edilmesi önem arzeder.

Kombinasyon grubunda hasta memnuniyeti anlamlı olarak daha yüksekti. PRP kök hücre iğnesi steril ve başarılı bir uygulamadır. Bu iğne uygulamasının ameliyatsız yapılması, çoğu bireyin ilgisini çekmiştir.

PRP Tedavisi Çalışmaları

50 hastadan oluşan bir bölünmüş yüz çalışması, PRP ilavesiyle ve eklenmeden akne izleri için mikroiğnelemeyi değerlendirdi. Tüm yüze mikroiğneleme uygulandı ve her bir yarısına PRP veya damıtılmış su uygulandı.

PRP iki şekilde kullanıldı: intradermal PRP akne izlerine enjekte edildi ve ardından topikal PRP aynı yarıya yayıldı. Yüzün her iki tarafında da iyileşme görüldü.

Bununla birlikte PRP kök hücre ile tedavi edilecek olan bölgeler kesinleştirilmelidir. Hasta memnuniyeti de daha yüksektir ve çalışma tamamlandığında neredeyse tüm hastalar PRP’nin akne izlerinin görünürlüğünde bir azalmaya neden olduğu bilinmelidir. Ayrıca cilt pürüzlülüğünde bir iyileşmeye yol açtığı da bilinmelidir. PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi bu bilgiler işlem sonuçları hakkında size net fikirler sağlayacaktır.

Deri içi PRP

PRP kök hücre cilt gençleştirme yöntemi öncesi lazer teknikleriyle de test edilmiştir. Örneğin, akne izlerini ablatif fraksiyonel yüzey yenileme lazeri (AFR) ile tedavi ettikten sonra, PRP kök hücre cilt gençleştirme etkilerini incelemek için bir çalışma yapılmıştır. On dört hastaya, bir tarafta PRP enjeksiyonları ve diğer tarafta salin enjeksiyonları ile birleştirilmiş iki AFR tedavisi ile bir bölünmüş yüz denemesi yapıldı.

Benzer şekilde, ikinci tedaviden sonra, daha az süre ile daha az ödem kaydedildi. Dermatologlar PRP’nin lazer kaynaklı yaralanmanın iyileşmesini hızlandırdığı sonucuna varmışlardır.

Kontrole kıyasla intradermal PRP yöntemi ile cilt gençleştirme tekniği ile atrofik akne izleri düzelse de bu fark ilk tedaviden bir ay sonra veya ikinci tedaviden dört ay sonra istatistiksel olarak kesinlikle gerilemiştir.

Diğer çalışmalardan farklı olarak, katılımcılar PRP ile tedavi edilen tarafta daha fazla ödem ve uzun süreli eritem yaşadı. Yazarlar, PRP’nin eklenmesinin daha uzun kesinti süresiyle daha kötü yan etkilere neden olduğu sonucuna varmışlardır.

Topikal PRP

35 hastadan oluşan bir cilt gençleştirme yöntemleri denemesi, sıklıkla klinik uygulamada kullanılan mikroiğneleme ile topikal PRP’yi karşılaştırdı. Tedaviyi takiben yüzün her bir tarafı için, sistem tarafından derecelendirildiği gibi akne izlerinde önemli bir iyileşme bildirildi. PRP ile tedavi edilen taraf daha fazla iyileşme göstermesine rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı olarak belirlenmedi.

PRP Ödemi Azaltır mı?

Bununla birlikte, cilt gençleştirme kapsamında PRP’nin eklenmesi, eritemi ve ödemi azalttığı görülmüştür. Başka bir randomize bölünmüş yüz denemesi, mikroiğneyi tek başına veya topikal PRP veya trikloroasetik asit (TCA) %15 soyma ile kombinasyon halinde değerlendirdi.

Her iki kombinasyon tedavisi de dermatologlar ve bağımsız gözlemciler tarafından yapılan değerlendirmelere göre, tek başına mikroiğnelemeye kıyasla akne izlerinde önemli kozmetik iyileşme gösterdi.

Kombinasyon tedavileri arasında önemli bir fark gözlenmedi. Histolojide, her iki kombinasyon tedavisi tek başına mikroiğnelemeden daha kalın bir epidermis üretti. Tüm gruplar tedaviyi takiben daha organize ve yoğun kolajen demetleri gösterdi, ancak bu topikal PRP grubunda daha belirgindi

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?