Obezitenin Sonuçları

Obezitenin sonuçları, insan vücudundaki yağ hücrelerinin ciddi risk oluşturan seviyelerde büyümesi ve sonuç olarak ölüm oranlarında kaçınılmaz bir artış ile karakterize edilen bir hastalıktır.

Bilimsel çalışmalar, aşırı kilo ile koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet, felç, uyku apnesi, osteoartrit ve sosyal izolasyon gibi ciddi hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Obezitenin sonuçları, geleneksel yöntemlerle tedavi edilebilen basit bir aşırı kilo sorunu değil, yüksek sağlık riskleri ve tehlikeli sosyal sağlık sorunları olan ciddi bir klinik hastalıklardır.

Yağ dokusu yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının%15-18, kadınlarda %20-25’ini oluşturur. Bu oranın erkeklerde%25, ​​kadınlarda %30’u aşması obeziteyi oluşturmaktadır.

Obezite Nasıl Anlaşılır?

Obezitenin sebepleri sonuçları ve önlenmesi için, obezitenin nasıl hesaplandığını bilmemiz gerekir. Vücut kitle indeksi (BMI), insanlarda aşırı vücut yağını değerlendirmek için en yaygın kabul gören parametredir. Ancak son yıllarda yaygınlaşan bir diğer parametre ise bel / kalça oranıdır. Formülleri aşağıdaki gibidir.

BMI: Ağırlık (kg) / Yükseklik (m) 2

Bel / kalça oranı: Bel çevresi (cm) / Kalça çevresi (cm)


WhatsApp Hattımız

Obezite ve Vücut Kitle Endeksi

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınıflandırmaya göre BMI değerleri;

 • 5’ten az; zayıf
 • 18,5 – 24,9 Normal ağırlık
 • 0-29.9 Kilolu
 • 0-39.9 Obezite
 • 0 veya daha fazla morbid (ölümcül) Obez olduğu belirlenmiştir.

VKİ kliniklerde kullanılan pratik bir formül olmasına rağmen kişinin yağ dokusu / kas dokusu oranı hakkında bilgi veremez.

Vücut analizörleri, toplam vücut nem ölçümleri (işaretlenmiş su kullanılarak), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (CT, CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), vücudun iki foton absorpsiyon ölçümleri güvenli sonuçlar verir. Bu, kompartımanı belirlenirken kullanılan yöntemdir.

Obezite Sonuçları

Obezitenin sonuçları çok güçlü bir istatistiksel analizde, merkezi obezite, özellikle bel çevresindeki yağ artışı ile karakterize kalp hastalığı ile ciddi bir ilişki olduğu gösterilmiştir.

Erkeklerde 102 cm veya daha fazla, kadınlarda 88 cm veya daha fazla bel çevresi, erkeklerde 0,90 veya daha fazla ve kadınlarda 0,85 veya daha fazla bel çevresi / kalça çevresi oranı, santral obezitenin sonuçları ile bağlantılı olarak artmış kalp hastalığı riskinin belirleyicisidir.

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için tükettiğiniz enerji ile aldığınız enerjiyi dengelemeniz gerekir. Her gün tükettiğinizden daha fazla enerji alırsanız, kullanılmayan enerji vücudunuzda yağ olarak depolanarak obeziteye neden olur.

Buna paralel olarak, günümüzün teknolojik gelişmeleri hayatı kolaylaştırmakta, ancak günlük aktiviteleri önemli ölçüde sınırlamaktadır.

Obezite Araştırmaları ve Türkiye’de Obezite

Obezitenin sonuçları ile dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de savaşılmaktadır. Obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de obezite sıklığı hakkında yapılan araştırmalarda, erkekler için %21,2, kadınlar için %41,5 değerlerini gösterilmektedir.

Obezite, obez çocukların çocuklarında obez olmayanlara göre 2-3 kat daha yaygındır. Hem anne hem de baba obez ise, çocukların %80’i yetişkinlikte obezite geliştirir.

Obezitenin Genetik Etkileri

Obezitenin genetik nedenleri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Toplumda yaygın olan obeziteye neden olan birçok kalıtsal bozukluk vardır. Fransa ve Almanya’daki obez ailelerde yapılan bir araştırma, obeziteden 10 numaralı kromozomun belirli bir bölgesinin sorumlu olduğunu bulmuştur.

Ek olarak, monojenik bozukluklarla ilişkili obezite vardır. Obezitenin sonuçları, sadece% 5’lik tek bir genetik bozukluktan kaynaklanmaktadır. Hastalık yaşam süresini kısaltır

Amerikan Obezite Derneği tarafından desteklenen bir araştırma, obezite ameliyatı olmayan gençlerde obezitenin, yaşam beklentisinde ciddi bir azalmaya neden olduğunu buldu.

Vücut kitle indeksi (VKİ) arttıkça cinsiyet ve yaş faktörleri de dikkate alındığında obez kişilerin yaşam sürelerinin 13 yıla kadar azaldığı gözlemlenmiştir. Bu çok ciddi bir sayıdır.

Obezitenin Olası Sonuçları

Obezitenin sonuçları, aşağıda listelenen tüm hastalıklar olabilir ve insan yaşamını ciddi şekilde tehdit etmektedir.

 • Kardiyovasküler sistem: konjestif kalp yetmezliği, kardiyak hipertrofi, aritmi (ritim bozukluğu), sağ kalp yetmezliği, varisli damarlar, çok ölümcül pulmoner emboli (kan pıhtılarına bağlı pulmoner kan damarlarının tıkanması)
 • Endokrin sistemi: Polikistik over sendromu, düzensiz adet kanaması, iktidarsızlık, hipogonadizm (azalmış seks hormonu seviyeleri), diyabet
 • Üriner sistem: üriner inkontinans, glomerulopati (renal filtrasyon sistemine hasar), diyabetik sekonder böbrek yetmezliği.
 • Sindirim sistemi: yağlı karaciğer, siroz ve siroz, safra kesesi taşları, gastroözofageal reflü hastalığı, bağırsak kanseri.
 • Sinir sistemi: felç sonucu felç ve ölüm, parestezi (hissizlik veya his azalması), kronik baş ağrısı, karpal tünel sendromu, demans.
 • Deri: Deride çizikler ve çatlaklar, lenf düğümleri, kızarıklıklar, selülit, kıvrımların koyulaşması obezitenin olası sonuçları arasındadır.
 • Solunum sistemi: nefes darlığı (nefes darlığı), obstrüktif uyku apnesi, hipoventilasyon (yetersiz ventilasyon), astım, Pickwick sendromu, pulmoner hipertansiyon
 • Kas-iskelet sistemi: gut, hareketsizlik (hareket etmesi zor), osteoartrit (eklemlerde iltihap ve ağrı), bel ağrısı-sırt ağrısı.
 • Psikiyatrik bozukluklar: depresyon, benlik ya da imaj bozukluğu, kendilik-kaygı, beden imajı bozukluğu, sosyal izolasyon ve alay
 • Ölü doğum, rahim kanseri ve meme kanseri, obezite ile ilişkili olduğu gösterilen hastalıklardır.

Obezitenin Sebepleri Sonuçları Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

Obezitenin sebepleri sonuçları önlenmesi için yapılması gerekenler, birçok değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, modern tıp kanıta dayalıdır ve bilimsel istatistiksel yöntemlerle desteklenir.

Bu veriler, yukarıda bahsedilen hastalıkların tamamının veya bir kısmının obez insanlarda ortaya çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla riski göz ardı etmek çok yanlış bir yaklaşımdır.

Obezitenin sonuçları ile özellikle kalp hastalığını ciddi şekilde artıran ve tip II diyabet oluşumunun temelini oluşturan metabolik sendrom adı verilen bir hastalık arasındaki bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu hastalığı oluşturan üç bozukluk; tip II diyabet, hipertansiyon ve yüksek kan yağı (hiperlipidemi) olarak gösterilir.

Obezitenin sonuçları ile bağdaştırılabilenlerde biri olarak metabolik sendrom geliştiren kişilerde sistemik iltihaplanma (bağışıklık hücrelerinin bir reaksiyonu) gelişir ve bu uzun vadede kaçınılmaz olarak kalp ve beyin damarlarının tıkanmasına neden olarak kalp krizi veya felçten ölümle sonuçlanır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?