meme-buyutme-ameliyati-sonuclari-cln

Meme büyütme ameliyatı sonuçları değerlendirmesi hastalar tarafından genel olarak merak edilen bir durumdur.

Zira bu sonuçlar ile meme büyütme konusunda endişe duymakta olan ve karar veremeyen hastalar için sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yol gösterici olabilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki güzel görünmek tarih boyunca insanlar tarafından arzulanan bir durum olmuştur. Bu açıdan bakıldığında geçmişten günümüze moda olarak adlandırılan birçok alanda birçok yenilik ile karşılaşılmıştır. Dolayısıyla dönemler arası geçişlerde estetik yönelimler farklılık arz edebilmektedir. Günümüzde ise keskin hatlar yerini daha dolgun ve yuvarlak hatlara bırakmış ve özellikle kadınlar bu konuda çaba sarf ederek bu tarz bir görünüme kavuşmaya çalışmaktadırlar.

Meme Büyütme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme büyütme ameliyatı sonuçları konusu belirtilirken göğüs estetiği işleminin ne şekilde yapıldığına da değinmek gerekmektedir. Meme büyütme ameliyatı öncelikle cerrahi bir müdahale olup işin uzmanlarınca yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla meme büyütme ameliyatı ciddiyetle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bununla birlikte meme büyütme ameliyatı işleminde meme bölgesinde kesi açılarak bu operasyon gerçekleştirilmekte ve operasyon sonucunda kesinin kapatılabilmesi için dikiş atılabilmektedir. Belirtmek gerekir ki açılacak olan kesi meme ucundan, memenin alt kısmından veya kolun altından açılarak operasyon gerçekleştirilir. Açılan kesiden silikonlar ilgili bölgeye enjekte edilerek operasyon bu şekilde tamamlanır. Önemle belirtilmelidir ki bu operasyonda genel anestezi ile hasta uyutulmaktadır.

Meme Büyütme Ameliyatı Süresi

Meme büyütme ameliyatı sonuçları değerlendirilirken meme büyütme ameliyatının süresi de önem arz eden bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki meme büyütme ameliyatı her ne kadar genel anestezi ile gerçekleştirilen bir cerrahi müdahale olsa da ağır bir müdahale olmanın dışındadır. Zira meme büyütme operasyonu çok uzun süren bir operasyon değildir. Meme büyütme ameliyatı süresi özel bazı durumlarda değişkenlik gösterebilse de genele bakıldığında çok uzun süreler gerektiren bir operasyon değildir. Ortalama olarak belirtmek gerekirse bu operasyon bir saat kadar sürmekte ve yukarıda bahsedilen işlemler bu bir saat içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Sonuç olarak göğüs büyütme operasyonu kısa süren bir operasyon olarak bilinmektedir.

Meme Büyütme Ameliyatı Yöntemleri

Meme büyütme ameliyatı sonuçları ile ilgili olarak başarının sağlanabilmesi hastaların en büyük umudu olmaktadır. İnsanlar genel olarak cerrahi müdahaleden korktuğundan meme büyütme yöntemleri konusunda sürekli araştırmalar yaparak daha farklı yöntemleri de sürekli göz önünde tutmaya çalışmaktadır. Zira belirtildiği gibi cerrahi müdahaleler öncesinde hastalar tedirgin olabilmekte ve bu kararı vermeden evvel hassasiyet göstererek uzun süre araştırmalarda bulunabilmektedirler. Bu durum gayet normal karşılanabilecek bir durumdur. Zira yukarıda da belirtildiği gibi meme büyütme ameliyatının cerrahi bir müdahale olması beraberinde bazı riskleri de getirebilmektedir. Bu riskler her ne kadar büyük ve hayati riskler olmasa da hastalar için önemlidir.

Meme Büyütme Ameliyatı Riskleri

Meme büyütme ameliyatı sonuçları değerlendirilirken bu sonuçların olumsuz olabilme ihtimallerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira cerrahi müdahalelerin beraberinde bazı riskleri de getirebileceği belirtilmiştir. Meme büyültme ameliyatının risk barındırabilmesi neticesinde ise hastalarda ameliyatsız meme büyütme imkanının olup olmadığı hakkında bir araştırmaya yönelim görülebilmektedir. Önemle belirtilmelidir ki bu konuda cerrahi bir müdahale olan meme büyütme ameliyatı enfeksiyon riski taşımaktadır. Bunun yanında meme büyütme operasyonu sonucu hastaların göğüs bölgesinde bir his kaybı olabileceği gibi memenin süt haznesinde belirli bir seviyeye kadar düşüş de gözlemlenebilmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu riskler yaygın olarak karşılaşılan durumlardan değildir. Bu ameliyat kaliteli hizmet ile başarılı sonuçlar elde edilebilecek bir operasyondur.

Ameliyatsız Meme Büyütme

Meme büyütme ameliyatı sonuçları değerlendirmesinde risklerin barındığı daha önce belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak küçükte olsa bu operasyonların barındırdığı riskler bazı hastalar açısından önemli birer sorun olabilmekte ve operasyonsuz meme büyütmenin yolları aranmaktadır. Bu durumda önemle belirtmek gerekir ki ameliyatsız meme büyütme bazı durumlarda mümkün olabilmektedir. Bu yollar evde uygulanacak olan bazı doğal yöntemler ve düzenli spor olarak bilinmektedir. Uygulamada bu yollarla da meme büyütme işleminin gerçekleştirilebileceği savunulsa da pratikte bu yollarla kalıcı çözümlere ulaşılabilmesi oldukça zordur. Hastalar bir an evvel hayallerindeki görünüme sahip göğüsleri istediğinden bu en kalıcı çözümler yine ameliyat ile elde edilebilmektedir.


WhatsApp Hattımız

Meme Büyütme Ameliyatı Öncesi

Meme büyütme ameliyatı sonuçları konusunda başarı sağlanabilmesinin en önemli yolu bu operasyonun öncesi ve sonrası ile bir bütün olarak değerlendirilip bu bütünün gerektirdiği tüm kurallara uyulmasından geçer. Dolayısıyla bu operasyonu gerçekleştirecek olan hastalar bu motivasyon ile operasyon öncesinde kullanmış olduğu ilaçları uzman hekime bildirmelidir. Bu ilaçlardan herhangi birisinin operasyonu olumsuz etkileyebileceği durumlarda sakınca yoksa hekim kararı ile kullanımına ara verilebilecektir. Bununla birlikte operasyon öncesindeki gece on ikiden itibaren hastaların hiçbir şey yememesi gerekmektedir. Yine sigara ve alkol gibi uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanmakta olan hastalar da operasyon öncesi bu maddelerden uzak durmalıdır.

Meme Büyütme Ameliyatı Fiyatları

Meme büyütme ameliyatı sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken sonuçlara etki eden en önemli unsurlardan bir diğeri ise meme büyütme fiyatları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Zira önemle belirtmek gerekir ki ilk bakışta fiyatların operasyona etkisinin ne olduğu anlaşılabilir gibi görünmese de meme büyütme fiyatı sebebiyle kalitesiz hizmetlerin tercih edilmesi de operasyonun olumsuz sonuçlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla aslında fiyatlar ile bağlantı kurulamayacak gibi görünse de operasyonlar sonucunda elde edilen durumları en çok etkileyen unsurlardan birisi fiyatlarıdır. Hastaların ucuz fiyatları tercih ederek masrafı düşürmek derdine düşmesiyle aslında operasyonun daha başında kalitesiz hizmet sebebiyle başarısızlığa yaklaşılmaktadır. Dolayısıyla hastaların yalnızca fiyatlara göre tercihte bulunması büyük bir hata olabilmekte ve olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?