Laparoskopi Mide Ameliyatı

Laparoskopi mide ameliyatı hem karın, hem de pelvik boşluklardaki hastalıkların teşhisi ve tedavisi için uygundur. Bir laparoskopi sırasında doktor, iç organları değerlendirmek için karın veya pelvik boşluğa tüp şeklinde bir optik muayene cihazı olan endoskopu yerleştirir.

Laparoskopi Karın Boşluğu Muayenesi

Laparoskopi mide ameliyatı (laparoskopi) sırasında doktor, endoskop olarak da bilinen laparoskop ile karın boşluğunun içine bakar. Laparoskop, bir optik sistem ve bir ışık kaynağından oluşan sert bir optik alettir. Cerrah ve ameliyat ekibinin operasyonu televizyon ekranındaymış gibi görebilmesi için video kamera ile monitöre bağlanmaktadır.

Laparoskopi Nasıl Yapılmaktadır?

Çoğu durumda, laparoskopi mide ameliyatı (tabii ki genel anestezi altında) göbek üzerinde yaklaşık 1 cm’lik bir kesi yapılmasını gerektirir. Bundan önce 3 mm kalınlığında bir kanül sokulmaktadır ve CO2 gazı karın boşluğuna pompalanmaktadır. Karın boşluğundaki hava bolluğundan dolayı karın duvarı organlardan sıyrılmaktadır. İç organlar endoskop ile görüntülenebilmektedir.

Bir sonraki adım olarak, karın boşluğunun gaz dolgusu (teknik jargonda “Pneumoperitoneum”) tamamlandığında, göbek deliğinden karın boşluğuna 1 cm kalınlığında içi boş bir sonda sokulur. Endoskop daha sonra bu içi boş proba yerleştirilmektedir.

Tanı için önce laparoskopi yapılır. Tanısal laparoskopi, diğer tüm terapötik laparoskopik girişimler için temel gerekliliktir. Bu tür müdahaleler sırasında, karın bölgesindeki 5-10 mm’lik başka kesiklerden içi boş tüpler yerleştirilmelidir. Aletler (kancalar, makaslar, klempler, hemostaz için klipsler, klempler) bu içi boş problar aracılığıyla yerleştirilebilir.

Safra ameliyatlarından karaciğer ve pankreasın alınmasına kadar çok sayıda ameliyat bu şekilde mümkündür. Bir operasyonun laparoskopik olarak yani minimal invaziv olarak mı yoksa “anahtar deliği cerrahisi” yardımı ile mi yapılacağı, operasyonun türüne, cerrahın deneyimine, becerisine ve tercihlerine ve aynı zamanda ekonomik yönlere bağlıdır.

Laparoskopi Ne Zaman Yapılmaktadır?

Günümüzde laparoskopi mide ameliyatı genellikle sonradan anahtar deliği ameliyatı yardımı ile tedavi edici operasyonlar gerçekleştirmek için yapılmaktadır. Anahtar deliği ameliyatı sadece ameliyatta değil aynı zamanda jinekoloji, üroloji ve diğer uzmanlık disiplinlerinde de kullanılmaktadır. Doku örnekleri (biyopsiler) tanısal laparoskopinin bir parçası olarak da alınabilir.


WhatsApp Hattımız

Laparoskopi nadiren tamamen tanısal nedenlerle yapılmaktadır. İçi boş organların (yemek borusu, mide, kalın bağırsak) hastalıklarının teşhisi için gastroskopi (gastroskopi) ve kolonoskopi (kolonoskopi) daha iyi yöntemlerdir.

Karaciğer, dalak, pankreas, safra kesesi, böbrek ve apandis gibi “glandüler” organların teşhisi, görüntüleme teknikleriyle daha iyi yapılmaktadır. Bunlar:

 • Ultrasonik
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme

Laparoskopik Olarak Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

Teorik olarak karın boşluğundaki her işlem laparoskopi mide ameliyatı olarak yapılabilir. Anahtar deliği ameliyatının kullanıldığı en yaygın işlemler şunlardır:

 • Safra taşı hastalığı, safra kesesinin çıkarılması
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatı
 • Apendektomi (ekin çıkarılması)
 • Adezyonların gevşemesi (adeziyoliz)
 • Kadının sterilizasyonu
 • Yumurtalık kistinin çıkarılmasının yanı sıra diğer jinekolojik operasyonlar (örn. Histerektomi)
 • Böbrek, mesane ve prostatta ürolojik operasyonlar
 • Diyafram fıtığı veya reflü hastalığı ameliyatı
 • Enflamasyon, divertikülit ve karsinom için kolon çıkarma

Laparoskopinin Faydaları Nelerdir?

Laparoskopi mide ameliyatı, hasta için açık karın ameliyatından daha naziktir. Laparoskop yardımı ile detaylar monitörde büyütülebilmektedir. Organlar arasındaki dar yerler ve açılar mide ameliyatı sonrası yakından izlenebilmektedir.

Hastalar daha çabuk ayağa kalkabilir ve bağırsak hareketleri daha erken başlamaktadır. Bu da erken dönemde normal beslenmeyi sağlar. Mide ameliyatı sonrası beslenme bir süre doktor kontrolünde sıvı besinler ile yapılabilir.

Bu sadece hastanede kalış süresini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda komplikasyon oranını da düşürür. Laparoskopi mide ameliyatı bazen ayakta tedavi bazında da mümkündür, örneğin sadece bir muayene, küçük kistlerin veya endometriyal odakların çıkarılmasıyla ilgiliyse. Ek olarak, karın bölgesinde yapışıklıklar veya kesi fıtıkları gibi uzun vadeli etkiler açık cerrahiye göre daha azdır. Mide ameliyatı fiyat konusunda değişim göstermektedir.

Laparoskopinin Dezavantajları Nelerdir?

Mide ameliyatı olanlar için herhangi bir cerrahi prosedür gibi, laparoskopi de belirli riskler içerir. Örneğin, kan damarlarının, sinirlerin veya organların yaralanma riski vardır. Daha büyük kanamalar cerrahın görmesini engelleyebilir ve bu nedenle emzirmek açık cerrahiye göre daha zordur. Laparoskopinin nispeten yaygın ancak zararsız bir etkisi, doktora daha iyi bir görüş sağlamak için gerekli olan, içeri üflenen gazın bir sonucu olarak şişmiş bir midedir. Bu şişkin mide işlemden sonra gerginleşebilmektedir ve ağrıya neden olabilmektedir. Ancak bu genellikle hızlı bir şekilde geçmektedir.

Laparoskopinin diğer olası komplikasyonları arasında yara enfeksiyonları, ardından doku yapışmaları ve kan pıhtılaşması (tromboz) riski bulunmaktadır. Ancak, bu tür komplikasyonlar nispeten nadirdir ve prensipte diğer operasyonlardan sonra da ortaya çıkabilmektedir. Laparoskopik mide ameliyatı sonraki genel risk, açık cerrahiden sonra olduğundan daha düşüktür.

Laparoskopi Uygun Olmadığında

Şiddetli kalp veya akciğer hastalığı olan hastalar genellikle laparoskopik olarak ameliyat edilmezler. Çünkü karın boşluğunun laparoskopik prosedürler için gerekli olan gazla şişirilmesini içermektedir. Sonuçta ortaya çıkan yüksek diyafram kalp veya akciğer hastalığının semptomlarını şiddetlendirebilir. Karın boşluğuna yapılan önceki ameliyatlar ile ortaya çıkan yapışıklıklar laparoskopi mide ameliyatı zorlaştırır ve ameliyatın açık bir işlem olarak devam ettirilmesine neden olabilir. Çok kilolu kişilerde laparoskopik bir operasyon genellikle teknik olarak zordur.

Mide, kolon veya rektum kanseri gibi kötü huylu tümörlerin laparoskopi mide ameliyatı özel deneyim gerektirir. Çünkü burada, radikalizm nedeniyle tümörün, ilişkili lenf düğümleri de dahil olmak üzere ve sıklıkla komşu organların bazı kısımları ile tamamen çıkarılması önemlidir. Bağırsak tümörlerinin çoğu için bu açık ameliyatla daha iyidir. Hasta için daha büyük bir kesinlik ile mümkündür. Ancak daha yeni karşılaştırmalı çalışmalar, özellikle kolon ve rektum kanserinde laparoskopik operasyonların açık operasyonlarla aynı radikalizm ve dolayısıyla hasta için güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Mide ameliyatı olan ünlüler sıklıkla görülebilir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?