Kepçe Kulak Estetiği 

Kepçe kulak estetiği yapılarak yüzün belirleyici özelliği öne çıkarılır. Güzel bir görünümün yanı sıra “normal” bir görünüm oluşturmaya yardımcı olur. Çıkıntılı kulaklar, dış kulağın en sık görülen doğumsal deformitesidir. Bu deformitenin taşıyıcı üzerinde derin bir sosyal ve psikolojik etkisi vardır.

Kepçe Kulak Problemi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal esenliktir. Çıkıntılı kulaklar, taşıyıcıların sosyal sağlığına ve hatta akıl sağlığına müdahale edebilir. Hastanın refahı her doktorun nihai hedefidir, bu nedenle kepçe kulak estetiği ile cerrah kulak çıkıntıları gibi deformiteleri olan bireylerin “normal” durumuna geri dönmekten sorumludur.

Çıkıntılı kulaklar, dışarı çıkan kulaklardır. Çoğu yazar, normal bir kulağın kulak projeksiyonunun 21 mm’den az olduğu konusunda hemfikirdir.

Farklı toplumlarda kepçe kulaklar alay konusu oldu. Bu, benlik saygısının azalmasına, kaygı artışına ve sosyal kaçınma eğilimine yol açar. Ek olarak, taşıyıcıların ve taşıyıcıların zorbalığı artmakta ve bu da okulların zayıf entegrasyonuna yol açabilmektedir. Psikologlar bunu akran zorbalığı olarak tanımlar.

Çocuklar 4-6 yaşlarında bilinçli olacaklar. Çok duyarlı hale gelirler ve ne zaman kabul edileceğini veya reddedileceğini bilirler, bu da gelecekteki karakterlerini hayatlarının ilk aşamalarında şekillendirebilir.

Çıkıntılı kulak deformitesi farklı kültürleri kışkırtır. Kepçe kulaklara çeşitli aşağılayıcı isimler verilmiştir. Galler bunlara kanat kulakları, İngilizce, yarasa kulakları ve Norveç’in uçan kulakları diyor. Zimbabwe, kulaklı insanlara gülüyor. Yerel Shona’da buna kulaklarını çeviren veya uçup giden insanlar diyorlar. Bazen tavşan kulakları denir.

Bununla birlikte, tüm toplumlar olumsuz kulaklara olumsuz bir bakış̧ açısına sahip değildir. Çinliler arasında kepçe kulaklara olumlu bir ışıkla bakılır. Kepçe kulak estetiği pek tercih edilmez Raporlara göre Han Hanedanlığı’nın (MS 221) kurucusu Liu Bei’nin omuzlarına kadar uzanan uzun kulakları var ve geriye bakıldığında kulakları görülebiliyor. Küresel bir köyde yaşıyoruz ve dünyanın her yerinden insanlar fikirlerini paylaşıyor. Bu, Batı’da çirkin denen her şeye yerel olarak kolayca çirkin denilebileceği anlamına gelir. Bu nedenle Batılı çocukların kurbanları çocuklar tarafından yerel olarak zarar görebilir.


WhatsApp Hattımız

Yazarların, siyah Afrika popülasyonunda kepçe kulak deformitelerinin prevalansını inceleyen herhangi bir çalışması yoktur. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Zimbabwe’deki okul çocukları arasındaki genel durumu anlamaktır. Bu çalışmanın kulak morfolojisi için parametreler sağlayabileceği ve bu da kulak anormalliklerinin teşhisine ve değerlendirilmesine yardımcı olabileceği umulmaktadır. Bu araştırma aynı zamanda yerel standartların tanımlanmasına da yardımcı olmalıdır. Bu çalışmanın bulguları, rekonstrüktif cerrahların konjenital, travmatik veya tümör sonrası anormallikleri düzeltirken Afrikalı / Zimbabwe çocukların anatomik olarak doğru kulaklarını yeniden üretmelerine yardımcı olmalıdır.

Materyaller ve Metotlar

Kepçe kulak estetiği araştırmaları yapmak için Parirenyatwa United Hospital ve Health Science Research Ethics Committee’den etik onay alındı. Eğitim ve Kültür Bakanlığı Merkez Ofisi ve Harare Bölge Eğitim Dairesi, yetki alanlarındaki okullarda çalışmak için izin başvurusunda bulundu. Bu hedefe ulaşıldıktan sonra, Harare’deki üç̧ ilkokul rastgele seçildi. Okullardan ikisi yüksek yoğunluklu bir alanda ve biri düşük yoğunluklu bir alanda yer almaktadır. Çalışma Kasım 2010’dan Haziran 2011’e kadar gerçekleştirildi.

Bir okul ziyareti yapıldı ve okul müdürü ve veli öğretmenden araştırma yapmak için tekrar izin istendi. Çalışmaya üç ilköğretim okulundan 3 ila 5 ila 7. sınıflardan 355 öğrenci dahil edildi. Tüm ölçümler (yani kulak yüksekliği, kulak çıkıntısı ve yüz yüksekliği) ana araştırmacı tarafından yapılmıştır. Eşlik eden asistan, kulak ve yüz parametrelerinin verilerini veri toplama sayfasına kaydeder. Ayrıca 5-7. Sınıflardaki (9-13 yaş) tüm sağlıklı erkek ve kız öğrencilerin boy ve kiloları ölçüldü. Konjenital kulak anomalileri, kulak tümörleri ve kulak travması öyküsü olan çocuklar çalışma dışı bırakıldı.

Kepçe Kulak Estetiği İçin Ölçüm

Prosedür, maksimum işbirliğini sağlamak için açıklanmıştır. Öznenin kafası Frankfort yatay düzleminde iken, 0.01 mm çözünürlüklü kayar bir kumpas kullanılarak aşağıdaki gibi ölçümler alınır:

Kepçe kulak estetiği için Kulak uzunluğu / yüksekliği (sağ ve sol kulak) kulak kepçesinin en yüksek noktası ile kulak memesinin en alçak noktası arasındaki mesafe olarak ölçülür.

Kulak projeksiyonları (sağ ve sol kulaklar) trajedi düzeyinde kulak sarmalından mastoide olan mesafenin ölçülmesi.

Yüzün yüksekliği burun köprüsünden (alın ile burun arasındaki en iç nokta) sabit noktaya (orta hattın en alt noktası, çenenin alt sınırı) ölçülür.

Kepçe Kulak Estetiği İçin Veri Toplama

Kepçe kulak estetiği hakkında bilgiler toplanmış̧ ve veri toplama sayfasına kaydedilmiştir: yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, kulak uzunluğu / yüksekliği, kulak çıkıntısı ve yüz yüksekliği. Kulak oranını tanımlayan kulak yüzü̈ indeksi (kulak yüksekliği / yüz yüksekliği × 100) de hesaplanır. 153 deneğin minimum örnek boyutu hesaplandı. Bununla birlikte, bu çalışma bu sayının yaklaşık iki katını içeriyordu.

Windows SSPS programı, ölçüm sonuçlarının istatistiksel analizi için kullanılır. Veriler, sağ ve sol kulakları ve erkek ve kadın gruplarını temsil eden gruplara ayrılmıştır. Ortalama ve standart sapma da hesaplanır. İki taraflı varyasyonu kontrol etmek ve istatistiksel anlamlılığı kontrol etmek için%95 güven aralığına sahip iki kuyruklu bir “t” testi kullanın (bağımsız örnekler ve eşleştirilmiş örnek “t” testleri). 0.05’ten küçük bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.

Harare’deki üç ilkokulda 5. sınıftan 7. sınıfa kadar 305 öğrenciye ayrıntılı kulak analizi ve kepçe kulak estetiği ile ilgili yüz ölçümleri yapıldı. 305 öğrencinin yaş ortalaması 11.46’dır Çalışma Kasım 2010’dan Haziran 2011’e kadar yapıldı.

Kepçe Kulak Estetiği Cinsiyet Karşılaştırması

Yapılan araştırmalar erkek öğrencilerin sol ve sağ kulaklarının boyutlarının, sol ve sağ kulaklarının izdüşümlerinin ve yüz yüksekliğinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kepçe kulak estetiği gerektiren bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p değeri = 0.0001 ve 0.000). Yüz yüze dizinin erkekler için değeri de farklıdır. Ancak, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p değeri-sağ = 0,1735, sol = 0,1226)

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?