kalca-buyutme-ameliyati-oncesi-ve-sonrasi-cln

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası değerlendirmesi kalça büyütme operasyonu geçirecek olan hastalarca sıkça araştırılmakta olan konulardandır.

Kalça büyütme konusuna günümüz estetik algılarının hızla değişimi sebebiyle bir yönelim oluşmuş; insanlar arasında bu estetikle ilgili olarak birçok çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki bu ve buna benzer birçok estetiğin bu denli ilgi görmesi içerisinde bulunduğumuz dönemin şartları ile yakından ilgilidir. Zira temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekmeyen ve belirli bir refaha ulaşan insanlar artık kişisel bakım ve estetik görünüm konusunda özenli davranmaya başlamaktadır. Bu düşünceler ile sürekli araştırma yapan hastalar birçok konuya hakim olabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi estetik operasyonlar kısa bir sürede yayılabilmektedir.

Operasyonsuz Kalça Büyütme

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası hastaların uyması gereken kurallara değinmeden önce uygulamada merak edilen bir başka konulara da değinmek gerekir.  Kalça büyütme işleminin operasyonsuz olarak doğal yoldan gerçekleştirilebilmesinin mümkün olup olmaması merak konusudur. Bazı hastalar operasyonsuz olarak kalça bölgesini şekillendirmek istemektedirler. Bu isteklerin karşılanabilmesi ancak kalça büyütme hareketleri uygulamalarının düzenli olarak yapılmasına bağlıdır. Yani operasyon olmadan da kalça büyütme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Ancak bu yöntem hem çok uzun süreler gerektirmekte olup ayrıca istenilen şekillere ulaşabilmek de oldukça zordur. Dolayısıyla kısa zaman içerisinde sonuç almak isteyen hastaların tercih edebileceği bir yol değildir.

Kalça Büyütme Öncesi

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası değerlendirmesinde ilk olarak kalça büyütme ameliyatı öncesini değerlendirmek gerekmektedir. Kalça büyütme estetiği her ne kadar basit bir işlem gibi gözükse de bazı olumsuz durumların önüne geçilebilmesi açısından operasyon öncesi hastaların ve uzman ekibin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. İlk olarak hastalar operasyon öncesinde düzenli kullandığı ilaçlar veya mevcut rahatsızlıkları konusunda uzman kadroyu bilgilendirmeli ve buna göre bir yol izlenmesini sağlamalıdır. Konuya ilişkin uzman ekip de araştırmalarda bulunmalı, hastaya doğru sorular yöneltilerek bu gibi durumların olup olmadığı ortaya çıkarılabilmelidir. Önemle belirtmek gerekir ki operasyonların başarısı operasyon öncesi gereken konsültasyonların yapılmasından geçmektedir. Dolayısıyla sağlıklı iletişimin kurulması önem arz eder.

Kalça Büyütme Sonrası

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası değerlendirmesinde yukarıdaki operasyon öncesinde yapılması gerekenlere ek olarak kalça büyütme estetiği sonrasında yapılması gerekenlerin de belirlenmesi gerekmektedir.  Zira bu gibi operasyonlar sonucunda başarı sağlanabilmesinin yolu da operasyonların hem öncesinde hem de sonrasında kurallara uymaktan geçmektedir.  Kalça büyütme operasyonu sonrasında hastalar doktorların tavsiyelerine uygun davranmalı ve yine bu tavsiyelerde belirtilen kalça büyütme kremi gibi ilaçları da sürecin kısalması ve iyileşmenin gerçekleşmesi için düzenli olarak kullanmalıdır. Hastalar ayrıca operasyon sonrasında diğer tüm kurallara da uygun davranmaya devam etmelidir.

Operasyon Sonrası Yatış Pozisyonu

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası uyulması gereken kurallar genel olarak değerlendirildikten sonra operasyon sonrası en önemli kurallardan olan yatış pozisyonu hakkında da değerlendirmelerde bulunmak gerekmektedir. Kalça büyütme programı olarak piyasada olan programlar da sıkça bu durumdan bahsederek bu pozisyonlara uyularak yatmanın önemini vurgulamaktadır. Kalça büyütme operasyonu sonrasında hastaların bir süre yüz üstü yatması önem arz eder. Zira bu şekilde operasyon bölgesi ile temasın engellenmesi amaçlanmaktadır. Bahsedilen yatış pozisyonları gerçekleştirilirken uzmanların tavsiye ettiği kalça büyütme kürleri de uygulanmaya devam edilmeli ve bu sayede iyileşme süreci planlanan sürelerde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Önemle belirtmek gerekir ki bu kürler iyileşme sürecinin gelişimi açısından da önemli bir konfor aracı olmaktadır.

Yüz Üstü Yatış Süresi

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası yerine getirilmesi gereken hususlar yukarıda belirtilmişti. Kalça büyütme operasyonu sonrasında uyulması gereken bir diğer konu ise yüz üstü pozisyonda yatılması olarak belirtilmişti. Yeri gelmişken merak edilen bir diğer husus ise yüz üstü yatmanın ve oturmaktan kaçınmanın ne kadar sürmesi gerektiğidir. Yatma pozisyonuna ilişkin olarak belirlenen süre en az ilk üç gün olmalıdır. Ancak bu süre doktorların tavsiyeleri ile değişiklik göstermektedir. Bu konular sonrasında belirli bir zaman geçince doktorların tavsiyeleri ile iyileşmenin hızlandırılması için de kalça büyütme egzersizleri yapılması gerekmektedir. Hastaların bu kurallara uyması operasyonun başarısı açısından çok büyük öneme sahiptir.


WhatsApp Hattımız

Operasyon Sonrası Korse Kullanımı

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası uyulması gereken kurallar arasından özel olarak değinilmesinde fayda bulunan bir diğer konu ise operasyon sonrası korse kullanımıdır.  Kalça büyütme ameliyatı sonrasında operasyonun başarılı sonuçlarla tamamlanabilmesi için hastaların kalça bölgesi için özel olarak üretilmiş olan korseleri bir süre kullanması önerilmektedir. Zira uygulamada da uzmanlar tarafından bu duruma dikkat çekilmekte ve kalça büyütme operasyonlarında korse kullanımının önemi belirtilmektedir. Operasyon sonrası korse kullanımının süresinin belirlenmesi ise kişiden kişiye değişebilmektedir. Belirtmek gerekir ki her ne kadar kişisel durumların farklılığı sebebiyle bu sürelerde değişiklikler olabilmekteyse de ortalama olarak operasyon sonrasındaki iki veya üç hafta civarında korse kullanımı önerilmektedir. Korse kullanımı operasyon kaynaklı ödem ve şişliğin kısa süre içerisinde vücuttan atılması için bir zorunluluktur.

Günlük Hayata Dönüş

Kalça büyütme ameliyatı öncesi sonrası uyulması gereken kurallara riayet edilmesi ile günlük hayata dönüş arasında da bir bağ vardır. Değerlendirmelerde bulunulduğunda buna dikkat etmek gerekmektedir. Kalça büyütme operasyonu öncesinde ve sonrasında kurallara uygun davranmak günlük hayata dönüşü hızlandıracaktır. Kalça büyütme öncesi ve sonrasında kurallara uygun hareket edildiği ve bununla beraber herhangi bir olumsuzluğun da meydana gelmediği düşünüldüğünde hastalar operasyon sonrası on günün geçmesi ile günlük hayatlarına dönebilmektedir. Belirtilen bu on günlük sürenin uzayıp uzamaması da aslında hastaların operasyon öncesi ve sonrasındaki kurallara uyumuna göre değişiklik gösterebilecektir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?