kadinlarda-sac-ekimi-hakkinda-cln

Kadınlarda saç ekimi hakkında, uygulamada daha çok erkekler tarafında tercih edilmekte olan saç ekimi işleminin kadınlar tarafından ne oranda tercih edildiğinin belirlenmesidir. Önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi geçmişten günümüze estetik kaygıları giderebilmek için başvurulan en etkili yollardan olmuş ve günümüzde de hala bu özelliğini korumaktadır. Geçmişten bu güne gelişen teknoloji ve insanların kendilerini güzel hissetmesi saç ekimine olan talebi her geçen gün arttırmaktadır. Bununla beraber önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi denildiğinde her ne kadar akıllara yalnızca erkeklerin bu uygulamayı yaptırdığı düşüncesi gelse de günümüzde azımsanmayacak şekilde kadın hastaların da saç ekimi konusunda talebi olduğu görülmektedir.

Kadınlarda Saç Ekiminin Yarattığı Sorunlar

Kadınlarda saç ekimi hakkında erkeklerde olduğu gibi saç ekimi sonrası belirgin olan bu durumun sosyal hayata etkisi sebebiyle sorunların oluştuğu görülmektedir. Başka bir değişle saç ekimi sonrası, saç. Ekiminin gerçekleştirildiğini toplum içerisinde anlaşılması hastalar tarafından saç ekimi işlemine olan mesafenin en büyük sebebini oluşturmaktadır. Yani hastalar saç ekimi sonrası günlük yaşama dönüşte bu durumun insanlar tarafından anlaşılmasını istememektedir. Ayrıca birçok saç ekimi yönteminde saçların kesilmesi kadınlar açısında en büyük sorunlardan olmaktadır. Bu sebeple kadınlar saç ekimi konusuna ön yargıyla yaklaşmakta; saç ekimi den uzak durmak istemektedir. Neyse ki günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle ilerleyen sistemlerde saç kesimi olmadan yapılan ekimler mümkün kılınmış bu durumlar ortadan kaldırılmıştır.

Kadınlarda Saç Ekiminde Kullanılan Yöntemler

Kadınlarda saç ekimi erkeklere oranla çok fazla tercih edilen bir durum olmamaktaydı. Ancak bunun sebebi tıraşlı saç ekimi yöntemleri sebebiyle bu operasyona tabi olan kadınların daha sonra günlük hayata dönmesinin oldukça zor olmasıydı. Günümüzde ise tıraşsız saç ekimi yöntemleri teknolojik gelişmelerin de çok hızlı büyümesiyle mümkün kılınmış; kadınların bu noktadaki tedirginliklerini giderecek yöntemler oluşturulmuştur. Bu şekilde gerçekleştirilen yöntemlerle saç ekimi sonucu günümüzde saç ekimine kadınların ilgisini de arttırmıştır. Kadınların saç ekiminde ise erkeklerden çok farklı yöntemler kullanılmamakta bahsedilen bu yöntemlerin hepsi kadın erkek farketmeksizin tüm hastalar üzerinde uygulanmaktadır.


Online Saç Analizi

Saç Ekiminde Başarılı Olan Klinikler

Kadınlarda saç ekimi konusu değerlendirilirken adından sıkça söz edilen kliniklerden de söz edilmesi gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki saç ekimi İstanbul klinikleri tarafından mükemmele yakın şekilde gerçekleştirilmekte; bu sebeple İstanbul klinikleri saç ekimi açısından dünya markası haline gelmektedir. Kadın erkek farketmeksizin saç kimi konusunda bir dünya markası olan İstanbul klinikleri bu başarısı ile hem ülkemizde hem de dünyada tercih edilen klinikler olmaktadır. Bu başarının sırrı değerlendirildiğinde görülmektedir ki İstanbul saç ekimi kliniklerinin kaliteli hizmet anlayışı, fiziksel şartları ve uzman kadrosu bu başarının en önemli sac ayaklarını oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla bu konuda en kaliteli işler İstanbul saç ekim klinikler inden çıkmaktadır.

Saç Ekimi Öncesi Yapılması Gerekenler

Kadınlarda saç ekimi konusunda önemle belirtmek gerekir ki erkeklerde de olduğu gibi hastaların saç ekimi öncesi uyması gereken kurallar vardır. Belirtmek gerekir ki saç ekimi her ne kadar basit bir operasyon olsa da en nihayetinde cerrahi bir müdahaledir. Ayrıca saç ekiminin başarısı için tüm şartlar sağlansa da hastaların uyması gereken kuralları ihlal etmesi başarıyı imkansız hale getirebilir. Dolayısıyla saç ekiminin tüm sürecinde hastaların kurallara uyarak uzmanların tavsiyelerini yerine getirmeleri saç ekiminin başarısı için oldukça önemli bir unsurdur. Hastalar saç ekimi öncesi alkolden uzak durmalı, operasyona biriyle beraber gelmeli, rahat elbiselerle operasyona girmelidir.

Saç Ekimi Süresi

Kadınlarda saç ekimi erkeklerde olduğu gibi çeşitli yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Bu husus belirtildikten sonra önemle belirtmek gerekir ki bahsedilen her teknik ve yöntemde saç ekimi süreleri de değişkenlik göstermektedir. Uygulamada kullanılan modern yöntemlerden bazıları yalnızca tek seans ile saç ekimi işlemini gerçekleştirebilmekte; diğer başka sistemler ise birden fazla seans ile bu işlemi sonuca erdirmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki tek seansta saç ekiminin bitiren yöntemler ortalama beş altı saatte saç ekimini tamamlamak iken birkaç seans ile saç ekimi işlemi gerçekleştiren yöntemler her seans beş altı saat olacak şekilde saç ekimi işlemini gerçekleştirebilmektedir. Hastanın cinsiyeti bu hususta önemli değildir.

Saç Ekimi Sonrası Yapılması Gerekenler

Kadınlarda saç ekimi erkeklerde de olduğu gibi saç ekimi öncesi ve sonrası uyulması gereken kurallar ile başarıya ulaşabilmektedir. Bu açıdan saç ekimi sonrası uyulması gereken kurallar hastanın erkek veya kadın olmasından bağımsız olarak başarı için bir gerekliliktir. Bu açıdan kadın hastalar saç ekimi sonrasında, ekim hangi işlem ile gerçekleşmiş olursa olsun ekim bölgesine temas edilmemelidir. Bununla beraber hastalar saç ekimi sonrasında kendilerini yoracak iş ve işlemlerden kaçınmalı, stresli ortamlarda bulunmamalıdır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki enfeksiyon riski olabilecek deniz, sauna gibi ortamlardan hastanın bir süre uzak durması saç ekiminin başarısı açısından önem arz eder.


WhatsApp Hattımız

Kadınlarda Saç Ekimi Fiyatları

Kadınlarda saç ekimi fiyatları belirlenirken erkeklerdeki belirleyici unsurlar burada da söz konusu olmaktadır. Yani kadınlarda saç ekimi fiyatları belirlenirken hastadaki dökülme oranı ve dolayısıyla ekimin gerçekleştirileceği bölgenin büyüklüğü önemli unsurlardandır. Bununla beraber fiyatlar belirlenirken uygulanacak olan yöntemler de çok büyük öneme sahiptir. Zira her yöntemin kendine has bir fiyat aralığı vardır. Bunun beraber saç ekimini gerçekleştirecek olan kliniğin lokasyonu da saç ekimi fiyatların etki eden önemli unsurlar arasındadır. Zira İstanbul kliniklerinin bu alandaki başarısı sebebiyle markalaşan hizmeti diğer illerdeki saç ekim merkezlerine oranla daha pahalı olabilmektedir. Bunlar gibi birçok belirleyici unsur ile kişiden kişiye değişebilen fiyatlar mevcuttur.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?