Kadınlarda Şakak Bölgesinde Saç Dökülmesi

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi nadir de olsa bazı sebeplere bağlı olarak görülebilmektedir.

Erkekler için adeta bir kabusa dönüşen saç dökülmesi kadınlarda da görülmektedir. Özellikle günümüzün değişen yaşam koşulları saç dökülmelerinin de beraberinde getirmektedir. Her dönemde dış görünüşe oldukça fazla değer verilmiştir. Günümüzde de sosyal medya bu önemin daha da artmasında aktif rol oynamıştır. Dolayısıyla estetik kaygılar saç dökülmesi gibi problemleri kabus olarak görmeye sebep olmuştur. İnsanların bu yaklaşımı saç dökülmesi alanında yaşanan birçok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Kadınlarda saç dökülmesi erkeklere göre çok daha az görülse de özellikle günümüzün beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzındaki çarpıklık kadınlarda da dökülmeleri artıran bir etki olmuştur.

Şakaklarda Yaşanan Dökülmelerin Genel Sebepleri

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi bazı genel sebeplerden dolayı oluşabilmektedir. Özellikle yoğun stres, mevsimsel değişiklik ve farklılıklar ile fizyolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bahsedilen sebepler harici de şakak bölgesinde  dökülmeye neden olan bazı durumlar mevcuttur. Bu durumlar arasında ayrıca açıklanacağı üzere traksiyon alopesi de etkili bir konudur. Şakaklarda dökülme genel olarak erkek tipi dökülmenin habercisi olup erkeklerde rastlanıldığında kelleşmeye yönelik tedbirlerin alınmasını gerektirir.


Online Saç Analizi

Şakaklarda oluşan dökülmeler kadınlarda saç dökülmesi nedeni olarak sayılan tüm hallerde görülebilmektedir. Bahsedildiği şekilde yaşanan dökülmeler sebebiyle kadınların şakak bölgesinde seyrelmeler in söz konusu olması mümkündür.

Traksiyon Alopesi Nedir? 

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi ile ilgili olarak birçok sebebin söz konusu olabildiğine değinilmiştir. Bu sebepler arasında sayılan traksiyon alopesiye değinmek gerekir. Traksiyon Alopesi de özellikle şakak bölgesindeki dökülmelere neden olan bir husustur. Daha çok kadınlarda meydana gelen bu durum saçların sıkı bir şekilde toplanmasıyla meydana gelmekte. Saçların sıkı bir şekilde toplanması sonucu yaşanan dökülmeler kalıcı saç kayıplarına neden olmaktadır. Bu şekilde oluşan kadınlarda saç dökülmesine çözüm saç ekimi operasyonlarıdır. 

Traksiyon alopesi her ne kadar daha çok kadınlarda görülse de özellikle uzun saçlar kullanmayı tercih eden erkeklerde de söz konusu olmaktadır. Bahsedilen sürekli aynı şekilde saç toplama neticesinde gerçekleşen dökülmeler saç toplama şeklinin değiştirilmesi ile ortadan kalabilmektedir. 

Şakaklardaki Dökülmelerin Tedavisi

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi sonucunda dökülmelerin tedavisi için farklı yöntemlerin kullanılması söz konusu olmaktadır.  Özellikle bazı durumlarda kadınlarda saç dökülmesi için ilaç tedavisi mümkün olmaktadır. Şakaklarda saç dökülmesinin stres, mevsimsel değişimler, fizyolojik sebeplerden kaynaklanması halinde uzmanlar tarafından ilaç tedavilerinin uygulanması söz konusu olabilmektedir. Ancak özellikle yukarıda açıklanan traksiyon alopesi sebebiyle dökülen saçlar ilaç tedavisi ile giderilmeyebilmektedir. Bahsedilen kalıcı dökülmelerde kadınlarda saç dökülmesi tedavisi ilaç kullanımı ile beraber saç ekimi ile de mümkün olacaktır. Bahsedilen ilaç tedavileri açısından da hastaların bu alanda uzman hekimlere başvurması ile gerçekleşir. Uzmanlar hastaların durumuna göre kullanılması gereken ilaçlara karar verecektir.


WhatsApp Hattımız

Şakak Bölgelerindeki Dökülmelere Karşı Saç Ekimi

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi yukarıda bahsedilen sebeplerle söz konusu olmaktadır. Bahsedildiği gibi bazı durumlarda oluşan dökülmeler geçici olsa da bazı durumlarda kalıcı dökülmeler söz konusu olmaktadır. Kalıcı dökülmeler sonucu yaşanan kelleşmeler veya aşırı seyrelmeler yalnızca ilaç tedavisi ile ortadan kaldırılamayacaktır. Bunun için erkeklerin yoğunlukla tercih ettiği saç ekimi operasyonlarına başvurmak da gerekmektedir.

Saç ekimi kadın erkek fark etmeksizin aynı kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen cerrahi bir müdahaledir. Saç ekimi operasyonuna karar veren hastaların özellikle klinik ve uzman seçiminde çok dikkatli olması gerekmektedir. Zira bahsi geçen operasyonlarda bu hususlar sonuçları doğrudan etkilemektedir.

Genel Anlamda Saç Ekimi

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi durumunun kalıcı olduğu zamanlarda modern saç ekimi yöntemlerine başvurulmaktadır.  Saç ekimi operasyonu günümüzde özellikle erkek hastalar tarafından sık olarak tercih edilmektedir.  Saç ekimine olan ilgi teknolojik gelişmeler sayesinde birçok modern sistemi de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla saç ekimi eskiye nazaran oldukça konforlu bir hale gelmiştir. Erkekler gibi kadınların da rahatlıkla saç ekimini gerçekleştirmesi modern yöntemler sayesinde mümkün olmaktadır.

Saç ekimi operasyonları uzmanın vereceği karara göre hastalara lokal veya genel anestezi uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hastanın acı ya da ağrı hissetmeden operasyonun tamamlanması mümkündür. Operasyon hastanın durumuna göre süren altı ile dokuz saat civarında bir işlemdir.

Saç Ekiminde Kullanılan Modern Yöntemler

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi kalıcı olma durumunda modern saç ekimi yöntemleri sayesinde kolayca giderilebilmektedir. Öncelikle modern yöntemler ile klasik yöntemlerin farkının anlaşılabilmesi için klasik yöntemlere değinmek gerekir.

Klasik yöntemler ile gerçekleştirilen saç ekimi operasyonlarında hastanın ense kısmının derili şekilde alınarak operasyon bölgesine aktarılması söz konusudur. Bu operasyon sonucunda hastanın ense kısmında ortalama on santim iz kalması söz konusudur. Bu operasyon ile tek seansta dört bin greft ekimi mümkün iken seanslar ortalama dört saat civarı sürmektedir. 

Modern yöntemler ile gerçekleştirilen operasyonlarda kullanılan yöntemlerin başında fue ve dhi saç ekimi yöntemleri gelmektedir. Klasik yöntemden en önemli farkları iz kalma gibi bir halin söz konusu olmamasıdır. Dolayısıyla hastalarda çok daha az travmaları oluşması söz konusudur. Her ne kadar klasik yöntemler kadar ekimin gerçekleşmesi mümkün olmasa da modern yöntemlerin tıraşsız olarak gerçekleştirilmesi de hastalar için çok önemlidir. Özellikle kadınların saçlarını genel olarak uzun kullanması tıraşlı saç ekimi yöntemlerinin çok tercih edilmemesine sebep olmaktadır. Ancak modern yöntemler bu durumun önüne geçerek kadınlar için de iyi bir fırsat olmuştur.

Kadınlarda şakak bölgesinde saç dökülmesi ile kalıcı dökülmelerde bahsedilen modern yöntemler sayesinde rahat bir şekilde giderilebilmektedir. Tıraşsız ekimler sayesinde hastaların sosyal hayatlarına dönebilmesi oldukça kolay bir şekilde olmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde kadın hastalar saç ekimi operasyonlarını daha sık tercih etmektedir.  

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?