ice-greft-sac-ekimi-cln

İce greft saç ekimi saç ekimi yöntemlerinin modernize edilmesi ve başarılı sonuçlara ulaşılması için geliştirilmiştir.

Saç ekimi tarih boyunca saç dökülmesi sorunu ile karşılaşan hastaların en çok ilgilendiği alanların başında gelmektedir. Zira saç dökülmesi karşısında hastalar beğenilme arzusunu tatmin edememekte ve bu sebeple psikolojik birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalabilmektedir. Saç dökülmesi sorununun her dönemde olması ve bu sorunun giderilmesinin istenmesi saç ekimi alanında yapılan birçok çalışmanın sebebini oluşturur. Estetik kaygılar insan hayatında her zaman önemli bir yer tuttuğundan bu alanda da zaman geçtikçe gelişmeler yaşanmıştır.

İce greft saç ekimi bu gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kullanılan bu yöntem çok daha başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.


Online Saç Analizi

İce Greft Saç Ekiminin Niteliği

İce greft saç ekimi uygulamada tam olarak bir ekim yöntemi değildir. Zira İce greft ile amaçlanan toplanan greftlerin canlı tutulması ve kök kaybını en aza indirerek sağlıklı saçlar elde edilmesidir. Bu teknik ile greftler belirli bir solüsyonun içerisinde bekletilmekte ve uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. Saç ekimi sonuçları adına başarı sağlayabilmeyi amaçlayan bu teknik tek başına bir yöntem olarak değerlendirilmese de süreçten ayrı olarak da düşünülemeyecektir. Zira bu yöntem operasyonun başarısında doğrudan etkili olabilmektedir.

İce greft ismini greftlerin bekletildiği eriyiklerden almaktadır. Bu solüsyonlara İce greft adı verildiğinden bu teknik de İce greft olarak anılmaktadır.

İce greft tekniği ile yalnızca saç ekimi değil sakal ve kaş ekimi uygulamaları da gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntem ülkemizin tüm şehirlerinde uygulanmaya başlamıştır. Ancak saç ekimi konusunda adeta devrim yapan İstanbul klinikleri bu yöntemi ülkemizde başarıyla uygulayan ilk kliniklere sahip ilimizdir. İstanbul kliniklerinin başarılı uygulamaları ile günümüzde ülkemizin her tarafında bu yöntem kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul klinikleri saç ekimi konusunda lokomotif rol üstlenmektedir. İstanbul kliniklerinin bu konudaki başarısı sayesinde yurt içinden de hastalar yalnızca saç ekimi için İstanbul’a gelmektedir.

İce Greft Saç Ekiminin Avantajları

İce greft saç ekimi yukarıda da değinildiği gibi tek başına bir yöntem niteliğini taşımamaktadır. Her ne kadar saç yöntemi olarak değerlendirilmese de bu teknik saç ekimi sonrası ve ekim sırasında avantajlar sağlamaktadır. Bu sebeple saç ekimi işleminden ayrı tutulamaz bir öneme haizdir.


WhatsApp Hattımız

İce greft saç ekimi ile hastaların dönor bölgesinden alınan greftler solüsyonlarda bekletilerek tutunmanın arttırılması amaçlanmaktadır. Bu şekilde tutunması sağlanan kökler başarılı bir şekilde ekilip çıkarak gür ve doğal görünümlü saçlar elde etmek amaçlanmaktadır. Bu teknik sayesinde kök kaybı en aza indirilmekte ve güçlü saçlar elde edilebilmektedir.

İce greft tekniği yalnızca saçlar için değil kaş ve sakal ekiminde de kullanıldığında bu operasyonlarda da aynı avantajları sağlamaktadır. Nitekim bu operasyonlara da ilgi oldukça fazladır.

İce Greft Etkilerinin Kaynağı Nedir?

İce greft saç ekimi konusunda başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. Belirtmek gerekir ki İce greft solüsyonu greftlerin ömrünü uzatmaktadır. İce greft solüsyonu içerisinde antioksidanlar, mineraller ve kendine has içerikler barındırır. Greftlerin güçlenmesini sağlayan da solüsyonun içerisinde bulunan bu maddelerdir. Vitaminler barındıran solüsyon ekim gerçekleştirildikten sonra da saç köklerini beslemeye devam etmektedir. Bu sayede greftlerin güçlendirilmesinin yanında ekimin gerçekleştirilmesi ile saç köklerini beslemeye devam eden bu solüsyon doğal görünümlü saçlar elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

İce Greft Saç Ekiminin Sürelere Etkisi

İce greft saç ekimi başlı başına bir saç ekimi yöntemi değildir. Adını kullanılan solüsyondan alan bu teknikte greftler solüsyon içerisinde bekletilerek güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Her ne kadar greftlerin bekletilmesi söz konusu olsa da düşünüldüğü gibi uzun süreler gerektiren bir işlem değildir. Dolayısıyla saç ekiminin gerçekleştirilmesi süresini uzatan uygulamalardan değildir.

Belirtildiği gibi İce greft tekniği ile dönor bölgeden toplanan greftler solüsyonlarda bekletilmekte ve kaliteleri arttırılmaktadır.  Bu prosedürün uygulanma amacı doğal görünümlü ve başarı oranı yüksek saç ekiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla burada greftlerin bekletiliyor oluşu zaman kaybı yaratmak yerine büyük faydalar sağlamaktadır. Zira saç ekimi operasyonunun sonucunda başarısız olunması süreleri uzatan bir durumdur. Böyle bir durumda operasyonlar tekrardan gerçekleştirildiğinden hem zaman hem de para kaybı yaşanacaktır. Sonuç olarak İce greft uygulaması süreleri uzatmayıp operasyonun başarılı olmasına yardımcı olmaktadır.

İce Greft Saç Ekimi Öncesi Sonrası Yapılması Gerekenler

İce greft saç ekimi teorik olarak bir saç ekimi yöntemi değildir. Saç ekimi yöntemi olarak değerlendirilmeyen bu işlem saç ekimi aşamalarından biri olarak değerlendirilebilmektedir. İce greft işleminin uygulandığı saç ekimi öncesi sonrası kurallara uyulmalıdır.

Hastalar saç ekimi öncesinde operasyonların uzun sürecek olması sebebiyle tok olarak operasyona gelmelidir. Aynı zamanda ekim sonrası gerçekleşebilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi açısından hastaların operasyona yalnız gelmemesi önerilmektedir. Bununla beraber alkol ve sigara kullanımından uzak durulması gerekmektedir.  Son olarak hastalar operasyon öncesinde yorucu egzersiz ve işlerden kaçınmalıdır.

Hastaların operasyon sonrasında da dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. İlk olarak ekim bölgesine herhangi bir temasın engellenmesi çok önemlidir. Bununla beraber hastalar ekim alanını güneş ışınlarına karşı korumalıdır. Güneş ışınları ile temas etmek zorunda kalabilecek olan hastaların uygun şapka kullanımı önerilmektedir.

İce Greft Saç Ekiminde Fiyatlar

İce greft saç ekimi ile gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarına birçok unsur etki etmektedir. Bilindiği üzere klasik saç ekimi yöntemleri üzerinde birçok değişken etkili olmaktadır. Saç ekimi fiyatları açısından etkili olan bu hususlardan en önemlisi hastanın kişisel özelliği olarak karşımıza çıkar. Zira saç dökülme oranı saç ekim fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.  Bununla birlikte hastanelerin fiyat politikaları ve saç ekiminde meydana gelen değişimler de yıldan yıla fiyatlarda değişikliğe sebep olabilmektedir.  Saç ekimi fiyatları 2020 ‘de de bu dinamiklerle belirlenmektedir.

İce greft işlemi tek başına bir saç ekim yöntemi olmayıp saç ekim aşamalarından biri olarak tanımlanabilir.  Bu işlem ile toplanan greftler özel solüsyonda bekletilerek güçlendirilmektedir. Bu sebeple İce greft işleminin saç ekiminde kullanılması ücrette bir miktar artışa sebep olabilecektir. Zira kullanılan solüsyon bu miktarlar arasında farklılığı oluşturan bir etken olacaktır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?