gogus-silikon-fiyatlari-cln

Göğüs silikon fiyatları değerlendirmesi yapılmadan geçmişten günümüze bir değerlendirme yapılarak, geçmişte bu konuya olan ilgi ve tavır ile günümüzde silikon meme karşısındaki düşünceleri belirtmek önem arz eder. Zira geçmişten günümüze değişen teknolojik gelişmeler ve insanların refah düzeyi sonucu düşünce yapısının değişmesi ile günümüzdeki estetik algıları oluşturmuştur. Erkek veya kadın farketmeksizin bakımlı ve sağlıklı olmaya dikkat eden insan sayısı çok büyük oranda artmıştır. Bu şekilde kadınlarda da silikon meme kullanımı önemli bir konu haline gelmiş, zira göğüsleri küçük veya yapısal bozukluğu sahip kadınların mutsuz ve özgüven siz oldukları bu konuda yapılan araştırmalar ile de ortaya konulmuştur. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem açısından göğüs estetiği oldukça yaygındır.

Göğüs Estetiği Hangi Durumlarda Uygulanır

Göğüs silikon fiyatları öncesi belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus göğüs estetiğinin hangi durumlarda uygulanacağı konusudur. Önemle belirtmek gerekir ki uygulamada yanlış bir algı olarak göğüs estetiği yaptıran kişilerin yalnızca kendi kararı ve takıntıları İn sonucu olarak bu operasyonun uygulandığı düşüncesi hakimdir. Ancak silikon meme ameliyatı yalnızca bu sebeplerle gerçekleştirilmemekte, hastaların meme hacmini kaybetmiş olması gibi sonradan meydana gelen durumlarda da yapılabilmektedir. Yani göğüs estetiği ameliyatı sebebi hastanın doğumundan itibaren kaynaklanabileceği gibi memede sonradan meydana gelen şekilsel bozukluklar dolayısıyla da gerçekleştirilebilen bir operasyon olmaktadır. Bu şekilde şekilsel bozukluklar da giderilir.

Göğüs Estetiğine Olan Talebin Sebepleri

Göğüs silikon fiyatları belirlenirken bu operasyona ilişkin talep fazlalığı İn da fiyatlara olan etkisinden bahsetmek gerekir. Geçmişten günümüze gelişen ve değişen teknoloji ile insanlar istediği görünüme kavuşabilmek için birçok yola başvurmuş; istenilen görünüme kavuşabilmek insanlar için çok önemli bir durum haline gelmiştir. Bunun sebepleri incelendiğinde değişen estetik algıları insanları buna ittiği görülmektedir. Şekilsel bozukluklar ve küçük göğüslere sahip olan kadınların yapılan araştırmalar sonucunda mutsuz oldukları, dolayısıyla evliliklerinin de mutsuz olduğu gözlemlenmiştir. Bu güzellik algılarının değişmesi ile bu sıkıntıları yaşayan kadınların özgüven açısından problemler yaşıyor olması da bilinen unsurlar arasındadır. Dolayısıyla bu operasyonlar ile istenilen görünüme kavuşmak istemekte; talepler bu oranda artış göstermektedir.

Göğüs Estetiğinin Zararları

Göğüs silikon fiyatları kadar hastalar tarafından merak edilen bir diğer husus göğüs estetiğinde kullanılan silikonların zararının olup olmadığı; yani silikon memenin zararları varsa bunların neler olduğudur. Önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde bazı konulara ön yargıyla yaklaşık alta ve aslında doğru olmayan yargılar oluşturularak insanları o yargının arkasından koşturmaya çalışılmaktadır. Zira bu konuda da hastalar sürekli olarak silikon meme zararları araştırması yapmak zorunda bırakılmaktadır. Okuma ve araştırmanın oldukça az olduğu ülkemizde yaratılan bu algı kafa karışıklıklar ona sebebiyet vermektedir. Önemle belirtilmelidir ki bu algıya rağmen silikon memenin insan sağlığına verdiği herhangi bir zararı bulunmaz. Zira kullanılan madde vücutla etkileşime girebilecek bir madde değildir.

Göğüs Estetiği Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler

Göğüs silikon fiyatları konusuna geçilmeden hastaların göğüs estetiği ameliyatı sonrasında uyması gereken kurallar ve ameliyattan sonraki süreçten bahsedilmesi gerekir. İlk olarak önemle belirtmek gerekir ki bu ameliyat sonrası hastaların bir gün müşahede altında tutulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte hastalar operasyonun gerçekleştiği ilk hafta günlük hayatına dönebilir, tekrar çalışmaya başlayabilmektedir. Ancak ameliyattan sonraki ilk beş gün kolda ağrı olması gayet normal bir durumdur. Bununla birlikte hastalar sırt üstü yatmaya özen göstermeli ani hareketlerden kaçınmalıdır. Silikon memede halsizlik ise görülebilen bir durumdur. Operasyon sonucunda hastalar halsizlik hissedebilmektedir. Sonuç olarak hastalar bu kurallara uymaları gerekir.

Göğüs Estetiği Ameliyatı Süresi

Göğüs silikon fiyatları ile beraber göğüs estetiği ameliyatının süresi ve ameliyatın ağırlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunulması zaruri bir nitelik taşır. Önemle belirtmek gerekir ki göğüs estetiği ameliyatı çok ağır bir operasyon değildir. Dolayısıyla yapılacak olanlar belli başlı şeyler olduğundan ameliyat bir ila üç saat arasında süren bir operasyondan ibaret olup çok uzun sürelerde gerçekleşmemektedir. Bunun yanında bu operasyon her ne kadar ağır bir operasyon değilse de en nihayetinde cerrahi bir müdahaledir. Dolayısıyla riskler açısından her cerrahi müdahalede bulunan enfeksiyon riski bu operasyonda da olabilmektedir. Sonuç olarak çok kısa sürelerle bitirilen bu operasyon ağır bir operasyon da değildir.

Göğüs Estetiği Ameliyatı Fiyatları

Göğüs silikon fiyatları üzerinde etkili olan birçok husus söz konusudur. İlk olarak belirtmek gerekir ki silikon meme fiyatları  belirlenirken birçok değişken belirleyici olmaktadır. Bu değişkenler ilk olarak hastaların kişisel özellikleri olmaktadır. Zira hastaların estetik uygulanacak olan göğüslerinin boyutu, hangi seviyelere çıkarılacağı gibi unsurlar fiyata doğrudan etki etmektedir. Bunun yanında operasyonu gerçekleştirecek olan kliniğin çalıştığı uzman kadro ve yetenekleri, kliniğin bulunduğu konum, kliniğin fiyat politikası, klinikte bu operasyonu gerçekleştirilmesi için kullanılan cihazların fiyatları ve ulaşılabilirliği gibi unsurlar  fiyatlara doğrudan etki etmektedir.


WhatsApp Hattımız

Göğüs Estetiği 2020 Fiyatı

Göğüs silikon fiyatları yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen değişkenler ile belirlenmektedir. Bu değişkenlerin durumuna göre hastalara verilecek olan fiyatlar da büyük oranda değişmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl olan 2020 yılındaki estetik fiyatlarının ne dolduğu incelemesi de yapılırken bu değişkenler dikkate alınacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki bu değişkenler ile belirlenecek olan fiyat hastaneden hastaneye değişebilmektedir. Ayrıca hastanelerde kullanılan cihazlar ve ekipmanlar genel olarak ithal olduğu için bu cihazların maliyeti ve dünyadaki ticarette ülkemizin durumu da bu konuda fiyatlara etki etmektedir. Sonuç olarak 2020 yılı için de aslında sabit bir fiyat belirlenmesi oldukça zordur. Hastaların hastanelere başvuru yapıp yukarıda belirlenen değişkenler göre fiyat alması en sağlıklı sonuç olacaktır.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?