Ensede Saç Dökülmesi Sebepleri Nelerdir?

Ensede saç dökülmesi sebepler kişiden kişiye farklı olabilmekte ve etkiler de değişebilmektedir.

Öncelikle belirtilmelidir ki ense bölgesi saç dökülmesine karşı en dayanıklı olan kısımdır. Yani erkek tipi saç dökülmesi ile yaşanan dökülmelerde dahi dökülmeler başın üst kısmından başlayıp enseye doğru uzanmaktadır. Ancak genel olarak ense kısmında tamamen kelleşme görülmez. Bu sayede yaşanan kelleşmeler ense kısmında bulunan sağlıklı saç kökleri ile ekim operasyonları ile giderilmektedir. Başka bir ifade ile ense kısmında bulunan saç kökleri saç ekimi açısından oldukça önemlidir. Zira bu bölgedeki saçların nadir de olsa dökülmesi halinde bahsedilen operasyonların gerçekleştirilmesi oldukça zordur.

Bebeklerde Ense Kısmında Oluşan Dökülmeler

Ensede saç dökülmesi sebepler çeşitli olabilmektedir. Bunun yanında bebeklerde ensede saç dökülmesi de söz konusu olabilmektedir. Bebeklerde görülen bu saç dökülmeleri ebeveynleri tedirgin edebilmektedir. Bebeklerde görülen saç dökülmeleri çoğu zaman yatış pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Henüz yeni doğmuş bebeklerin saç kökleri de tam oturmadığından sürekli yatırıldığı kısımda dökülmelerin meydana gelmesi söz konusu olabilir. Bu durumda ebeveynler tedirgin olmamalıdır. Bununla beraber genel olarak yaşanan dökülmeler durumunda kişilerin bu alanda uzman hekimlere başvurması gerekir. Yatış pozisyonundan kaynaklanmayan saç dökülmeleri başka hastalıkların habercisi olabilmektedir. Dolayısıyla genel olarak saç dökülmeleri ile karşılaşan ebeveynler doğrudan uzman kişilere ve kliniklere başvurmalıdır. Gerekli tetkikler sonrasında talimatlar doğrultusunda hareket etmek gerekir.


Online Saç Analizi

Ensede Saç Dökülmesinin Söz Konusu Olduğu Kişiler

Ensede saç dökülmesi sebepler konusunda yapılan değerlendirmeler sonrasında bahsedilen kısımda saç dökülmesi ile karşı karşıya kalabilecek kişilere de değinmek gerekmektedir. Genel olarak saç dökülmesi dünyadaki üç erkekten birinde gözlemlenmektedir. Ancak her ne kadar saç dökülmesi erkekler arasında bu denli yaygın olsa da ense kısmından yaşanan dökülmeler çok nadir olarak görülmektedir. Bunun en önemli sebebi bu kısmın dökülmelere dirençli olmasıdır. Bununla beraber kadınlarda ensede saç dökülmesi görülebilen durumlardandır. Kadınlarda ensede saç dökülmesi genel olarak saçların sıkı toplanmasına kaynaklanmaktadır. Saçların bu şekilde toplanması hem şakak bölgesinde hem de ense kısmında dökülmelerin meydana gelmesine sebep olmaktadır.

Ensede Saç Dökülmesinin Etkileri

Ensede saç dökülmesi sebepler konusundan başka dökülmelerin insanlar açısından yaptığı etkilerden söz etmek gerekir. Ensede saç dökülmesi yaygın ve alışılagelmiş bir durum olmamakla beraber nadir de olsa görülebilmektedir. Ense kısmında yaşanan saç dökülmelerinin insanlar için olumsuz etkileri bulunmaktadır. Zira genel anlamda yaşanan saç dökülmelerine karşı geliştirilen çözüm saç ekimidir. Saç ekimi operasyonları için ise hastalarda donör bölge belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Belirlenen donör bölgeden toplanan saç köklerinin operasyon bölgesine ekilmesi ile işlemin tamamlanması söz konusudur. İşte saç ekiminde belirlenen donör bölge genel olarak ense kısmıdır. Donör bölge olarak ensenin belirlenmesi bu tip operasyonlarda aynıdır.

Ensede saç dökülmesi sebepler ile birlikte belirtildiği gibi saç ekiminde belirlenen donör bölge genel olarak ense kısmıdır. Bu bölgenin donör olarak belirlenmesini en önemli sebebi ise ense kısmındaki köklerin dökülmeye karşı dayanıklı olmasından kaynaklanır. İşte ense kısmının dökülmesi ile bu tarz hastalarda donör olarak ense bölgesi belirlenemez. Ense kısmındaki saçların dökülmesi söz konusu ise zaten genelde tamamen dökülme gerçekleşmiş olmaktadır. Bu tarz hastalarda saç ekimi operasyonlarının uygulanması oldukça zor bir hal almaktadır. Zira donör olarak belirlenecek olan sağlam bir bölgenin varlığı söz konusu değildir. Hastaların ense bölgesinde meydana gelen dökülmelerin en büyük etkisi de budur.

Ense Bölgesi Dökülen Kişilerde Saç Ekimi Mümkün müdür?

Ensede saç dökülmesi sebepler ile ilgili genel değerlendirmelerin ardından ense bölgesindeki dökülmeler dolayısı ile saç ekiminin mümkün olup olmayacağına değinmek gerekir. 


WhatsApp Hattımız

Daha önce bahsedildiği gibi genel olarak saç ekimi ense bölgesinden toplanan greftlerin ekimi ile gerçekleşmektedir. Ancak ense bölgesinin dökülmesi durumunda saç ekimi operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi çok zor bir hale gelir. Özellikle klasik yöntemlerde ense bölgesinden toplu olarak alınan saçların ekimi gerçekleştirildiğinden bu yöntem ile ekimin yapılması söz konusu değildir. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde yeni yöntemler ortaya konulmuştur. Bu yöntemler ile yapılan saç ekimi operasyonlarında da donör bölge ense kısmıdır. Ancak ense kısmı haricinde modern yöntemler ile saç ekiminin gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir.

Ensede saç dökülmesi sebepler ile ilgili değerlendirmeler sonrasında modern ekim yöntemleri ile saç ekiminin mümkün olabildiğinden söz edilmişti. Bahsedilen modern yöntemlerde ekim için belirlenecek olan donör bölge genel olarak vücudun başka kısımlarında bulunan dökülmeye dayanıklı kıllardır. Ancak bahsedilen saç ekimi her kliniğin yapacağı bir işlem değildir. Dolayısıyla hastalar bu konuda olumsuz yanıt alabilmektedir. Ancak İstanbul klinikleri saç ekimi konusunda adeta lokomotif bir rol üstlenir. Dolayısıyla ense bölgesi dökülen kişilere saç ekimi operasyonlarının başarılı bir şekilde uygulanması da İstanbul kliniklerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar normal saç ekimi operasyonundan daha uğraş verici bir süreç olsa da İstanbul klinikleri bu konuda da oldukça başarılıdır. İlgili kliniklerin bu başarısı hem ülkemizde hem de dünyada yayılmış ve bu sayede ülkenin ve dünyanın her yerinden hastalar İstanbul kliniklerini tercih etmektedir. 

Ense Bölgesinin Dökülmesine İlişkin Farklı İnanışlar

Ensede saç dökülmesi sebepler ile ilgili değerlendirmelerin ardından bu bölgede yaşanan dökülmeler istisnai nitelik taşıdığından insanların farklı anlamlar yüklemesi söz konusu olabilmektedir. Birçok kişi özellikle rüyada enseden saç dökülmesi durumunu araştırmaktadır. Bu duruma genel olarak zor bir işin içinden çıkılamayacağı anlamı yüklense de bu tamamen batıl bir inanıştır. Enseden saç dökülmesi nadir olsa da herhangi bir olumsuzluk belirtisi değildir. Günümüz teknolojisi sayesinde bahsedilen dökülmelerin de telafi edilebilmesi mümkün olmaktadır. İnsanların bu konuda kaygılanması yersizdir. 

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?