basen-lipusuction-sonrasi-pantolon-giyebilir-miyim-cln

Basen lipusuction sonrası pantolon giyebilir miyim sorusu hastaların karar aşamasında merak ettiği konulardan yalnızca biridir.

Basen lipusuction sonrası pantolon giyilip giyilemeyeceği ve günlük hayata dönüş aşamaları merak edilmektedir. Bilindiği üzere liposakşın hastaların dış görünümünde beğenmediği kalıcı yağ bölgelerinin vücut çizgisine uygun hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde spora ve egzersize dirençli bölgelerde biriken yağ katmanlarının inceltilmesi sağlanmaktadır. Bu operasyon tüm estetik işlemlerde olduğu gibi öncesi ve sonrası ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Buna göre hastalar karar aşamasından itibaren motivasyon geliştirmelidir. Dolayısıyla liposakşının yalnızca cerrahi müdahalenin gerçekleştirilmesi ile sona ermediği ve hastaların uyması gereken kuralların olduğu belirtilmelidir.

Lipusuction Nedir?

Basen lipusuction sonrası pantolon giyilip giyilemeyeceği konusunda değerlendirmeler öncesinde konunun anlaşılabilir kılınması amacıyla operasyonun amacına ve operasyon sürecine değinmek gerekir.

Basen liposuction kısaca belirtildiği gibi hastaların egzersize ve diyet programlarına dayanıklı olan bölgelerinde oluşan yağlanmanın giderilmesine yarar. Yani bu bölgeler operasyon sonucunda inceltilmektedir. Liposakşın operasyonunun ne olduğundan ziyade ne olmadığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak toplumdaki yanlış algının düzeltilebilmesi için önem arz eder. Zira toplumda genel olarak zayıflama aracı olarak bilinen bu operasyon aslında yalnızca bahsedilen dirençli bölgelerdeki yağ tabakalarının inceltilmesini sağlar. Hastaların operasyon sonrasında herhangi bir zayıflama beklemesi isabetli olmaz. Dolayısıyla bu işlem ile ilgili bu bilgi yanlıştır.

Basen lipusuction sonrası pantolon kullanımının mümkün olup olmaması öncesinde operasyon ile ilgili yanlış olan farklı algıları da açıklamak gerekmektedir.

Operasyonun lazer liposuction basen inceltme yöntemi veya geliştirilen diğer yöntemlerle gerçekleştirilmesine bakılmaksızın bu operasyon aşırı kilolu veya obezite sorunu olan hastalara uygulanmaz. Bu konuda da genel itibariyle toplumda yanlış bir algı mevcuttur. Zira basen liposuction operasyonu ideal kilosuna yakın olan ve ayrıca egzersiz veya diyet programlarına rağmen bölgesel yağlanmalar gideremeyen hastalara uygulanır. Dolayısıyla operasyonun uygulanacağı hastaların öncesinde diyet veya egzersiz gibi zayıflama yöntemlerine başvurmuş buna rağmen bölgesel olarak yağlanmayı giderememiş olması gerekir. Bu yollara başvurarak giderilebilecek durumların bu operasyonla giderilmesi gerçekleştirilmemektedir.

Lipusuction Operasyonunun Süresi

Basen lipusuction sonrası pantolon giyilebilmesi konusunda değerlendirmeler öncesinde operasyon süreçlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastaların merak ettiği bir başka konu ise operasyonun hangi sürelerde gerçekleştirildiğidir.


WhatsApp Hattımız

Basen yağ aldırma operasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin sabit ve belirli bir süre belirtmek mümkün değildir. Bunun sebebi genel olarak operasyonda hastaların talepleridir. Zira her hastaya uygulanan operasyonun kapsamı farklı olabilmektedir. Basen bölgesinden alınacak olan yağ miktarı ile birlikte operasyon sırasında hastadan hastaya ortaya çıkabilecek olan komplikasyonlar da farklı olabilmektedir. Dolayısıyla operasyonun süresinde bu sebeplerle farklılıklar meydana gelmektedir. Ancak yine de genel olarak basen bölgesinden yağ aldırma işlemleri göz önüne alındığında kırk beş dakika ile üç saat arasında değişebilen sürelerde işlemin gerçekleştiği görülür. Süreler bazı hastaları için alt sınırdan olabildiği gibi bazı hastalar için üst sınırda gerçekleşebilmektedir.

Lipusuction Operasyonunda Alınabilecek Yağ Miktarı

Basen lipusuction sonrası pantolon konusundan önce bu operasyonlarda hastalardan alınabilecek yağ miktarlarına da değinmek gerekir. İlk olarak belirtmek gerekir ki lipusuction operasyonlarında genel kural hastanın vücut ağırlığının yüzde altısında kadar yağ miktarının alınabileceğidir. Ancak uygulamada bazı cerrahların bu miktarların üzerine çıktığı görülmektedir. Buna rağmen yapılan bu uygulamalar hastalar için olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla miktarın bu oranı çok fazla aşmamasına özen gösterilmelidir. Bu miktardan fazla yağ alımının gerçekleşmesi halinde hastalarda kan dengesinde bozulmalar görülebilmektedir.

Lipusuction Operasyonu Sonrası Pantolon Kullanımı

Basen lipusuction sonrası pantolon kullanımı konusunda da değerlendirmelerde bulunmak gerekmektedir.

Basen lipusuction öncesi sonrası hastaların dikkat etmesi gereken kurallar sayesinde iyileşme süreci etkilenmektedir. Liposakşın operasyonunun basen bölgesinde gerçekleştirilmesi sebebiyle pantolon giyilmesi konusu hastalarca merak edilir. İyileşme süreci boyunca hastaların korse kullanımı oldukça önemli olduğundan bu aşamada bu konuya dikkat edilmeli ve istirahat edilmelidir. Ortalama olarak bir ay süren iyileşme süreci sonrasında hastaların günlük hayata dönüşünde sakınca olmaz. Ancak korse kullanım süresinin iki aya yayılması önem arz eder. İyileşme sürecinde pantolon giymenin ciddi sakıncası olmasa da hastaların bu bölgeyi koruması yine de oldukça önemlidir.

Lipusuction Operasyonu Fiyatları

Basen lipusuction sonrası pantolon giyilip giyilemeyeceği konusundaki değerlendirmeler sonrasında bu operasyonun fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunmak gerekir.

Basen bölgesi liposuction fiyatları konusunda oldukça farklı unsurlar etkili olmaktadır. Bu unsurlar fiyatlara etki ederek farklı kliniklerde aynı operasyonun farklı fiyatlarda gerçekleştirilmesine sebep olabilmektedir. Bu sebepler genel olarak operasyonu gerçekleştirecek olan cerrahın yetenekleri, hastanelerin uyguladığı fiyat politikaları, kliniklerin bulunduğu şehir, semt veya konum olabilmektedir. Bundan başka daha önemli olan bir diğer hususu ise hastaların kişisel özellikleridir. Hayal ettiği görünüm sebebiyle alınacak olan yağ miktarı ve hastanın genel durumu operasyon fiyatlarını etkileyen en önemli unsurdur. Bu sebeple sabit fiyatlar belirtilmesi bu operasyonlar açısından oldukça güç olabilmektedir.

Lipusuction Operasyonunun Uygulanabileceği Kişiler

Basen lipusuction sonrası pantolon konusunda yapılan değerlendirmelerin ardından operasyonun uygulanmasının mümkün olduğu kişilere de değinmek gerekir. Basen liposuction operasyonunun uygulanmasında önemli olan konu vücut gelişiminin tamamlanmış olmasıdır. Dolayısıyla operasyonun uygulanmasında esas alınan konu budur. Buna göre hastaların vücut gelişimini tamamlamış ve genel sağlık durumunun da iyi olması operasyonun uygulanması için yeterli olabilecektir. Ancak hastanın sigara kullanması veya yaşlanmaya bağlı olarak deri elastikliğin kaybetmiş olması operasyonun uygulanmasına engel olabilmektedir. Bu şartlar dışında hastanın yaşının veya başka bir özelliğinin önemi yoktur. Uygulamada belirtilen on sekiz yaş barajının sebebi ise genel olarak vücut gelişiminin bu yaş ile tamamlanmasından kaynaklanır. Burada da asıl mesele yaş değil vücut gelişimi konusudur.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?