bacak-estetigi-cln

Bacak estetiği diğer birçok estetik ameliyatında olduğu gibi geçmişten günümüze değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sonucu mümkün kılınan bir operasyondur. Teknolojik gelişmeler ile kişilerin kavuşmak istediği görünüme ulaşmak her zaman bir adım daha kolaylaşmaktadır. Bacak estetiği operasyonunda bu açıdan oldukça spesifik bir örnek oluşturmaktadır. İnsanlar değişen estetik algısı ile dönem içerisinde hedefledikleri bir görünüm oluşturmakta ve bu görünüme ulaşmak için ise birçok operasyon geçirmektedir. Bacak estetiği operasyonu da bu açıdan bacak estetiği fiyatları ne olursa olsun bu konuda sıkıntısı olduğunu düşünen bireylerin tercih ettiği bir estetik operasyon halini almıştır. Dolayısıyla bu operasyonu inceleyerek hastaların bilgi sahibi olabilmesini sağlamak büyük önem taşır.

Bacak Estetiği Nedir

Bacak estetiği değişen sosyal yaşam sonucunda bireylerin kişisel bakım ve estetiği daha çok önemsemesiyle ortaya çıkan estetik türlerinden biridir. Bacak estetiği ile de bacaktaki estetik açısından sorun doğuran sorunları ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki bu sorunlar farklılık arz etmektedir. Örneğin bacakların çarpık olması halinde çarpık bacak estetiği, bilekleri ince olması, diz kapaklarının çıkıntılı olması veya bacakların kalınlığının ortadan kaldırılması için de bacak estetiği yapılabilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki estetiğe karşı ilk bakışta yalnızca kadınlar tarafından bir yönelim olduğu düşünülse de günümüzde birçok estetik operasyonda olduğu gibi bacak estetiğine de erkeklerin de bir yönelimli söz konusudur.

Sıkça Karşılaşılan Bacak Sorunları

Bacak estetiği, bacaklarda karşılaşılan sorunlar sebebiyle hastaların kendilerini kötü hissetmesi ve özgüven düşüşü  sebebiyle hayal edilen görünüme kavuşabilmek amacıyla başvurulan bir yöntem olup bu sorunların ne olduğuna değinmek gerekmektedir. İlk olarak kişiler bacaklarının kalın olması veya çarpık olması sebebiyle bu operasyona başvurmaktadır. Bunun yanında diz kapağı kemiklerinin çıkıntılı olması veya ince bilekler sebebiyle bu operasyona başvurmaktadırlar. Bu durumlarda hastalar çoğu zaman bacak estetiği fiyat araştırması dahi yapmadan hayal ettikleri görüntüye kavuşmak istemektedirler. Dolayısıyla hastaların konuya ilişkin her açıdan bilinçlendirmek operasyonun başarısı için de büyük önem arz etmektedir. Bacak estetiği yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi cinsiyet gözetilmeksizin herkese uygulanabilmektedir.

Çarpık Bacak Estetiği

Bacak estetiği sebeplerinden en ünlülerinden olan çarpık bacaklı bireylerin bacak kemiklerinin eğriliği veya vücudundaki yağ dağılımı sebeplerle gerçekleşen bir sorundur. Bu sorun daha çok bireylerin çocukluk döneminde D vitamini eksikliği sebebiyle karşımıza çıkmaktadır. Belirlenen bu sorun uygulamada gerçekleştirilen operasyonlarda yağ transferi işlemi ile giderilmektedir. Bahsedildiği şekilde yap transferi ile gerçekleştirilen bu işlemler genellikle ömür boyu kalıcı işlemler olmaktadırlar. Bahsedilen yağ transferinde kullanılan yağ da hastanın vücudunda bulunan fazla yağlardan sağlanmaktadır. Eğer hastanın vücudunda bu şekilde transfere yetecek kadar yağ bulunmuyorsa bu ihtiyaç dışarıdan yapay silikonların karşılanmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen operasyonla bu sorun giderilmektedir.

Bacak İnceltme Estetiği

Bacak estetiği türlerinden bir diğeri de kalın bacaklı hastaların bacak inceltme estetiği yaptırmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Bu durumda üst bacak veya alt bacağın kalınlığının inceltilmesi amaçlanmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki bu yöntemde asıl olarak hastalara önerilen bacak antrenmanlar ile inceltmenin sağlanmaya çalışılmasıdır. Ancak buna rağmen incelemeyi gerçekleştirmeye hastalarda bu estetik uygulanarak incelemeye direnen bacak yağlarının alınmasıyla bu hedef gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemde bu bölgeye bölgesel anestezi tarzında bir sıvı verilerek yağların yumuşaması sağlanarak estetik işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile bacak estetiği yaptıranların yorumları incelendiğinde oldukça başarılı sonuçların alındığı görülmekte ve her geçen gün bu işlemi yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığı bilinmektedir.

Diz Estetiği

Bacak estetiği türlerinden olan siz estetiği de uygulamada oldukça sık karşılaşılan bir estetik türüdür. Önemle belirtmek gerekir ki bacakta en önemli bölümlerden biri diz bölgesidir. Dizde kaynaklanan çıkıntı veya bozukluk bacağın tümü üzerinde çirkin bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Diz çevresinde görülen bu bozuklukların sebebi ise diz kapağı çevresi yağ birikimi veya hızlı kilo alıp vermeye bağlı olarak sarkmaların meydana gelmesi sebebiyle ortaya çıkan çıkıntılardır. Bu operasyon ile yağ birikimi varsa fazla yağ alınarak çözüme gidilmektedir. Oluşan çıkıntılar ise cerrahi müdahale ile alınarak bozukluk giderilir. Sarkan kısımlar ise yine bu müdahale kapsamında kesilerek alınır ve hastaların hayalindeki görünüme ulaşılır.

Çöp Bacak Estetiği

Bacak estetiği türlerinden olan çöp bacak estetiği de yine uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan olan ince bacaklar için kullanılan bir estetik yöntemidir. Önemle belirtmek gerekir ki bu yöntem ile normalden çok ince olan ve kötü bir görünüme sebep olan bacaklara dışarıdan protezler ile dolgunlaştırma yapılmaya çalışılır. Yani protez kullanılarak bacaklar dengeli bir şekilde kalınlaştırılır. Bu protezin boyutları hastaların ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Protez yapılan operasyon ile alt bacak kısmındaki diz ile bilek arasına yerleştirilmektedir. Bahsedildiği şekilde gerçekleştirilen operasyon ile çöp bacaklılık sorunu çözülmekte ve hastalara iyi görünüme sahip bacaklar verilmektedir. Bu konuda da uygulamada çok büyük bir yönelim vardır.


WhatsApp Hattımız

Bacak Estetiği Fiyatları

Bacak estetiği konusunda hastaların en çok ilgilendiği konuların başında ise bu operasyonun fiyatlarının ne olduğu gelmektedir. Bacak estetiği fiyatları 2019 yılına göre de karşılaştırıldığında görülecektir ki her yıl belirli şartlara göre değişkenlik göstermektedir. Önemle belirtmek gerekir ki bacak estetiği fiyatlarını etkileyen birçok değişken vardır. Mesela bacak estetiği fiyatları estetik türlerine göre değişiklik göstermektedir. Yani hangi sorunun giderilmesinin istendiği fiyatlar üzerinde önemli değişikler getirmektedir. Zira yalnızca yağ alımı ile gerçekleşen operasyonun fiyatı ile dışarıdan silikon eklenmesiyle gerçekleştirilen operasyonların fiyatlarını aynı olmaması doğal olanıdır. Bununla beraber fiyatlar kişiden kişiye değişmekte ve birçok değişen dinamikler dolayısıyla net bir miktar belirlemek zordur.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?