• +90 539 777 53 00
  EN | TR | AR

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası Ağrı

meme-buyutme-ameliyati-sonrasi-agri-cln

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı genelde birkaç hafta karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği üzere geçmişten günümüze estetik operasyonlar oldukça önemli bir yere sahip olmakla; insanlar süreç boyunca güzel görünebilmek kaygısı ile bu alana her zaman ilgi duyar pozisyonda olmuştur. Bu konuda günümüzde de büyük bir ilgi mevcut olup meme büyütme ise kadınların en sık başvurduğu estetik operasyondur. Bu operasyon nitelik olarak cerrahi müdahale gerektirdiğinden uzun sürmese de sonuçlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması için dikkat edilmesi gereken birçok durum vardır. Operasyon sonrasına karşılaşılan durumlardan bir diğeri ise oluşabilecek olan ağrıların hayatın akışını olumsuz etkileyebilmesidir.

Meme Büyütme Ameliyatı Ağrıların Normal Süresi

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı bu operasyon sonrasında hastaların karşılaştığı normal sonuçlardandır. Önemle belirtmek gerekir ki bu ağrılar her ne kadar meme büyütme operasyonu sonucunda meydana gelebilecek olan doğal sonuçlardan olsa da hastaların kendilerini dinlemeleri ve anormal olduğunu düşündükleri ağrıların veya yanmaların varlığı halinde uzman hekime başvurup bu durumu kontrol ettirmeleri önem taşır. Bununla birlikte meme büyütme operasyonu sonrasında hastaların ağrılarının olması normal bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç öncelikle operasyon sonrasındaki ilk iki üç gün için karşılaşılan bir süreçtir. Ancak genel olarak bu ilk iki üç gün sonrasında bu durum kontrol altına alınabilmektedir.

Meme Büyütme Ağrılarına Karşı Mücadele

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı yukarıda da bahsedilmiş olduğu gibi hastaların operasyondan sonraki ilk iki üç gün karşı karşıya kalmış olduğu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki bu durum karşısında yapılmakta olan bazı uygulamalardan söz etmek yerinde olacaktır. Zira operasyon sonrası hastaların konforunu oldukça fazla düşüren bu duruma karşı nelerin yapılabileceği hastalarca merak edilen önemli konulardandır. Meme büyütme ameliyatı sonrasında bu ağrılara karşı genel olarak etkileri on dört saat süren ağrı kesiciler uygulanmaktadır. Bununla birlikte bazı uzmanlar ağrı kesicinin yanında ağrı pompası ve ağrı enjeksiyonları da kullanarak bu durumun üstesinden gelebilmektedir.

Meme Büyütme Ağrılarında İlaçların Kullanım Süresi

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı durumunun ilk birkaç gün oldukça yüksek olabileceğinden bahsedilmiştir. Bununla birlikte kullanılan ilaçların hangi sürelere varabildiğine de değinmekte fayda vardır. Belirtmek gerekir ki kişisel özellikler ve kişiye göre ortaya çıkabilecek durumlar sebebiyle meme büyütme fiyatları nasıl değişmekteyse operasyonun akışı da o derecede değişebilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki bazı hastaların operasyon sonrası oluşan ağrılarına karşı ağrı kesici ilaçların kullanımı yalnızca iki üç gün olsa da bu süreler bazı hastalarda daha farklı olabilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki her ne kadar farklılıklar oluşabiliyor olsa da genel olarak ağır ağrı kesicilerin kullanımı üç ile yedi gün arasındadır.

Günlük Hayata Dönüş ile Klinik Arasındaki İlişki

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı hissedilmesi ve bu ağrılara karşı uygulanması gereken işlemlerin hangi sürelerde yapılabileceği yukarıda bahsedilmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki ilgili operasyon sonrasında meydana gelen ağrılar neticesinde hastaların günlük hayata dönüşleri de etkilenebilmektedir. Bu dönüşün rahatlıkla sağlanabilmesi için ise hastaların yalnızca meme büyütme fiyatı üzerinden yaptığı değerlendirme ile klinik tercihi yapmamaları önem arz eder. Zira bu şekilde yapılan tercihler sonucu günlük yaşantıya dönüşler klinik performansı sebebiyle uzayabilmektedir. Bu hususta yapılacak olan tercihlerde fiyat değerlendirmesi önemli bir unsur olsa da operasyonun ağrısız ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve günlük hayata dönüş süresi hizmet kalitesine bağlıdır.

Günlük Hayata Dönüş Süresi

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı meydana gelmesi ve bu operasyondaki iyileşme süreci sonucu günlük hayata hangi sürelerde dönülebileceği hastaların yakından ilgilendiği konulardandır. Önemle belirtmek gerekir ki meme büyütme yöntemleri hastaların bu operasyon sonrasında yaşayacağı iyileşme sürecini kısaltabilmek için sürekli geliştirilmektedir. Operasyon sonrasında hastalarda oluşan ağrılar yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi üç ile yedi gün civarında ortadan kalkmakta olup dikkat edilmesi şartıyla hastaların günlük yaşantısına dönüşü ise operasyondan sonraki beş ile yedi gün sonrasında olabilmektedir. Bahsedilen süre sonrasında hastalar iş yaşantılarına dönebilir; hafif yürüyüşlerde de bulunabilirler.


WhatsApp Hattımız

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası Egzersiz

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı ve operasyon sonrasındaki süreçten bahsedilmişti. Önemle belirtmek gerekir ki operasyon sonrasında günlük hayata dönüşün hastaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar ile mümkün olduğunu belirtmiştik. Zira hastalar bu operasyon sonrasında her ne kadar günlük hayata dönüş ile birlikte küçük yürüyüşler de yapmaya başlayabilse de egzersiz konusunda hastalar oldukça dikkat etmelidir. Önemle belirtmek gerekir ki hastalar küçük yürüyüşlerde bulunarak aslında operasyonun başarısı için gerekli bir egzersiz uygulayabilirler. Ancak vücudun üst kısmında bulunan kasları çalıştıran ve ayrıca ağır efor sarf etmeyi gerektiren egzersizlerden uzak durulması operasyon başarısı açısından önem arz eder.

Ameliyatsız Meme Büyütme

Meme büyütme ameliyatı sonrası ağrı konularından söz edildikten sonra hastaların en çok ilgi duyduğu alanlardan olan meme büyütme işleminin ameliyatsız olarak gerçekleştirilebilip gerçekleştirilemeyeceğine de değinmekte fayda vardır. Önemle belirtmek gerekir ki ameliyatsız meme büyütme yalnızca bazı durumlarda gerçekleşebilmekte ancak çok büyük çabalar gerektirmektedir. Şöyle ki meme büyütmenin ameliyatsız gerçekleştirilebilmesi için çok düzenli bir şekilde spor yapılması ve bu konuya yönelik olarak egzersizlerin uygulanması bir gerekliliktir. Düzenli bir şekilde spor yapılmadığı sürece başarıyı yakalamak neredeyse imkansızdır. Ayrıca bu durumda dahi meme büyütme işleminin kalıcı olabilmesi oldukça zordur. Kalıcı olarak meme büyütmenin saplanabilmesinin yolu yine bahsedilen operasyonu gerçekleştirmekten geçmektedir. Yani kalıcılık unsuru meme büyütme ameliyatı ile sağlanabilmektedir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?