En İyi Cilt Gençleştirme Kök Hücre Yöntemi Aydın

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın kliniklerinde de gün geçtikçe uygulanması artan bir operasyondur.

Geçmişten bu güne insanlar dış görünüşleri ile ilgili olarak birçok işleme başvurmuş, ayallerindeki görünümü elde edebilmek için ortaya birbirinden farklı yöntemler konulmuştur. Zira dış görünüş açısından kendini beğenmeyen insanlar bu durumdan kaynaklı olarak psikolojik sorunlar da yaşamıştır. Günümüzde değişen estetik algılar sebebi ile birbirinden farklı birçok operasyon uygulanmaya devam etmektedir. İnsan hayatı boyunca yaşlanmaya karşı önlemler almaya çalışmış ve bu yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla da çaba sarf etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada cilt gençleştirme operasyonları da bu amaca yönelik olarak ortaya konulmuş sistemleri.

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın kliniklerinde bu esaslar amaç olarak belirlenerek uygulanmaktadır. Aydın klinikleri gibi ülkemizde birçok klinikte bu işlemlerin uygulanması söz konusudur. Bunun sebebi bu alana olan ilginin her geçen gün artması ile birlikte geliştirilen yöntemlerden elde edilen başarı oranının yüksekliğidir. Bu sayede hastalar hayal ettikleri görünüme kavuşmakla birlikte elde ettikleri bu görünümü koruma fırsatı da yakalamaktadır. Birbirinden farklı cilt gençleştirme yöntemleri de kalıcılık gibi açılardan birbirlerinden ayrılabilmektedir. Bu sebeple öncelikle hastaların tercih edebileceği cilt gençleştirme yöntemlerini inceleyerek değerlendirmelerde bulunmak gerekmektedir. Bu durum hastaların karar aşamasında yol gösterici bir mahiyet kazanacaktır.

Cilt Gençleştirmede Yöntemler

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın gibi illerimizde de yaygınlaşmaktadır.  Kök hücre yöntemi ile birlikte birçok farklı yöntem de bu amaçla uygulanmaktadır.

Öncelikle cilt gençleştirme konusunda en çok tercih edilen yöntemin botoks yöntemi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi genel olarak işlemin oldukça kısa sürmesidir. Operasyonun kısa olmasının yanında yalnızca iğnelerle uygulaması gerçekleştirilen bu operasyonda herhangi bir kesik ya da yara oluşumu da olmadığından hastalar bu yönteme yönelebilmektedir. Ancak sonuçları açısından botoks yöntemi oldukça sınırlı bir sürede kalıcı sonuçlar vermektedir. Yani ortalama altı ile sekiz ay arasında elde edilen sonuçlar daha sonra etkisini kaybedebilmektedir.

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın ilimizde de uygulanmasının sebebi kalıcılık açısından daha uzun süreler vadetmesidir. Bununla beraber yine başka yöntemlerin uygulanması da söz konusu olmaktadır. Mesela dolgu yöntemi de uygulamada sıkça başvurulan yöntemlerden biridir.  Dolgu sayesinde kırışıklık ve boşluklar doldurulmakta ve gençleşme sağlanmaktadır. Ancak bu yöntem ile de elde edilen sonuçlar uzun süre etkisini koruyamayabilir. Yine de hastanın kişisel durumuna göre bu yöntemlerin belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Yapılacak olan tetkiklere göre cerrahlar hastalara uygulanması gereken yöntemi belirleyebilecektir. Zira hastaya uygun yöntemin belirlenmesi bu konuda en önemli husustur. Aksi halde uygulanacak olan yöntemlerin hastanın beklentisini karşılayabilmek mümkün olamayabilir.

Kök Hücre Yöntemi Nedir?

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın kliniklerinde olduğu gibi birçok ilimizde gerçekleşen bir yöntemdir. Kök hücre yöntemi belirli bir yaştan sonra yaşlanmaya bağlı deride oluşan kırışıklıkların ve kaz ayağı da denilen göz çevresi çizgilerinin ortadan kaldırılması için geliştirilmiş yabancı madde içermeyen bir yöntemdir.  Bilindiği üzere insanların gençlik hücreleri belirli bir yaştan sonra ölmeye başlar ve bu hücrelerin ölümü de yaşlanmaya karşılık gelir. Kök hücre yöntemi ile bu yaşam hücrelerinin sayısı artırılarak cildi yaşlanmaya karşı dirençli kılmak söz konusudur. Bununla berber ciltte yaşlanma ile belirginleşen çizgilerin ve kırışıklıkların da giderilmesine imkan tanımaktadır. Bu sayede hayal edilen görünüme kavuşulurken yaşlanmanın da yavaşlatılması sağlanabilmektedir.


WhatsApp Hattımız

Kök Hücre Yöntemi ile Cilt Gençleştirme Uygulanışı

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın kliniklerinde zaman geçtikçe daha sık uygulanmaktadır. Bu açıdan hastaların konuyla ilgili bilinçli olması önem arz eder.

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi hastalara lokal anestezi veya sedasyon uygulanarak gerçekleştirilen bir operasyondur. Bu şekilde başlayan operasyona kanüller aracılığı ile yağ alımı ile devam edilmektedir. Yağ alımı sonrasında alınan yağın kök hücrelerine ayrıştırılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sonrasında ise gençliği sağlayan hücrelerin çoğaltılması sağlanmaktadır. Bu şekilde çoğaltma işlemi de tamamlandıktan sonra bu hücreler yaşlanmanın mevcut olduğu bölgeye enjekte edilerek operasyon tamamlanmaktadır.

Kök Hücre Yöntemi ile Cilt Gençleştirmenin Uygulanabileceği Kişiler

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Aydın kliniklerinde gerçekleştirilen bir gençleştirme yöntemidir. Hastaların operasyon öncesinde en çok merak ettiği konulardan biri de operasyonun kimlere uygulanacağıdır.

Kök hücre ile cilt gençleştirme operasyonu kural olarak herkese uygulanmaktadır.  Ancak belirtmek gerekir ki bu yöntemin uygulanabilmesi için yaşlanmanın belirgin olarak görüleceği yaşların tercih edilmesi gerekmektedir. Bu yaş genel olarak otuzlu yaşlara tekabül etmektedir. Zira insanlarda bulunan gençlik hücreleri bu yaştan itibaren her yıl yüzde iki oranına kadar ölmektedir. Bu hücrelerin ölümü sebebiyle de ciltte yaşlanmaya bağlı kırışıklıklar oluşur. Bu sebeplerle operasyonun uygulama yaşı yirmi sekiz ile otuz yaş civarları sonrasıdır.

Kök Hücre Yöntemi ile Cilt Gençleştirmeye İlişkin Tavsiyeler

Aydın kliniklerinde uygulandığı gibi birçok ilimizde de uygulanmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki hem işlemi yaptıran hastaların hem de uzman cerrahların tavsiyeleri dikkate alındığında operasyonu gerçekleştirecek olan klinik seçiminin oldukça önemli olduğu sonucuna varılacaktır. Belirtmek gerekir ki hem ülke içinden hem de ülke dışından birçok hasta bu yöntemi uygulamak için İstanbul kliniklerini tercih etmektedir. Her ne kadar ülkemizin her şehrinde bu yöntemlerin uygulandığı klinikler mevcut olsa da bu konuda ne çıkan klinikler genel anlamda İstanbul klinikleridir. Hastaların kök hücre yöntemi ile cilt gençleştirme işlemini gerçekleştirmek için İstanbul kliniklerini tercih etmesi önerilmektedir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?