• +90 539 777 53 00
  EN | TR | AR

En İyi Cilt Gençleştirme Kök Hücre Yöntemi Ankara

En İyi Cilt Gençleştirme Kök Hücre Yöntemi Ankara

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara kliniklerince gerçekleştirilme amacıyla yoğun çalışmalar mevcuttur.

Yoğun iş hayatı ve değişen yaşam tarzı yaş almanın da etkisiyle insan cildinde birçok deformasyon ve kırışıklara sebep olabilmektedir. Yaşlanma ile beraber kırışıklıkların sebebi fizyolojik ve çevresel etkenler de olabilmektedir. Bu durum hastalarda genel olarak psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle cilt gençleştirme amacıyla ortaya birçok farklı yöntem konulmuştur. Bu yöntemler zamanla teknolojik gelişmelerin de etkisiyle sürekli olarak geliştirilmiş ve yüksek başarı oranına sahip operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu durum bu alana olan ilginin artmasını sağlamıştır. Bahsedilen yöntemler birçok açıdan birbirinden farklılıklar göstermektedir.

Ciltte Sarkmaların Oluşma Sebebi Nedir?

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara kliniklerinde diğer birçok ilimizde olduğu gibi uygulanan yöntemlerdendir. Ancak bu yöntemin ortaya çıkış sebebi olan ciltteki sarkmaların sebebinin açıklığa kavuşturulması önem arz eder.

Cilt gençleştirme yaşlanmaya bağlı olarak sarkan deri sebebiyle gerçekleştirilen operasyonlardandır. Vücut derisinde sarkmalar meydana gelmesinde hücrelerin her yıl belirli bir oranda ölmesi etkilidir. Bağ dokuları ile kolajen üreten fibroblast hücreleri belirli bir yaştan sonra  her yıl yüzde iki oranımda ölmektedir. Bu yaş sınırı genel olarak otuz olarak belirlenmektedir. Otuz yaşından sonra insanlarda bu hücrelerin yüzde ikisi her yıl ölmekte dolayısıyla cildin gençliği de azalır. Fibroblast hücrelerinin kopmasıyla file gibi birbirine bağlı olan doku bozulur ve Vücutta sarkmalar meydana gelmektedir.

Kök Hücre Tedavisi ile Genç Kalmak Mümkün mü?

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara klinikleri gibi birçok ilimizde uygulanmaktadır. Bu yöntem ile gençleşmenin mümkün olup olmadığı oldukça fazla merak edilmektedir.

Bahsedildiği gibi yaşlanma belirli bir yaştan sonra hücrelerin ölümü sebebiyle meydana gelmektedir. Ölen hücrelerin yenisinin kök hücre tedavisi ile hastalara tekrar verilmesi ile gençleşme mümkündür. Bu operasyon sayesinde gençleşme durumu sağlamakla birlikte yeni uygulamalar gerçekleştirilerek genç kalmanın korunabilmesi de mümkün olmaktadır. Bu sayede ölen hücrelerin yerine yenileri getirilerek genç kalma mümkün kılınmaktadır.

Kök Hücre Yöntemi ile Cilt Gençleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara gibi birçok ilimizde uygulandığı belirtilmişti. Ankara gibi birçok ilimizde bu yönteme başvurulmaktadır. Operasyon öncesi karar aşamasında hastalar bu yöntemin uygulanışı hakkında bilgi almak istemektedir.


WhatsApp Hattımız

Kök hücre yöntemi ile gerçekleştirilen bu operasyonda öncelikle hastadan fibroblast hücresinin alınması gerekmektedir. Hastaların genel olarak kulak bölgesinin arka kısmından alınan parça Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda gönderilerek bu laboratuvarlarda hücrelerin çoğaltılması sağlanmaktadır. Bu şekilde çoğaltılan hücreler hastanın gençleşme yapılması istenen bölgesine enjekte edilmektedir. Çoğaltılan hücrelerin enjektesi otuz ile kırk beş gün aralıklarla tekrarlanarak operasyon tamamlanmaktadır.

Kök Hücre Yöntemi ile Cilt Gençleştirmenin Uygulanabileceği Bölgeler

Ankara gibi büyük illerde oldukça sık uygulanmaktadır. Uygulanış şekli belirtildiği gibi olan bu operasyonun uygulanabileceği bölgelere de değinmekte fayda vardır.

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi olarak düşünülmesinin bir sebebi de uygulanabileceği bölge sayısının da fazla olmasıdır. Zira bu yöntem hastaların yüz, boyun, gıdı, dekolte ve el bölgelerine uygulanabilmektedir. Bu kadar çeşitli kısımlarda gençleşmenin sağlanabilmesi hastaların gençleşme oranlarına oldukça olumlu etkiler yapmaktadır. Yüze yapılan kök hücre ile gençleşme operasyonu sayesinde kırışıklar giderilir bununla beraber leke ve akne izleri de ortadan kaldırılır. Bu sayede en önemli bölge olan yüz kısmında yaşanan değişim hastalara oldukça fazla gençleşme imkanı tanır.

Kök Hücre Yöntemi ile Cilt Gençleştirmenin Yan Etkileri

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara kliniklerinde uygulandığı belirtilmişti. Hastaların operasyon öncesi karar aşamasında en çok merak ettiği konulardan biri de operasyonun yan etkilerinin olup olmadığıdır.

Kök hücre yöntemi ile gerçekleştirilen operasyonlar hastadan alınan parça sayesinde üretilen hücrelerin tekrar hastaya enjekte edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hastaya aslında kendi hücreleri tekrardan enjekte edilmektedir. Dolayısıyla uygulamanın hastalara ağır yan etkileri yoktur. Bu sayede hastaların operasyon sonrasında yaşayacakları süreç de oldukça kolaylaşmaktadır. Dışarıdan herhangi bir maddenin enjekte edilmesi söz konusu olmadığından tüm gençleşme yöntemleri arasında en sağlıklı yöntem budur.

Uygulanabileceği Kişiler

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara klinikleri gibi birçok büyük ilimizde yüksek başarı oranıyla gerçekleştirilmektedir. Hastalar kliniklere ilişkin araştırmalarda bulunduğu gibi operasyonun yaş sınırının olup olmadığı hakkında da araştırmalarda bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki genel kural olarak hastaların bu operasyonu uygulatabilmelerinde herhangi bir yaş sınırı mevcut değildir. Ancak bununla birlikte operasyonun gerçekleştirilmesi için yaşlanma olan bir bölgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da genel olarak insanlarda otuz yaşından sonra mümkün olmaktadır. Bu yaştan sonra yaşlanmalar belirgin olarak görülebilmektedir. Bu sebeple kural olarak yaş sınırı olmasa da operasyonun uygulanabilmesinin mümkün olması için hastaların otuz yaşını geçmiş olması gerekmektedir.

Kök Hücre Yöntemi ile Gençleştirmede Önemli Hususlar

En iyi cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Ankara kliniklerinde başarıyla uygulanmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu operasyonun başarı oranının yüksek olması için tercih edilecek olan klinik çok önemlidir. Zira kliniklerin çalıştırdığı uzman ekip operasyonu doğrudan etkiler.

Ankara klinikleri bu konuda oldukça yetenekli cerrahlar la çalışmaktadır. Ancak İstanbul klinikleri kök hücre yöntemi ile gençleştirme açısından da ülkemizdeki tüm şehirlere lokomotif olmaktadır. Zira İstanbul kliniklerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası hasta memnuniyeti yüzde yüze oldukça yakındır. Bu sayede ülkemizde ve dünyada İstanbul klinikleri bu açıdan öne çıkmaktadır. Dolayısıyla hastaların klinik tercihinde İstanbul’da bulunan klinikleri değerlendirmeye alması oldukça önemlidir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?