• +90 539 777 53 00
  EN | TR | AR
Büyük Göz Kapağı

Büyük göz kapağı sahibi insanların genel olarak yorgun ve donuk bir görünüme sahip olmaktan şikayetçi oldukları görülmektedir.

Göz kapağı büyük olan bireylerin göz boyutu aslında normal iken göz kapağının büyüklüğü sebebiyle kısık gözlere sahipmiş gibi görünürler. Bu da genel anlamda insanları rahatsız eden bir durumdur. Göz kapağının büyük ve sarkık olması estetik açıdan kötü bir görünüme sebep olurken aynı zamanda bazı hastalar açısından görme kayıplarına da neden olabilmektedir. Büyük göz kapağına sahip kişiler bu durumdan kurtulabilmek için birçok tedavi yöntemine başvururlar.

Estetik kaygıların oldukça yüksek olduğu bu dönemde hastaların hayal ettikleri fiziksel görünüme ulaşabilmeleri teknoloji sayesinde mümkün olabilmektedir.

Büyük göz kapağı durumunda olduğu gibi farklı fiziksel görünümleri estetik operasyonlarla değiştirilmesi veya düzeltilmesi mümkündür. Tarih boyunca insanların farklı estetik algıları oluşmuştur. Her dönemde farklı vücut hatları dikkat çekici olduğundan insanlar dönemin şartlarına uyum sağlama çabası içerisindedir. Estetik görünüm açısından bireylerin çaba sarf etmesinde insani duyguların etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle insanın beğenilme arzusu ile yaşayan bir varlık olduğu düşünüldüğünde bahsedilen değişimlere olan ilgi rahatlıkla anlaşılabilir olmaktadır. Vücudun birçok kısmı ve organı için söz konusu olan operasyonlardan biri de göz kapağı estetiği operasyonlarıdır. Bu operasyonlar ile gözün renkli kısmının daha çok ön plana çıkması mümkün olmaktadır. Böylece yorgun görünümden kurtulmam söz konusu olabilmektedir.

Göz Kapağı Operasyonlarının Farklı Sebepleri 

Büyük göz kapağı durumunda hastalar farklı sebeplere dayanarak operasyonlara başvurmaktadır. Bahsedilen operasyonlara talebin en fazla olduğu konu yukarıda da değinildiği üzere estetik görünümdür. Özellikle yaşlı ve soluk bir görünüme sebep olan göz kapağı düşüklüğü ameliyatlarda giderilmek istenmektedir. Ancak göz kapağı operasyonlarına başvurunun tek sebebi estetik kaygılar değildir. Estetik kaygılar ile beraber göz kapağı düşüklüğünün sebep olduğu belirli rahatsızlıklar da söz konusu olmaktadır. Bahsedilen rahatsızlıklar hastaları bu operasyonlara başvurmaya zorlamaktadır. Zira göz kapağı büyüklüğü durumu bazı hastalarda belirli derecelere kadar görme kayıplarına sebep olabilmektedir. Bahsedilen bu durumda hastaların ilgili ameliyatlara başvurması zorunlu bir hal alabilmektedir. 

Göz Kapağı Operasyonlarında Yaş Unsuru 

Büyük göz kapağı durumunda gerçekleştirecek operasyonlar hekimler tarafından hastanın durumu değerlendirilerek karar verilir. Özellikle hastaların yaşı operasyon ile ilgili verilecek kararda göz önünde tutulmaktadır. Zira çok küçük yaşta göz kapağı düşüklüğü ile karşı karşıya kalan hastalarda genel anlamda doğrudan ameliyat kararı verilmez. Küçük yaşlardaki hastaların gelişimi devam ettiğinden hekimler gelişimin tamamlanması için belirli bir süre bekleyebilmektedir. Bunun en önemli sebebi ise gelişim ile hastada oluşan göz kapağı düşüklüğünün kendiliğinden ortadan kalkma ihtimalidir. Ancak hastalar küçük yaşta da olsa bazı durumlarda beklemenin faydası yoktur. Göz kapağı düşüklüğü çok ileri olan hastalarda göz kapağı ameliyatı beklemeksizin gerçekleştirilebilir. İleri olan durumlarda hastanın görme kaybı yüksek olabilmektedir.

Büyük göz kapağı küçük yaştaki hastanın durumu gözetilerek operasyona tabi tutulabilir. Bununla beraber yetişkin bireylerde durum daha farklı olabilmektedir. Yetişkin kişilerde vücut gelişimini tamamlandığından beklemenin faydası olmayacaktır. Dolayısıyla hekimler hastaya belirli tetkikler yapıp durumu tam olarak ortaya koyduktan sonra beklemeksizin ameliyat kararı alabilmektedir. Ancak hastanın durumunun gerektirdiği ölçüde ilaç veya krem tedavilerine başvurmak da mümkün olabilmektedir. İlaç tedavileri tam anlamıyla göz kapağı düşüklüğüne engel olabilecek tedaviler olmasa da hastanın operasyonlara hazır tutulması amacıyla kullanımı sağlanabilir. Aynı zamanda krem ve göz damlaları da hastanın operasyona hazırlanması ve oluşabilecek enfeksiyon riskinin en az ihtimale düşürülmesi açısından etkili olabilmektedir. 


WhatsApp Hattımız

Göz Kapağı Düşüklüğünün Ortaya Çıkışı

Büyük göz kapağı birçok farklı şekillerde karşılaşılabilen bir durumdur. Özellikle doğuştan kaynaklandığı gibi sonradan farklı etkilerle de meydana gelebilmektedir. Özellikle doğuştan kaynaklanan göz kapağı büyüklüğü ya da sarkıklığı hastaların yaşam standartlarında olumsuz etki yapmaktadır. Aynı şekilde yaşlanmaya veya çeşitli hastalıklara bağlı olarak göz kapağı düşüklüğünün sonradan meydana gelmesi de söz konusu olabilmektedir. Yaşlanma durumunda hastanın derisinin yerçekimine karşı daha fazla direnememesi ile beraber derinin dokusunun bozulması yola da göz kapağına belirli bir yük biner. Çok güçlü olmayan kaslar bu yükü kaldıramadığından sarkmaların oluşumu söz konusu olmaktadır. 

Büyük göz kapağı farklı hastalıklardan kaynaklı olarak da meydana gelebilmektedir. Özellikle hastalık ile yaşanan göz kapağı düşüklüğü durumunda sebep olan hastalığın tedavisi gerekmektedir. Bahsedilen hastalığın tedavi edilmesi ile sarkıklığı kalıcı olarak önüne geçilmesi söz konusu olabilmektedir. Hastalar bu tarz tespitler için alanında uzman hekimlere başvurmalıdır. 

Göz Kapağı Ameliyatı Komplikasyonları 

Büyük göz kapağı için gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında bazı komplikasyonların meydana gelmesi söz konusu olabilmektedir. Özellikle göz kapağı şişmesi yaygın olarak rastlanabilen durumlardandır. Aynı zamanda göz kapağı ameliyatı da cerrahi bir müdahale olduğundan cerrahi müdahalelerin beraberinde getirildiği tüm riskleri barındırmaktadır. Özellikle enfeksiyon riski de bu operasyonlarda en fazla dikkat edilmesi gereken durumlardandır. Enfeksiyon riskinin gerçekleşmesi hastada görme kayıplarının yaşanmasına dahi sebep olabilmektedir.

Büyük göz kapağı için gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkabilecek olan risklerden bir diğeri de morarma ve ağrı durumudur. Operasyona bağlı olarak gerçekleşen ağrılar ve morarmaların genel olarak geçici niteliktedir. Ağrılara karşı ağızdan alınan ağrı kesicilerin kullanımı mümkün olmaktadır. Kısa süre içerisinde bahsedilen ağrılar ve morarmaların tamamen ortadan kalkması söz konusu olacaktır. Ancak bu durumun uzun sürmesi halinde hastalar uzman hekimlere doğrudan başvurmalıdır.

Göz kapağı ameliyatları gözün hassas olduğu da düşünüldüğünde titizlikle gerçekleştirilmelidir. Tam bu noktada hastaların tercih ettiği klinik ve uzmanların önemi ortaya çıkmaktadır. Alnında uzman kişilerce gerçekleştirilen operasyonlarda komplikasyon durumu minimum seviyede tutulmakta beraber iyileşme süreci de daha hızlı olmaktadır. 

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?