• +90 539 777 53 00
  EN | TR | AR

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi

Yan kesici diş eksikliği tedavisi için önce eksiklik nedeni belirlenmelidir. Anodonti bu sorunlara neden olabilir. Anodonti; bir veya birkaç dişin genetik veya doğuştan yokluğudur.

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi için Planlama

Yan kesici diş eksikliği tedavisi için doktorlar, hangi prosedürlerin en mükemmel sonuca götüreceğini kişiye göre bireysel olarak değerlendirir. Hasta onayından sonra tedaviye başlanır.

Ön dişler çekildikten sonra alveolar sırt genişliğindeki azalmaya göre ortodontik olarak boşluk açıldığında alveolar kemik genişliğinde çok az rezorptif değişiklik gözlendiği gösterilmiştir. Bununla birlikte implant bölgesi gelişimi için ortodontik köpek dişlerinin bir dezavantajı vardır. Dişlerin sürtünmesi halinde uzun vadede ark uzunluğu kaybı yaşanabilmesidir. Bunun önlenmesi için diş eksikliğinde tel tedavisi yöntemi genellikle önerilmelidir.

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi için Ortodonti 

Diş implantları, Yan kesici diş eksikliği tedavisi için yaygın bir yöntem haline gelmiştir. Bununla birlikte, özellikle üst yan kesici implantlar estetik olarak zordur. İşlemin ortodontik iyileştirilmesi ve bu hastaların nihai kalıtım sorunu, kalan doğal diş yapısını anatomik olarak doğru konuma yerleştirmekle iyileştirilebilir. Bu tedavi, implant yerleştirme ve restoratif yöntem ile yakından koordine edilmelidir. Kapsamlı dento-alveolar ve iskelet malformasyonları durumunda, oklüzyon ve yüz oranları ek olarak ortojenetik cerrahi ve hatta bazen estetik plastik cerrahi ile iyileştirilmelidir.

Kullanılan Parametreler

 • Diş arkları arasındaki sagital ilişki;
 • Arka tıkanma;
 • Köpek dişlerinin yeri, 
 • Şekli ve boyutu;
 • Kalan interdental boşluk miktarı; 
 • Hastanın profili ve yüz iskelet yapısı.
 • Diş eksikliği yüz çökmesi önlenmesi

Ortodontik tedavi tamamlandıktan sonra ortodontik braketler çıkarılmaktadır. Eksik maksiller lateral kesici dişlerin yerine çıkarılabilir bir aparat kullanılmaktadır. Sağlıklı diş etleri olan hastalara bu yöntem uygulanabilir. Ancak erken tanı tedavi seçeneklerini arttırmada önem taşımaktadır.

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi İçin Cerrahi Yöntem

Doğuştan eksik ve yan kesici diş eksikliği tedavisi için yeni bir seçenek, tek diş implantıdır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, implantların öngörülebilirliği ve uzun vadeli başarı oranları artmıştır. Özellikle boşluğa bitişik dişler sağlıklı, normal boyut ve şekle sahipse bir restoratif seçim haline getirmiştir. Ayrıca, bir implantın yerleştirilmesi, kemiğin korunmasına ve rezorpsiyonun önlenmesine yardımcı olmak için işlevsel bir uyarı sağlayabilir. Bununla birlikte, restoratif bir seçenek olarak tek diş implantını seçerken, büyüme ile ilgili hususlar, alan gereksinimleri ve yer gelişimi gibi birkaç faktör dikkate alınmalıdır.

Diş eksikliği giderilmesi için doktorunuz uygun görürse total veya bölümlü protez tedavisi uygulanabilir. Total (tam) protez çene kemiğine implant yerleştirilerek yapılmaktadır. Bölümlü protez ağızda yeterli diş yoksa kalan doku ve dişlerden destek alınarak, takılıp çıkarılabilen hareketli bir protezdir.


WhatsApp Hattımız

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi İçin Aşamalar

Ortodontik yan kesici diş eksikliği tedavisi genellikle erken yaşta ortaya çıktığı için, implant yerleştirilmesi için uygun yaşa kadar birkaç yıllık idame tedavisi gerekebilir. Nihai restorasyonun ideal diş oranları için uygun aralığın korunması da önemlidir. Meziyodistal aralık için diş genişliği gereksinimlerine ek olarak, bukkolingual yöndeki alveolar genişlik implant yerleştirme için yeterli olmalıdır. İmplant yerleştirilmeden önce alveolar çıkıntının aşılanması veya büyütülmesi için genellikle ek bir cerrahi randevu gereklidir. Literatürde, köpek dişlerinin yanal pozisyona çıkmasına izin vererek veya yönlendirerek ve ortodontik olarak doğal pozisyonlarına hareket ettirerek, implant yerleştirmek için gerekli miktarda bukkolingual alveolar kalınlığının doğal olarak elde edilebileceği belirtilmiştir.

Yan Kesici Diş Eksikliği Tedavisi İçin İmplant Yeri Geliştirme

Genç bir hastada diş eksikliği tedavisi yapılırken maksiller lateral kesici dişlerin agenezisi teşhis edildiğinde, genellikle birincil maksiller lateral kesici dişler korunur. Bu gibi durumlarda, merkezi kesici dişe bitişik olan dişleri çıkarmak gerekebilmektedir.

Yan kesici diş eksikliği tedavisi yapıldıktan sonra lateral kesici implant ve kron için açık alana distal olarak hareket ettirilirken, kök hareketi, uygun implant yerleşimine izin veren, artmış ve yeterli bir alveolar çıkıntı oluşturur. Ancak, implant yerleştirme zamanı ortodontik tedaviye yakın olmalıdır. Bu prosedüre “İmplant yeri geliştirme” adı verilmektedir. Yetersiz alveolar sırt mevcutsa, kemik greftleri kullanılarak sırt ogmentasyonu gerekli olabilmektedir.

İki Yan Kesici Diş Eksikse Uygulanan Tedavi

Diş eksikliği zararları minimize etmek hem estetiği hem de işlevi eski haline getirmek için multidisipliner bir tedavi önerilmelidir. Yan kesici diş eksikliği tedavisi için Ortodontist, panoramik ve sefalometrik röntgenlerin yanı sıra ağız içi ve dış muayeneleri analiz ettikten sonra en iyi tedavi planını hasta ile birlikte seçer. 

Yeterli implant alanı, implant ve kron için gereken alan miktarı genellikle kontralateral lateral kesici diş tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte her iki yan kesici diş eksikse, boşluk miktarı aşağıdaki yöntemlerden biri ile belirlenmelidir:

 • Altın oran veya tekrarlayan estetik oran
 • Bolton analizi
 • Teşhis amaçlı Braket mumu
 • Ortalama değerler

Yan Kesici Diş Eksikliği İmplant Yerleştirme 

Genel olarak implantlar, diş eksikliğine çözüm için bir tedavi yöntemidir. Hastalar gelişmelerini ve diş çıkarmalarının çoğunu tamamlayana kadar bu tedevi yöntemi uygulanmamalıdır. Yüz büyüdükçe ve mandibular rami uzadıkça, dişlerin oklüzyonda kalması için beklenmesi gerekir. Bu, implant destekli kuronun klinik infra oklüzyonuna uğramasına neden olabilmektedir. Ayrıca oklüzal düzlemde ve implantın gingival marjları ile komşu doğal dişler arasında bir tutarsızlığa neden olabilmektedir.

Bu nedenle, yüz büyümesinin tamamlandığının sefalometrik radyografilerle değerlendirilmesi ve ardından hastaya en uygun yan kesici diş eksikliği tedavisi implant yerleştirme süresi hakkında bilgi verilmesi gerekir.  Yukarıda yer alan bilgilendirme amaçlı yazılan bir metindir. Metinde yer alan bilgiler her hasta için uygun olmayabilmektedir. Belirli şikayetler yaşıyorsanız uzman bir doktora başvurmanız önerilmektedir. 

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?