• +90 539 777 53 00
  EN | TR | AR

Prp Cilt Gençleştirme Kök Hücre Yöntemi Diyarbakır

Prp Cilt Gençleştirme Kök Hücre Yöntemi Diyarbakır

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır ilimizdeki kliniklerde de yavaş yavaş yaygınlaşan bir cilt gençleştirme yöntemidir.

Prp kök hücre cilt gençleştirme yöntemi bu alanda ortaya konulmuş olan en yeni yöntemlerdendir. Dolayısıyla henüz her bölgede ve şehirde tam olarak bilindiği söylenemez. Ancak bu denli yeni bir yöntem olmasına rağmen yayılma hızının çok yüksek olduğu söylenebilir. Dolayısıyla artık ülkemizin birçok ilinde bu yöntemin uygulanması söz konusudur. Ancak bu konuda İstanbul klinikleri diğer illere öncü olmuştur. Her modern ve yararlı sistemin ilk olarak uygulandığı klinikleri barındıran İstanbul ilimizde yine bu yöntem ilk olarak kullanılmaktadır.

Cilt Gençleştirme Türleri

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır ilimizde uygulanan en yeni yöntemlerden biridir. Bu yöntemle birlikte cilt gençleştirme konusunda başka başka yöntemler de uygulanmaktadır. Zira cilt gençleştirmede en fazla kullanılan yöntem botoks işlemidir. Bunun sebebi uygulamanın çok kısa sürelerde gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Botoks yönteminde hastanın kaslarına sıvılar enjekte edilerek ciltte gençleşme sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir diğer yöntem ise dolgu yöntemidir. Dolgu yönteminde ciltteki kırışıklıklar ve çizgilerin doldurulması ile pürüzsüz bir cilt elde edilmeye çalışılmaktadır.  Bundan başka iple yüz germe yönteminde de hastaların cilt gençleştirme işlemi gerçekleştirilir. Önemle belirtmek gerekir ki bu yöntem tüm hastalara uygulanabilen bir işlem değildir. Sarkmaların hafif düzeyde olduğu hastalarda tercih edilecektir.

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır kliniklerinde olduğu gibi henüz yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Bu yöntem ile gerçekleştirilen operasyonlar belirli bir süreç gerektirmektedir. Zira tek bir uygulama ile bu yöntem sona ermemektedir. Bir yıl içerisinde birden fazla seans uygulanması söz konusu olmaktadır. Bunun sebebi parlak bir cilt görünümü elde etmek ve elde edilen bu görünümün korunmasını sağlamaktır. Zira operasyondan sonra elde edilen parlak görünüm bir süre sonra etkisini yitirebilmektedir. Tekrarlanan seanslar sayesinde bu etkinin yitirilmesi önlenmektedir. Bu yöntemin diğer yöntemlerle birbirinden farklı birçok özelliği mevcuttur. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar da doğallık ve kalıcılık açısından fark etmektedir.

Prp Yönteminin Diğer Yöntemlerden Farkları

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır klinikleri ile birlikte ülkemizin birçok yerinde uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemin diğer yöntemler ile arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.

Prp cilt gençleştirme kök hücre yönteminde diğer yöntemlerden farklı olarak dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin kullanılması söz konusu değildir. Bu sebeple diğer yöntemlerde oluşabilen yan etkiler bu yöntemde söz konusu değildir. Bu sayede hastaların konforlu bir süreç geçirmesi sağlanmaktadır. Ayrıca prp yöntemi ile cilt gençleştirmede diğer yöntemlerin bir kısmından farklı olarak kırışıklıkların doldurulması söz konusu değildir. Bu yöntem ile bu kırışıklık veya çizgiler gençleştirme yoluyla giderilir. Bu sayede daha doğal sonuçlar elde edilmesi bu yöntemde mümkün olmaktadır.

Prp Yönteminin Uygulanışı

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır ilimizde olduğu gibi ülkemizin her yerinde hemen hemen aynı prensiplere bağlı olarak uygulanmaktadır. Her ne kadar kliniklerin ve hekimlerin çalışma tarzlarına kaynaklanan farklılıklar oluşsa da Uygulanışı genel anlamda aynı temelde gerçekleşmektedir.


WhatsApp Hattımız

Prp yöntemi ile cilt gençleştirme hastadan yirmi cc’ye kadar kan alınması ile başlamaktadır. Alınan kan santrifüj edilerek tamamen hastanın kanından doğal olarak bir serum elde edilmektedir. Bu serum ile amaçlanan husus pıhtı hücreleri açısından zenginleştirilmesidir. Dokuların zarar görme durumunda olduğu gibi pıhtı hücreleri yoğun olarak kullanılarak onarım hızlandırılmaktadır. Bu şekilde pıhtı hücreleri açısından zengin olan serumun hastaya enjekte edilmesi ile operasyon tamamlanır.

Prp Yöntemi Sonrası Süreç

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır kliniklerinde olduğu gibi ülkemizin birçok yerinde yaygın olarak uygulanmakta olan bir yöntemdir. Hastalar karar aşamasında genel olarak operasyon sonrası süreç ile ilgili bilgi sahibi olmak isterler. Operasyon sonrasında belirli sürenin sonunda parlak bir cilde kavuşmak mümkündür. Ancak bu parlaklık bir süre sonra etkisini yitirebilmektedir. Bunun için iki haftada bir olmak üzere bu operasyonun en az üç kere tekrarlanması gerekir. Bununla beraber yılda genel onlarla yalnızca bir kere bu şekilde operasyonun gerçekleştirilmesi önerilir. Elde edilen sonuçları korumak için ise yılda bir operasyonun tekrarlanması önerilmektedir.

Prp Yöntemi Fiyatları

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır kliniklerinde farklı fiyat politikaları ile uygulanırken başka illerde daha başka fiyatlarla uygulanabilmektedir. Bu durum birçok sebepten ileri gelmektedir. Zira bazı illerde yönteme olan ilginin fazla olması fiyatlara olumlu anlamda etki edebilmektedir. Oysa daha az ilgi duyulan illerde bu durum tan tersi olabilir. Ayrıca talebin yoğun olmadığı illerde uzman ekip sayısı da az olacağından fahiş fiyatlarla karşılaşılabilmesi mümkündür. Bununla beraber fiyatlar en fazla hastanın kişisel özellikleri ve taleplerine göre değişiklik gösterir. Zira operasyonun ne sıklıkla gerçekleştirileceği tamamen hastaya bağlıdır. Ayrıca bu talepler operasyonun kapsamını da belirleyecektir.

Prp cilt gençleştirme kök hücre yöntemi Diyarbakır ilimizdeki kliniklerde gerçekleştirilse de bu konuda öncü klinikler İstanbul ilimizde bulunmaktadır. Bu durum hem uygulanma açısından hem de yöntemin ülkeye girmesi açısından söz konusudur. Belirtmek gerekir ki bu tarz operasyonlarda tercih edilecek olan klinik ve uzman ekip çok önemlidir. Bu sebeple hastaların hem klinik hem de uzman seçiminde oldukça özenli davranması gerekmektedir. Bu konuda salt fiyat noktasından hareket edilmesi telafisi güç zararları doğuracaktır. Dolayısıyla hastaların fiyat konusunu ikinci plana atarak kaliteli hizmet almak için tercihte bulunması gerekmektedir. Genel olarak İstanbul klinikleri hastalarca tercih edilmektedir. Operasyonun Diyarbakır veya başka illerde uygulanmasına bakılmaksızın genel olarak hastalar İstanbul kliniklerini tercih etmektedir. Kliniklerin sonuçlar üzerindeki etkisi sebebiyle İstanbul’da bulunan kliniklerin daha da üne kavuşacağı açıktır. Zira operasyon başarı oranı bu kliniklerde oldukça yüksektir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?