perkutan-sac-ekimi

Perkütan saç ekimi geçmişten günümüze gelişen teknolojik değişimler ile sürekli gelişen farklı bir yöntem, teknik ve uygulama farkları ile ortaya çıkan farklı bir saç ekimi yöntemidir. Perkütan saç ekimi en son ortaya konulan saç ekimi şeklidir. Ancak perkütan saç ekimi için bir yöntem veya teknik demek doğru bir ifade olmayacaktır. Zira perkütan saç ekimi yalnızca bir uygula farkından meydana gelmiştir.

Perkütan saç ekimi uygulamada ‘iğneli saç ekimi’ olarak da bilinmektedir. Sonuç olarak bu saç ekimi şekli uygulama farkı olup ortaya atılan en son saç ekim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde ortaya konulan bu uygulama şekli bir yöntemin farklılaştırılması ile ortaya konulmuştur.

Perkütan Saç Ekimi Yönteminin Temeli

Perkütan saç ekimi saç ekimi uygulamalarından en son ortaya konuşanı olup ayırt edici özelliği ise doğal saçlar elde etmeye yaramasıdır. Bu bir yöntem olmayıp klasik


Online Saç Analizi

FUE saç ekimi Yönteminin farklılaştırılması ile meydana getirilmiş bir uygulama farkıdır. Bu sistemde gevşetilen saç kökleri cımbız şeklindeki bir cihaz yardımıyla teker teker toplanarak ekime hazır hale getirildikten sonra öncesinden açılmış ve şekil olarak ise yuvarlak olan kanallara yerleştirilir. Saç ekiminin yuvarlak kanallara yapılması saç ekimi sonrası tutunmayı arttırır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki bu yöntemde çok küçük boyutlarda kanallar açıldığından sık ekim gerçekleştirilebilmektedir.

Perkütan Saç Ekiminin Avantajları

Perkütan saç ekimi ile yukarıda da belirtildiği gibi daha sık ekim yapılması ve ekim kanallarının yuvarlak şekilde olması tutunmayı arttırır sonuç olarak saç ekimi sonuçları açısından iyi görünüm elde edilebilir. Bunun yanında kanalların yuvarlak olması ile iyileşme süreci hızlanarak hastalara büyük konfor sağlanır. Bu yöntem ile ekilen saçlar çabuk uyum sağlamakta olup kök kaybı sayısı oldukça az olmaktadır.

Bu uygulama farkının öne çıkmasında doğallık ön planda olup herhangi bir yara izi de oluşmamaktadır. Sık ekim sebebiyle saç önü çizgisi oldukça düzgün bir şekilde oluşturulabilir.

Perkütan Saç Ekiminin Dezavantajları

Perkütan saç ekimi uygulamasının uygulamada çok fazla tercih edilmeyip her hastane de bu uygulamayı kullanmamaktadır. Bu durumun ise ortaya çıkmasında bazı sebepler vardır. Bu uygulamada çok ince uçlu iğneler ile ekim uygulaması yapılmakta olduğundan büyük ustalık gerektiren bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla büyük çabalar gerektiren bu uygulama çok fazla tercih edilmemektedir. Bunun yanında perkütan saç ekiminde tek seansta en fazla 1500 adet greft ekilebildiğinden çok fazla seans gerektiren bir uygulamadır. Dolayısıyla fazla seans sebebiyle de çok fazla tercih edilmemektedir. Bu sebeplerle de fiyatının fazla olması da dezavantaj oluşturur.


WhatsApp Hattımız

Perkütan Saç Ekiminde Seans Sayısı

Perkütan saç ekimi yöntemine değinildikten sonra önemle belirtmek gerekir ki bu uygulamada oldukça büyük emek ihtiyacı mevcuttur. Yani bu uygulama minimalist çalışmayı gerektiren ve çok ince işçiliği gerektirmesi sebebiyle çok yaygın değildir. Ayrıca bu uygulamada ince işçilik sebebiyle çok uzun seanslar sürdürülmesi mümkün olmadığından tek seansta 1500 civarı greft ekimi gerçekleştirilebilir. Bu sebeple de bu saç ekimi uygulaması ile saç ekimi işlemi tek seansta bitirilememektedir.

Saç ekimi öncesi sonrası oldukça dikkat ve özen gerektirmesi neticesi ile çok fazla rağbet gören bir uygulama değildir. Ancak buna rağmen tercih edildiğinde çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Perkütan Saç Ekimi Uygulamasının Kullanımı

Perkütan saç ekimi uygulaması yukarıda da değinildiği üzere ince işçilik isteyen ve tek seansta diğer yöntemlere göre çok daha az greft ekimi gerçekleştirilebilir bir uygulamadır. Bu hususlar her ne kadar dezavantaj yaratsa da bu uygulamanın adeta mottosu olan doğal görünüm amacına ulaşılması gerçekleşmektedir.

Dhi gibi saç ekimi yöntemleri ile kıyaslandığında peruktan saç ekimi yöntemi sıklıkla tercih edilmemektedir. Bununla birlikte bu durum bu uygulamanın başarısız olduğunu da göstermemektedir. Zira bir uygulamanın veya sistemin kullanımının yaygın olmaması bu uygulamanın başarısızlığını göstermeye yetecek bir durum değildir. Sonuç olarak perkütan saç ekimi uygulaması zahmetli olup uygulamada her hastanenin kullandığı bir uygulama değildir.

Perkütan Saç Ekiminde Seans Süreleri

Perkütan saç ekimi belirtildiği üzere ince işçilik gerektiren bir uygulama olup uzman eller tarafından icra edilmesi gereken bir yöntemdir. Bununla birlikte çok ince işçilik gerektiren bu uygulamada tek seferdeki greft ekimi de çok az olduğundan birden fazla seans gerektirmektedir. Perkütan saç ekimi diğer seçeneklere oranla daha az tercih edilen bir saç ekimi yöntemidir. Bu saç ekimi yöntemini dhi gibi saç ekimi yöntemleri ile kıyaslandığında çok daha az tercih edilir.

Dökülme oranına göre de değişecek olan seans ve seans süreleri ile ilgili genel ve belirlenebilir bir süre söylemek mümkün değildir. Zira çok fazla değişken bu konuda belirleyici olmaktadır. Ancak ince işçilik gerektiren bu yöntem ile üst üste çok fazla çalışmanın mümkün olmayacağı belirtilmelidir. Dolayısıyla seansların ne kadar süreceği değişkenlik gösterir. Ancak perkütan saç ekimi iki seansta tamamlanır.

Perkütan Saç Ekimi Uygulamasının Fiyatı

Perkütan saç ekimi konusunda önemle üzerinde durulması gereken bir başka konu bu uygulamanın fiyat açısından değerlendirilmesi olacaktır.

Bu uygulama kullanılarak saç ekimi fiyatları hangi yönde değişiklik göstereceğini belirlemek gerekmektedir. Bu uygulamanın yukarıda tercih edilmemesinin sebepleri belirtilmişti. Burada tek seansta diğer yöntemlere kıyasla çok daha az greft ekilebildiğine değinilmişti. Bu sebeple be çok ince bir işçiliği de beraberinde getiren bu uygulamaya bu olumsuz durumlar fiyat olarak yansıtmaktadır. Doğal görünümün kazandığı bu uygulamayı tercih eden hastalar bu olumsuz özellikler sebebiyle diğer yöntemlere oranla daha fazla para harcayarak bu uygulamayı yaptırabilmektedir.

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?