• +90 539 777 53 00
  EN | TR | AR

Ensede Saç Dökülmesi Nasıl Tedavi Edilir?

Ensede Saç Dökülmesi Nasıl Tedavi Edilir?

Ensede saç dökülmesi nadir de olsa hastaların zaman zaman şikayete bulunduğu konulardandır.

Bilindiği üzere başımızın belirli bölgeleri saç dökülmesi açısından dayanıklı saç köklerinden oluşmaktadır. Bu sebeple genetik yollarla yaşanan saç dökülmelerinde dahi bahsedilen dirençli kısımlarda dökülme söz konusu olmaz. Bu bölgeler genel olarak kulakların üst kısmı olan ense bölgesidir. Ense kısmında bulunan saç kökleri genel anlamda dökülmeye karşı dirençlidir. Erkek tipi saç dökülmesi olan kişilerde bile öncelikle başın üst kısımlarından ve şakak bölgelerinde dökülmeler başlamaktadır. Dolayısıyla üst kısım yuvarlak şekilde açılmakta ve ense kısmında saç kökleri hala bulunmaktadır. Ense kısmı gibi başın yan kısımları da dökülmeye karşı dirençli bölgelerdir.

Ensede saç dökülmesi nadir de olsa rastlanan bir durumdur. Zira erkek tipi saç dökülmesinde ense kısmının dökülmeyeceğidir bir kural değildir. Farklı hastalıklar ve biyolojik etkiler sebebiyle ense kısmında da saç dökülmelerinin görülebilmesi mümkün olmaktadır. Kadınlarda ensede saç dökülmesi ise genel olarak çok yaygın değildir. Zira kadınlarda yaşanan saç dökülmeleri de çok aşırı boyutta oluşmaz. Ancak özellikle saçların sıkı bağlanmasına kaynaklanan saç dökülmeleri söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda saçlara uygulanan ısıl işlemler de ensede saç dökülmesi sonucunu doğurarak seyrekleşmenin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Saç köklerinin uzama yönünden farklı bir yöne taranması ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde de ense kısmında saç dökülmelerine rastlamak mümkün olabilmektedir.


Online Saç Analizi

Bebeklerin Ense Kısmında Yaşanan Dökülmeler 

Ensede saç dökülmesi yetişkin kişilerde olduğu gibi henüz yeni doğan bebeklerde de söz konusu olabilmektedir. Bebeklerde ensede saç dökülmesi ise genel olarak ebeveynleri tedirgin etsede yatış pozisyonu kaynaklı bir durumdur. Özellikle yeni doğan bebeklerin sürekli başının ense kısmı üzerine yatırılması halinde dökülmelerin söz konusu olması mümkündür. Zira yeni doğan bebeklerin saç kökleri tam oturmamıştır. Sürekli aynı bölgeye yatırılan bebeklerin ense kısmındaki saç kökleri zamanla gevşemektedir. Bahsedildiği şekilde gevşeyen saç telleri zamanla sürtünmenin devam etmesiyle dökülmektedir. Bahsedildiği şekilde yaşanan dökülmeler ebeveynleri korkutsa bu dökülmeler kalıcı değildir. Yaşanan saç kayıpları daha sonra tekrardan tamamlanacaktır.

Ense Kısmında Yaşanan Dökülmelerin Halk Arasındaki Anlamı

Ensede saç dökülmesi çok alışılagelmiş bir durum olmadığından bu bölgeden dökülmelerin meydana gelmesi halk arasında farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Başka bir ifade ile nadir olan bu durumda halk batıl olan farklı anlamlar yükleyebilmektedir. Örnek olarak halk arasında rüyada enseden saç dökülmesi durumunun görülmesi genel olarak olumsuz yorumlanmaktadır. Genel olarak rüyaların yorumlarında kişinin önemli bir işe gireceği ve bu işte başarısız olacağı şeklinde anlamlar yüklenmektedir. Ancak bu her ne kadar birçok kişi tarafından inanılan bir durum olsa da bilimsel olarak açıklaması olan bir durumdur. Yani aslında bilimsel olarak enseden saç dökülmesi normal olabilmektedir.

Enseden Saç Dökülmesinin Olumsuzlukları

Ensede saç dökülmesi beraberinde bazı olumsuzlukları da getirmektedir. Zira saç dökülmesi başlı başına hastalar için psikolojik problemlere sebep olmakta iken ense kısmında yaşanan dökülmeler daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Zira saç dökülmelerine kesin çözüm olarak düşünülen saç ekimi operasyonları açısından ense kısmının dökülmesi büyük problem yaratmaktadır. Özellikle klasik yöntemler ile saç ekimi tamamen donör bölgenin varlığına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere donör bölge belirlenirken dökülmelere dirençli kısımlar tercih edilmektedir. Klasik yöntemlerde de yalnızca ense bölgesinden toplu olarak alınan saç köklerinin operasyon bölgesine yerleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla ense bölgesindeki dökülmeler saç ekimi açısından da büyük problemlere sebep olabilecektir. Özellikle bu alanda henüz çok iddialı olmayan küçük şehirlerde bulunan klinikler bu durumda genelde hastalara olumsuz olarak dönüş sağlamaktadır.

Ensede saç dökülmesi durumunda klasik yöntemler kullanan veya modern teknikleri tam anlamıyla kullanamayan küçük şehirlerde saç ekimi operasyonları gerçekleştirilmemektedir. Hastalar bu tarz durumlarda farklı yöntemleri kullanan ve birçok operasyondan yüksek başarı oranı ile çıkan İstanbul klinikleri tarzı klinikleri tercih etmesi gerekir. Ense kısmındaki dökülmelerden bağımsız olarak uygulamada zaten birçok hasta da bahsedilen İstanbul kliniklerini tercih etmektedir. Zira saç ekimi operasyonlarında alanında kendini ispatlamış kliniklere başvurmak oldukça önemlidir. Uzman kişilerin gerçekleştireceği operasyonların başarı oranı da ona göre oldukça yüksektir.


WhatsApp Hattımız

Ensede Saç Dökülmesi Durumunda Saç Ekimi

Ensede saç dökülmesi durumunda yukarıda da belirtildiği gibi klasik yöntemlerle ekim yapılması neredeyse imkansızdır. Ancak bilindiği üzere günümüzün teknolojik gelişmeleri sayesinde saç ekiminde modern yöntemlerin kullanılması söz konusudur. Hastaların genel olarak tercih ettiği bu yöntemler sayesinde belirlenecek olan donör bölgenin sadece ense kısmı olması gerekmez. Baş kısmında hiç saç kalmamış olması ne kadar operasyonun gidişatını daha zor bir hale getirse de bazı durumlarda buna rağmen saç ekiminin yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Özellikle bu durumlarda vücudun farklı bölgelerinde bulunan kıl köklerinin kullanılması söz konusu olmaktadır. Bunun mümkün olması tamamen günümüz teknolojisi ile beraber kullanılan modern ekim yöntemleri sayesindedir.

Ensede saç dökülmesi saç ekimi konusunda da oldukça olumsuz etkiler yapabilmektedir. Anca değinildiği gibi modern ekim yöntemleri sayesinde bu durumda da ekimler gerçekleştirilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki saç ekimi başlı başına uzmanlık gerektiren bir operasyon iken bir de donör bölgenin vücudun farklı bir alanı olarak belirlenmesi operasyonu daha kritik bir hale getirmektedir. Dolayısıyla bu operasyonu gerçekleştirecek olan klinikler ve uzmanların saç ekimi alanında yetkin olması gerekir. Bahsedilen şartlara sahip klinikler ise ülkemizde bu alanda ünlenen İstanbul ilimizde bulunmaktadır. Zira ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden saç ekimi için insanlarım İstanbul’da bulunan klinikleri tercih ettiği de bilinmektedir. Hastaların operasyon sonucunda başarı elde etmeleri için bu tarz uzman olan kliniklere ve uzmanlara başvurması gerekmektedir. 

Bilgi İstiyorum +90 539 777 5300
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?